Hogeschool van Amsterdam

Bedrijfshulpverlening (BHV)

In alle gebouwen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn veiligheidsvoorzieningen aanwezig. Daarnaast worden opleidingen en noodzakelijke trainingen voor de Bedrijfshulpverlening (BHV) geboden.

De HvA is verplicht om goed getrainde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in de HvA-gebouwen te hebben. BHV’ers beperken de gevolgen van een incident zoveel mogelijk, totdat professionele hulpverleners het kunnen overnemen.

Opleiding, trainingen en voorzieningen:

  • EHBO-cursussen
  • BHV-cursussen
  • BHV-oefeningen
  • oefening met ontruiming
  • BHV-materialen zoals hesjes, BHV-verbandkoffer, evacuatiemiddelen en AED’s (Automatische Externe Defibrillators)
  • periodieke controle van materialen zoals BHV-verbandkoffers, AED, evacuatiemiddelen

Let op: de verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van voldoende BHV’ers op locatie ligt bij de hoofdgebruiker en gebruikers van de locatie.

Gepubliceerd door  Facility Services 20 juli 2017