Inkoopvoorwaarden

In de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam worden de rechten en plichten van de opdrachtgever (UvA/HvA) en de leverancier beschreven.

Tactisch-Strategische inkoop

Wanneer een faculteit of dienst iets wil aanschaffen wordt er geïnventariseerd of er al voorkeursleveranciers binnen de UvA of HvA gecontracteerd zijn die in de betreffende behoefte kunnen voorzien.

Wanneer het product, de dienst of het werk niet besteld kunnen worden bij gecontracteerde leveranciers gaat het tactische inkoopproces van specificeren, selecteren en contracteren van start. In onderstaande tabel is aan de hand van drempelbedragen aangegeven welke inkoopprocedure dan van toepassing is.

Procedure

Leveringen

Diensten

Werken

Enkelvoudig onderhands

< € 50.000,-

< € 50.000,-

< € 250.000,-

Meervoudig onderhands

> € 50.000,- en

< € 214.000,-*

> € 50.000,- en

< € 214.000,-*

> € 250.000,- en

< € 2.500.000,-

Nationaal openbaar of niet openbaar

Nvt

Nvt

> € 2.500.000,- en

< € 5.350.000,-*

Europees openbaar of niet openbaar

> € 214.000,-*

> € 214.000,-*

> € 5.350.000,-*

*De genoemde bedragen zijn geldig tot en met 31-12-2021 en worden iedere twee jaar door de Europese Commissie herzien. De afdeling inkoop kan de meest actuele bedragen verstrekken.

Operationele inkoop

De operationele inkoop is een decentrale verantwoordelijkheid, waarbij de UvA- en HvA-medewerkers een bestelling kunnen aanmaken of een aanvraag tot bestelling kunnen plaatsen. Hierbij moet de gemandateerde (UvA) of procuratiehouder (HvA) akkoord geven voor het aangaan van de verplichting. De afdeling inkoop zorgt vervolgens voor het omzetten van de aanvraag tot een bestelling bij de leverancier.

Alle bestellingen vanuit de UvA en HvA worden voorzien van duidelijke NAW-gegevens en een ordernummer. Hiermee wordt professionele en efficiënte vastlegging en routering van de bestellingen en facturen verkregen.

7 mei 2020