Samenwerking UvA-HvA

Richtlijnen toepassing samenwerkingshuisstijl UvA-HvA

Bij het toepassen van de samenwerkingshuisstijl wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd. De UvA-HvA samenwerkingshuisstijl is ontwikkeld om de samenwerking te kunnen profileren in de gevallen waarbij de UvA en HvA gezamenlijk naar buiten treden en er geen eenduidige afzender (UvA dan wel HvA) is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de presentatie van het totale aanbod aan activiteiten van een samenwerkingsverband, of de afzonderlijke presentatie van producten die uit de samenwerking voortkomen.

Het 'Oriëntatiejaar' is hier een voorbeeld van. De UvA-HvA samenwerkings- huisstijl vervangt niet de huidige, afzonderlijke communicatie van UvA en die van de HvA maar is een aanvulling daarop. De regels voor het gebruik moeten zorgvuldig en consistent toegepast worden.

De samenwerkingsstijl wordt toegepast wanneer:

  • de UvA en HvA gezamenlijk naar buiten treden;
  • er geen eenduidige afzender is (UvA dan wel HvA) d.w.z. dat niet één van beide partijen nadrukkelijk initiator is, of verantwoordelijk voor beleid en/of financiën.

De doelgroep is hierbij bepalend, niet de afzender:

Wanneer de instelling (UvA of HvA) communiceert naar een medewerker of student, wordt de huisstijl gebruikt van de instelling waar de mede- werker werkt, of de student studeert.

Dus: naar UvA-medewerkers en -studenten, wordt vanuit de UvA gecommuniceerd. In communicatie naar HvA-medewerkers en -studenten is de HvA de afzender.

Uitzondering op deze richtlijn

Er is slechts een aantal uitzonderingen op deze richtlijn. De samen-werkingshuisstijl mag alleen in de volgende gevallen gebruikt worden:

1. In de bestuurscommunicatie Bijvoorbeeld: als het een boodschap van beide instellingen tegelijk betreft aan medewerkers en/of studenten.

2. Bij producten die uit de samenwerking voortkomen Bijvoorbeeld: het Oriëntatiejaar, de Universitaire Pabo, de Taalwinkel en het Decanensymposium.

3. In (beleids)programma’s die uit de samenwerking voortkomen Bijvoorbeeld: duurzaamheid

4. In de communicatie van diensten Nu de diensten hun samenwerking geïntensiveerd hebben (FS, AC en IC&ITS), gebruiken zij de samenwerkingsstijl in de interne communicatie. De communicatie binnen de instellingen naar de klanten van de diensten (studenten en medewerkers) vindt altijd vanuit de instellingshuisstijlen plaats. Hiervan wordt afgeweken wanneer extern gecommuniceerd wordt met zakelijke partners in het kader van bedrijfsvoering (bijvoorbeeld in geval van inkoop, aanbesteding etc.) waarbij niet één van beide instellingen voortrekker is.

Basiselementen

Het logo voor het samenwerkingsverband is een combinatie tussen het logo van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. De originele logo’s worden gebruikt en zijn verder niet aangepast. De logo’s worden gescheiden door middel van een verticale lijn.

Lees meer over het logo (pdf)

Downloads: PNG, JPG en EPS bestanden. De EPS bestanden zijn uit webveiligheidsoverwegingen in een ZIP gestopt en ook zodanig te downloaden. Alles in één ZIP:

Nederlandstalig:

International:

De huisstijlkleur van het samenwerkingsverband is zwart (of percentages daarvan). Wit is de meest dominante kleur in de huisstijl.

Lees meer over "kleur" (pdf)

In drukwerk wordt gebruik gemaakt van één lettertype; de Frutiger. In de kantoorautomatisering en voor beeldscherm applicaties wordt de Arial gebruikt.

Lees meer over "typografie" (pdf)

Naast de meer bekendere basiselementen in een huisstijl zoals het logo, typografie en kleur, kan er ook een designelement worden omschreven als basiselement. Dit designelement draagt bij aan de herkenning van de samenwerking en zorgt er voor dat de huisstijl iets kenmerkender wordt. Het designelement voor het samenwerkingsverband is een combinatie tussen het designelement van de UvA (het Andreaskruis) en HvA (de driehoek).

Lees meer over het "designelement" (pdf)

Toepassingen

Let op: Internet Explorer (IE) heeft grote moeite met het herkennen van Word-sjablonen (.dt en .dotx). Daarom wordt aangeraden voor het downloaden en opslaan van deze sjablonen voorlopig nog een andere browser te gebruiken (bijv. Firefox of Google Chrome).

Omdat het logo voor het samenwerkingsverband altijd wordt afgedrukt in het zwart is voorgedrukt briefpapier niet meer nodig. Het logo kan in zwart ook gewoon geprint worden. Het volgvel ontstaat wanneer er op tweede pagina in het briefsjabloon getypt wordt.

Lees meer over "briefpapier en volgvel" (pdf) Downloads: Brief sjabloon (Word 2007 docx bestand)

Lees meer over "fax" (pdf) Downloads: Fax sjabloon (Word 2007 docx bestand)

Het document betreft een cover en blanco volgblad waarmee men zelf een rapport, verslag of plan kan maken en intern kan doorsturen.

Lees meer over het "document met omslag" (pdf) Lees meer over het "document met omslag eerste pagina" (pdf) Lees meer over het "document zonder omslag" (pdf) Downloads:

Voor interne mededelingen en evenementen is er een standaard voorgedrukte poster ontworpen op A3- en A4-formaat, waarop tekst kan worden toegevoegd; deze variabelen kennen vaste posities. Lees meer over "interne poster A4" (pdf) Lees meer over "interne poster A3" (pdf) Downloads:

A3 poster sjabloon (Word 2007 docx bestand)

Voor de e-mail handtekening is een eenvoudige instructie opgesteld. Deze vormgeving gaat met name om de keuze van het lettertype (Arial) en de layout.

Lees meer over "e-mail handtekening" (pdf) Downloads: E-mail handtekening sjabloon (Word 2007 docx bestand)

Op basis van de instructies en voorbeelden kun je bij je vaste vormgever de uitnodiging laten opmaken.

Lees meer over "uitnodiging" (pdf) Bekijk een voorbeeld van 2 uitnodigingen, grafisch en met fotografie envelop (pdf)

Er is een standaard sjabloon gemaakt voor een digitale nieuwsbrief.

Bekijk een voorbeeld van een digitale nieuwsbrief (pdf)

Er zijn standaard sjablonen gemaakt voor een Powerpoint presentatie. Een sjabloon kan gebruikt worden als basis voor een presentatie.

Bekijk een voorbeeld van een "Powerpoint" (pdf)

Downloads: Sjablonen voor Powerpoint

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 14 augustus 2020