Updates coronavirus

Laatste corona update

Op 15 maart heeft de HvA afscheid genomen van de laatste coronamaatregelen. Op 19 april zijn de laatste bestaande overheidsadviezen versoepeld . Hiermee komt er een einde aan de corona updates. Toch is het virus niet weg. In het najaar kan het zijn dat de besmettingen weer oplopen of dat er een nieuwe variant opduikt. Het is daarom belangrijk je aan de basismaatregelen te blijven houden.

Het kabinet heeft op 15 maart verdere versoepelingen aangekondigd. Het thuiswerkadvies vervalt. Vanaf 23 maart is het niet langer verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer.

Thuiswerken

Tot nu toe was het advies van het kabinet om maximaal de helft van de werktijd op kantoor te zijn. Vanaf 15 maart vervalt dit advies. Ons voorstel is dat we hybride en blended blijven werken: vanuit huis en op de campus. Hiervoor is het belangrijk dat je goede afspraken met elkaar maakt over hoe we gaan werken en samenwerken. Het is belangrijk om de geleerde lessen uit de coronatijden vast te houden én in je team te bespreken hoe jullie omgaan met de ruimte die er nu is.

Basisregels

Het coronavirus is nog niet weg. Houd je daarom aan de basisregels, dit voorkomt verspreiding van het virus. De overheid heeft het advies om tweemaal per week een zelftest te doen voordat je naar locatie laten vervallen. Gezien het aantal besmettingen adviseren we jullie om wel regelmatig te blijven testen. Zeker als je corona gerelateerde klachten hebt. Blijf dan thuis. Bij een positieve uitslag ga je thuis in isolatie, laat je testen bij de GGD en werk je vanuit huis, totdat je 24 uur klachtenvrij bent.

Geniet

De verruiming is ontzettend goed nieuws voor ons allemaal. Laten we met elkaar zorgvuldig met de nieuwe verruimingen omgaan en alert blijven Blijf rekening houden met elkaar, daarmee dragen we samen bij aan ons studie- en werkplezier.

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van 15 februari jl. bekend gemaakt dat de coronamaatregelen in drie stappen worden versoepeld. Voor de HvA betekent dit dat het thuiswerkadvies per direct wordt versoepeld en vanaf 18 februari de maximale groepsgrootte vervalt. Vanaf 25 februari mag het mondkapje af in alle HvA gebouwen. De basisregels blijven van kracht.

Deze versoepelingen betekenen veel voor ons allemaal. De afgelopen twee jaar hebben veel van iedereen gevergd. Wij hebben respect voor de manier waarop iedereen met de aanpassingen is omgegaan. We hopen dat het loslaten van de maatregelen bijdraagt aan het studie- en werkplezier van iedereen. We realiseren ons dat deze versoepelingen komen in een tijd dat er nog steeds veel besmettingen zijn. Dit vraagt nog steeds flexibiliteit van ons allemaal. We vragen jullie om oog voor elkaar te blijven houden. De HvA heeft verschillende initiatieven en mogelijkheden voor ondersteuning in deze periode.

Wat verandert er deze week?

Vanaf 18 februari vervalt de maximale groepsgrootte van 75 personen. Dat betekent dat grotere colleges en bijeenkomsten weer op campus mogen plaatsvinden. Wij willen zo snel mogelijk gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheden. Voor het huidige blok zijn de roosters al gemaakt en zullen opleidingen bekijken of omschakelen mogelijk is. We willen de lessen die we hebben geleerd in coronatijd meenemen in het vormgeven van de onderwijsprogramma’s. Blended onderwijs is het uitgangspunt en dat betekent maatwerk. De opleidingen overleggen met de opleidingscommissies wat haalbaar en passend is.

Thuiswerken

Het is per direct mogelijk om meer op locatie te werken. Het advies is om maximaal de helft van de tijd op kantoor te werken. De versoepeling van het thuiswerkadvies betekent dat we in overleg met elkaar de beste vorm moeten vinden. Dit doe je door afspraken te maken met je team en leidinggevende over dagen op kantoor, voor een goede samenwerking.

Evenementen en open dagen

Vanaf 18 februari kunnen evenementen weer fysiek worden georganiseerd met een maximum van 500 personen. Het evenementenprotocol wordt aangepast aan de laatste versoepelingen en regels en wordt binnenkort in de FAQ geplaatst.

Quarantaine

De quarantaineregels worden versoepeld. Je mag bij een besmetting na vijf dagen uit quarantaine, mits je klachtenvrij bent. Voor een volledig overzicht van de quarantaineregels kun je terecht op de site van de rijksoverheid.

Wat verandert er vanaf 25 februari?

Vanaf 25 februari hoef je op de campus in de HvA gebouwen geen mondkapje meer te dragen. Sommigen zijn hier blij mee, anderen vinden dit spannend. Als je een mondkapje wilt blijven dragen, dan mag dat. Op de HvA laten we elkaar hier vrij in, op een respectvolle manier. In het openbaar vervoer op weg naar school blijft een mondkapje wel verplicht. Tot donderdag 24 februari is het dragen van een mondkapje in de gebouwen van de HvA verplicht.

Anderhalve meter

De anderhalve meter maatregel vervalt per 25 februari. Ook hier geldt dat als je het wel prettig vindt om afstand te houden, dit kan. We zoeken met elkaar hoe we hier voldoende ruimte voor geven.

Basisregels

Tot slot blijven de basisregels van kracht. Thuisblijven bij klachten, handen wassen, hoesten in de elleboog, en goed ventileren van ruimtes. Dat geldt ook voor testen bij corona klachten. Zelftesten kun je tot juni gratis bestellen via zelftestonderwijs.nl.

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari vergaande versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Deze stapsgewijze versoepelingen betekenen een verruiming voor onderwijs en onderzoek binnen de HvA. Wij zijn hier heel blij mee. Woensdagmiddag en avond debatteert de Tweede Kamer over de versoepelingen. Het debat heeft mogelijk impact op de exacte uitwerking van de versoepelingen. Daarom communiceren wij donderdagmiddag 17 februari over wat dit voor de HvA betekent.

Het kabinet heeft dinsdagavond enkele versoepelingen aangekondigd in het hoger onderwijs bovenop de ruimte die we al hebben om onderwijs op de campus te geven. De mondkapjesplicht wordt aangepast. Een mondkapje is niet meer verplicht als je zit en anderhalve meter afstand kunt houden.

Ook worden de quarantaineregels versoepeld. Studenten onder de 18 hoeven niet langer in quarantaine als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus en zij zelf geen klachten hebben. Deze regels gelden ook voor mensen die langer dan een week geleden zijn geboosterd. Voor een volledig overzicht van de quarantaineregels kun je terecht op de site van de rijksoverheid.

Het kabinet verwacht dat de kans groot is dat de besmettingscijfers de komende weken gaan oplopen. Hierdoor is de kans groot dat er veel mensen in quarantaine moeten. Naleving van de basisregels is ontzettend belangrijk om besmetting te voorkomen. Test jezelf voordat je naar de campus komt. Zelftesten blijven beschikbaar bij de ingangen van de gebouwen en via zelftestonderwijs. Het advies is om in ieder geval twee keer per week te testen voordat je naar de campus komt. Wij doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid en vragen je rekening met elkaar te houden, in het belang van elkaars gezondheid en gevoel van veiligheid.

Tot slot is het thuiswerkadvies: ‘Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet.’ De regering heeft aangegeven dat de maatregelen de komende zes weken van kracht blijven, over drie weken vindt een weegmoment plaats.

Vanaf zaterdag 15 januari heeft het kabinet het dragen van een mondkapje bij alle onderwijsactiviteiten in het hoger onderwijs verplicht. Bij voorkeur is dit een (medisch) mondkapje type 2. Het dragen van een mondkapje geldt ook als de 1,5 meter kan worden aangehouden. Voorheen hoefde je alleen een mondkapje te dragen bij verplaatsing binnen de HvA gebouwen. Nu is de regel dat je overal een mondkapje draagt op HvA locaties, maar er zijn een aantal uitzonderingen.

Als het dragen van een mondkapje een student belemmert bij het volgen van een onderwijs- of onderzoeksactiviteit. De docent of onderzoeker mag dan bepalen dat een student het mondkapje mag afdoen, bijvoorbeeld bij een presentatie. Houd dan wel 1.5 meter afstand. Na afloop van de presentatie moet het mondkapje weer op.

Als het mondkapje een belemmering vormt voor een docent of onderzoeker bij het geven van een onderwijs- of onderzoeksactiviteit, mag het mondkapje af. Er moet dan wel 1.5 meter afstand worden gehouden. Na afloop van de activiteit moet het mondkapje weer op.

In tentamenruimten waar 1.5 meter afstand kan worden gehouden, mogen studenten tijdens het zitten het mondkapje afdoen, maar ophouden mag natuurlijk ook en met beide wordt rekening gehouden.

Het mondkapje mag af als je ergens zit om te eten of te drinken, houd rekening met de 1.5 meter afstand.

Het mondkapje is niet verplicht in kantoorruimten waar 1.5 meter afstand kan worden gehouden. Bij verplaatsingen moet het kapje wel op.

Degenen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, zijn uiteraard ook uitgezonderd van de maatregel.

We realiseren ons dat deze aanscherpte maatregel veel van jullie vraagt. We doen daarom een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand. Heb respect voor degene die je mogelijk aanspreekt op de mondkapjesplicht en accepteer het standpunt van de ander. Laten we samen zorgen voor een veilige onderwijsomgeving voor ons allemaal.

Quarantaineregels veranderd

Er is ook een wijziging aangebracht in het quarantaine beleid. Ben je in nauw contact geweest met iemand die positief getest is op Covid-19? Je hoeft niet in quarantaine als je korter dan 8 weken geleden positief getest bent, hersteld bent en geen klachten hebt. En je hoeft ook niet in quarantaine als je langer dan een week geleden de boostervaccinatie hebt gehad. Op de website van het RIVM vind je de meest actuele informatie over de quarantaine regels.

Regelmatig een zelftest doen, blijf het advies. En bij klachten is het van belang een test bij de GGD te laten doen. Vanaf 21 januari 2022 geldt waarschijnlijk dat er andere quarantaineregels zijn voor werknemers met een cruciaal beroep, zoals leraren. Houd de website van het RIVM in de gaten voor de laatste stand van zaken.

De HvA mag met ingang van maandag 17 januari onder voorwaarden verder open. Dit goede nieuws maakte het kabinet vrijdagavond tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen bekend. Fysiek onderwijs mag op locatie doorgaan met een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte.

Mondkapjes dragen verplicht

Het dragen van mondkapjes wordt verplicht binnen de gebouwen van de HvA. Het advies is om medische mondkapjes type II te dragen, in plaats van stoffen of zelfgemaakte mondkapjes. Ook blijft het advies om twee keer per week een zelftest te doen voordat je naar de HvA komt. Zelftesten zijn gratis beschikbaar in de gebouwen van de HvA of via zelftestonderwijs.nl.

Omschakeling kost tijd

Het goed inrichten van een fysiek lesprogramma kost tijd. Als het past binnen de inhoud van het lesprogramma zullen opleidingen proberen de ruimte voor fysieke activiteiten te benutten. De opleiding informeert studenten over de precieze invulling van het rooster. Zoals eerder gemeld zullen praktijkonderwijs, toetsen en tentamens grotendeels op locatie plaatsvinden.

Het thuiswerkadvies blijft hetzelfde: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Het hoger onderwijs blijft de komende twee weken grotendeels online. Dit heeft het demissionair kabinet op maandagmiddag 3 januari tijdens een persmoment bekend gemaakt. De maatregelen van 18 december 2021 blijven gelden, inclusief de uitzonderingen.

Uitzonderingen binnen de HvA

Het onderwijs vindt grotendeels online plaats. Toetsen en tentamens zullen zoals nu gepland doorgaan, dit is grotendeels op locatie. Het praktijkonderwijs gaat ook door op de campus, inclusief studieactiviteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van faciliteiten. Kwetsbare studenten die niet thuis kunnen studeren, kunnen terecht in verschillende HvA gebouwen. In de FAQ staat welke gebouwen dit zijn. De Hogeschoolbibliotheek is open voor uitgifte en inname. Opleidingen informeren hun studenten en medewerkers over het rooster dat voor hen gaat gelden. Op Student Info is informatie beschikbaar over hulp en begeleiding voor studenten die dit nodig hebben.

Medewerkers werken in principe thuis. Dit geldt voor docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel. Uitgezonderd vanzelfsprekend medewerkers die betrokken zijn bij tentaminering, examinering of praktijkonderwijs op locatie en onderzoek dat afhankelijk is van onderzoekersfaciliteiten in een HvA-gebouw. Medewerkers voor wie thuiswerken echt niet mogelijk is kunnen in afstemming met hun leidinggevende incidenteel op locatie terecht.

Het demissionair kabinet heeft op zaterdagavond 18 december tijdens een persconferentie aangescherpte maatregelen aangekondigd. Dit om verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus te vertragen. Nederland gaat opnieuw in een harde lockdown. Deze maatregelen gaan in op zondag 19 december om 5. 00 uur en hebben ook gevolgen voor het hoger onderwijs.

Welke maatregelen zijn er binnen de HvA?

Er mag geen fysiek onderwijs op HvA locaties worden gegeven. Daarop bestaan uitzonderingen. Toetsen en tentamens kunnen volgens planning wel op locatie door gaan. Dit geldt ook voor praktijkonderwijs. De opleiding informeert studenten en medewerkers over het rooster dat gaat gelden. Kwetsbare studenten die niet thuis kunnen studeren, kunnen terecht in HvA gebouwen of de bibliotheken. Voor vragen over hulp en begeleiding kunnen alle studenten terecht bij Student Info. Voor stages gelden de regels van de branche waarin stage wordt gelopen.

Alle medewerkers werken in principe thuis. Dit geldt voor docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel. Medewerkers die betrokken zijn bij examinering of praktijkonderwijs op locatie zijn hiervan uitgezonderd. Dit geldt ook voor onderzoekers die zijn aangewezen op onderzoekersfaciliteiten in een HvA-gebouw. Medewerkers voor wie thuiswerken echt niet mogelijk is kunnen in afstemming met hun leidinggevende incidenteel op locatie terecht. De kantines en koffiecorners zijn gesloten.

Alle HvA gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Uiteraard blijven alle preventieve maatregelen van kracht, zoals het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen binnen de gebouwen. De invulling van deze maatregelen vergt maatwerk per opleiding. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Wij realiseren ons goed dat deze lockdown een grote teleurstelling is en veel vergt van iedereen aan het einde van dit toch al bijzondere jaar. Blijf op elkaar letten en heb aandacht voor elkaar.

Update 14 december: Coronamaatregelen verlengd

Het demissionaire kabinet heeft tijdens de persconferentie van dinsdagavond 14 december verlenging van de huidige coronamaatregelen aangekondigd vanwege de hoge besmettingscijfers en ziekenhuisopnames in verband met corona. Voor het hoger onderwijs blijven de huidige coronamaatregelen gehandhaafd en verandert er niets. Zo blijft binnen onze onderwijsgebouwen het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen verplicht en geldt nog steeds een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte.

Blijf thuis bij klachten

De regering heeft nogmaals iedereen opgeroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor ieders gezondheid. Om het aantal besmettingen per dag naar beneden te krijgen is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de basisregels. Om te voorkomen dat je anderen besmet, blijf je thuis en test je bij klachten. Tot je de uitslag hebt blijf je thuis. Ook roepen we je nogmaals op om minimaal twee keer per week een zelftest te doen voordat je naar de HvA komt. Zo zorgen we samen dat iedereen zich veilig voelt binnen de HvA. Zelftesten zijn gratis beschikbaar in de gebouwen van de HvA of via zelftestonderwijs.nl.

Basisonderwijs dicht: noodopvang beschikbaar

Zowel het basisonderwijs als de buitenschoolse opvang gaan de week voor Kerstmis dicht. Het is voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd lastig om op deze korte termijn een oplossing te vinden. We roepen teams op om met elkaars persoonlijke situatie rekening te houden en samen te kijken hoe er een werkbare situatie gerealiseerd kan worden. Kinderen waarvan een van beide ouders werkzaam is een cruciale beroepsgroep mogen gebruik maken van noodopvang. Dit geldt voor leraren en personeel benodigd voor onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs en examens.

Houd onze FAQ in de gaten voor de laatste updates. De huidige maatregelen gelden vooralsnog tot vrijdag 14 januari 2022, tenzij er tussentijds een persconferentie wordt ingepland.

Update 26 november: HvA blijft open

Op vrijdagavond 26 november maakte het demissionair kabinet nieuwe maatregelen bekend die moeten leiden tot het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus en de druk op de zorg. De coronamaatregelen hebben geen grote gevolgen voor het hoger onderwijs. Huidige preventieve maatregelen, zoals mondkapjes bij verplaatsingen en de maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte, blijven verplicht.

Openingstijden

Vanaf zondag 28 november aanstaande moeten veel sectoren om 17.00 uur dicht. Gebouwen waar onderwijs gegeven wordt mogen wel open blijven na 17.00 uur. Je mag reizen voor het onderwijs. Het thuiswerkadvies is aangescherpt: werk thuis, tenzij je voor onderwijs op de campus moet zijn. Als je op de campus bent, houd dan altijd afstand van elkaar. Bespreek met elkaar of je je prettig voelt en neem zo nodig maatregelen. In de gebouwen worden looproutes aangebracht.

Basisregels, zelftesten en ventilatie

In het hoger onderwijs hebben zich tot zover bekend geen grote corona-uitbraken voorgedaan. Er is ons veel aan gelegen om dit zo te houden. We herhalen het nog maar een keer: het blijft essentieel om je aan de basisregels te houden, zoals dragen van mondkapjes, veelvuldig handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog. Ook blijft zelftesten van groot belang. Deze testen zijn gratis beschikbaar in de gebouwen van de HvA of via zelftestonderwijs.nl . Het advies is om je minimaal twee keer per week te testen, voordat je naar de HvA komt én uiteraard als je je niet lekker voelt. Laat je door de GGD testen bij klachten en blijf thuis.

Let op elkaar

Premier Rutte riep tijdens de persconferentie van 26 november op om op elkaar te letten en te voorkomen dat het “iedereen voor zich” wordt. We zouden het fijn vinden als je deze oproep ter harte neemt, oog voor elkaar hebt en met elkaar in gesprek blijft, zoals ook blijkt uit het persoonlijke bericht van HvA-bestuursvoorzitter Jopie Nooren.

HvA: Kabinet vraagt het onmogelijke met het coronatoegangsbewijs

Het kabinet heeft een wetswijziging ingediend bij de Tweede Kamer voor de invoering van coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs. Dit vraagt volgens de HvA en andere kennisinstellingen het onmogelijke van het onderwijs. Het wetsvoorstel beperkt de toegankelijkheid voor alle studenten en levert grote uitvoeringsproblemen op. De HvA schaart zich achter het protest van de Vereniging Hogescholen en de universiteiten van Nederland tegen het op deze manier toepassen van de coronatoegangsbewijzen. Invoering daarvan is praktisch onuitvoerbaar en tijdrovend. Het zou betekenen dat hogescholen duizenden studenten verschillende locaties tegelijkertijd moeten controleren.

Onmogelijke opdracht

Jopie Nooren, voorzitter van het College van Bestuur: “Dit wetsvoorstel is een onmogelijke opdracht. Online onderwijs is geen volwaardig alternatief voor fysiek onderwijs. Bovendien kunnen docenten geen dubbel lesprogramma geven, zij werken zich nu al drie slagen in de rondte. Wij hopen dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel niet in de huidige vorm aanvaardt”. Voor studenten is ontmoeting belangrijk. De Monitor Mentale Gezondheid toont aan dat meer dan de helft van studenten psychische klachten ervaart in coronatijd, vanwege eenzaamheid, stress en studiedruk. Binnen de HvA zetten wij dergelijke stappen om studenten te ondersteunen.

Blijf met elkaar in gesprek

Het College van Bestuur begrijpt de zorgen van studenten en medewerkers over het toenemende aantal besmettingen. Jopie Nooren: “Er zijn maatregelen nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit leidt tot onzekerheid en onrust. Wij zien dat er spanningen zijn tussen mensen en groepen met verschillende meningen en andere invalshoeken. Binnen de HvA willen we de verschillen tussen elkaar niet vergroten, maar op zoek gaan naar de verbinding. Laten we met elkaar het gesprek voeren over wat er binnen de randvoorwaarden mogelijk is om het onderwijs door te laten gaan.”

Het demisssionair kabinet heeft tijdens de persconferentie van 12 november jl. nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn nodig omdat het aantal coronabesmettingen blijft stijgen en de zorg enorm onder druk staat. Het kabinet roept op om de kans op besmettingen te verminderen door de komende drie weken het aantal contacten zo veel mogelijk te verminderen. Het hoger onderwijs blijft open, maar vanaf 13 november geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt. Daarnaast blijven mondkapjes verplicht bij verplaatsingen in de gebouwen. En de basisregels blijven heel belangrijk.

Colleges, evenementen en open dagen

Activiteiten die onderwijs gerelateerd zijn, zoals hoorcolleges en open dagen, mogen plaatsvinden zonder anderhalve meter. Er geldt wel een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. De enige uitzondering hierop zijn tentamens en examens, daarbij mogen meer dan 75 studenten in een ruimte aanwezig zijn. Grote colleges worden veelal hybride. Studenten die online college volgen kunnen dat op de campus doen in hiervoor beschikbaar gestelde leslokalen. Bij het verplaatsen tussen ruimten worden mondkapjes gedragen. Houd daarbij zo veel mogelijk afstand van elkaar. Alle sociale evenementen worden de komende drie weken omgezet naar digitaal, verzet of geannuleerd.

Blijf en werk zo veel mogelijk thuis

Het kabinet doet een dringend beroep om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Wij willen zorgvuldig omgaan met de ruimte die ons geboden wordt om het hoger onderwijs open te houden. Het onderwijs voor onze studenten heeft prioriteit. Voor alle medewerkers die geen fysiek onderwijs geven geldt daarom: werk zoveel mogelijk thuis. Als thuiswerken niet mogelijk is, blijft het mogelijk om op de campus te werken.

Doe twee keer per week een zelftest

We verzoeken iedereen dringend om regelmatig een zelftest te doen, voordat je naar de HvA komt. Omdat je onbewust het virus met je mee kunt dragen en verder verspreiden is het advies om dit minimaal twee keer per week te doen. Zelftesten zijn verkrijgbaar via zelftestonderwijs.nl en liggen bij de ingangen van alle gebouwen. Maak er vooral gebruik van! Blijf bij corona gerelateerde klachten thuis en laat je bij de GGD testen.

Vaccineren helpt om Corona te voorkomen

Inmiddels is iedere volwassene in Nederland in staat gesteld om zich te laten vaccineren. De kans om als volledig gevaccineerde Corona te krijgen is 17 keer kleiner en dat je door een Covid besmetting op de Intensive Care te belanden is 33 keer kleiner dan als je niet gevaccineerd bent. Het kabinet roept iedereen die zich nog niet gevaccineerd heeft nogmaals dringend op om dat toch te doen: om jezelf te beschermen, te voorkomen dat je anderen besmet en eraan bij te dragen het aantal ziekenhuisopnamen niet verder oploopt. Wij hopen dat iedereen deze oproep ter harte neemt. Blijf respect houden voor de keuze die een ieder maakt.

Ventilatie in de gebouwen

Het ventileren van ruimten blijft belangrijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De ventilatie in gebouwen van de HvA wordt continue gemonitord. Bij twijfel over functionering van de ventilatiesystemen, wordt er ogenblikkelijk gemeten. Afhankelijk van de uitkomst worden er maatregelen genomen.

Tot slot

Er is ons veel waard om het onderwijs op de campus door te laten gaan. We zijn blij dat dit de komende weken mogelijk is. Wij realiseren ons goed dat deze tijd ontzettend veel vergt van iedereen en dat aanscherping van de coronamaatregelen een teleurstelling is. Het is lastig om je telkens weer aan te passen aan nieuwe maatregelen. Toch willen wij iedereen oproepen om zich aan de coronamaatregelen te houden en bij te dragen aan het voorkomen dat nog meer mensen besmet raken met het coronavirus.

Update 3 november 2021: Vanaf 6 november zijn mondkapjes weer verplicht in de gebouwen

Vanwege oplopende druk in de ziekenhuizen heeft het demissionair kabinet in de coronapersconferentie van 2 november jl. een aantal maatregelen afgekondigd. De mondkapjes komen weer terug in bepaalde openbare gelegenheden en op meer plaatsen is het nodig om een QR-code te tonen bij binnenkomst. Voor de Hogeschool van Amsterdam geldt nu alleen de mondkapjesplicht. Vanaf 6 november is het dragen daarvan verplicht in alle gebouwen wanneer je jezelf verplaatst. Als je zit mag het mondkapje af.

Voorkom besmettingen: basisregels extra belangrijk

De basisafspraken die de hele pandemie al golden, blijven heel belangrijk om besmettingen te voorkomen: geef geen handen, was je handen regelmatig, nies en hoest in je elleboog, houdt afstand waar dat mogelijk is en bij klachten laat je jezelf testen bij de GGD. Juist in het seizoen dat voor ons ligt, waarin verschillende (griep)virussen kunnen heersen, zijn deze basisregels extra belangrijk om besmettingen te voorkomen en de ziekenhuizen te ontlasten.

Thuiswerken en zakelijke bijeenkomsten

Het kabinet adviseert dringend dat medewerkers die niet noodzakelijk op locatie hoeven werken, dat voor de helft van de werktijd thuis doen. Voor HvA medewerkers blijft daarom gelden: werk thuis als het kan, en op de campus als het je werk ten goede komt. Ben je op de campus, houd dan als het kan anderhalve meter afstand. Ga vooral samen in je team(s) en met je leidinggevende in gesprek over hoe we het samen zo inrichten dat het voor iedereen veilig voelt. Maak een zorgvuldige afweging bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten waar grotere groepen bijeen zijn, zoals werkoverleg, zakelijke evenementen en andere bijeenkomsten die niet onderwijs- of onderzoek-gerelateerd zijn.

Voor alle onderwijsactiviteiten en evenementen gelden nu nog geen beperkingen, maar het is in de gebouwen wel verplicht om bij verplaatsingen een mondkapje te dragen.

Zelftesten en vaccineren

Het ministerie vraagt ons om regelmatig een zelftest te doen, voordat je naar de HvA komt. Omdat je onbewust het virus met je mee kunt dragen en verder verspreiden is het advies om dit twee keer per week te doen. Zelftesten zijn verkrijgbaar via zelftestonderwijs.nl en liggen bij de ingangen van alle gebouwen. Maak er vooral gebruik van!

Inmiddels is iedere volwassene in Nederland in staat gesteld om zich te laten vaccineren. Het kabinet wees opnieuw op het grote belang dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren om de ziekenhuisopnamen niet verder te laten oplopen. Wij hopen dat iedereen die aan de HvA studeert en werkt ervoor kiest om dat te doen. Blijf respect houden voor de keuze die eenieder maakt.

Nieuwe persconferentie op 12 november

De komende dagen houdt het demissionair kabinet de ziekenhuisopnamen in de gaten. Op 12 november bekijken zij hoe de situatie is en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Het demissionair kabinet heeft tijdens de persconferentie van 14 september gemeld dat per 25 september de anderhalvemetermaatregel voor heel Nederland vervalt. Voor het hoger onderwijs verdwijnt de mondkapjesplicht, die nu nog geldt bij verplaatsingen in de gangen en lift. En per 25 september verdwijnt ook de maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Voor tentamens geldt dat zelfs al vanaf 20 september. De hygiëneregels blijven van kracht.

Voor alle versoepelingen geldt: iedereen maakt zijn of haar eigen keuze en daar hebben we respect voor. Vraag de ander wat hij/zij nodig heeft om veilig te kunnen studeren en werken en houd daar rekening mee. Als je wel afstand wilt houden of een mondkapje wilt dragen dan mag dat natuurlijk.

Geen mondkapjes meer in gangen en liften

Vanaf 25 september is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de gangen of de lift. Ook verdwijnt de anderhalve meter maatregel, die nu nog geldt voor medewerkers in ondersteunende functies.

Hoe geven we les

Vanaf 25 september vervalt de maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Dat betekent bijvoorbeeld dat hoorcolleges met meer mensen in één ruimte mogen plaatsvinden. We kijken vooral waar de ruimte ligt om de roosters aan te passen. Dat gaat niet in één keer in dit onderwijsblok. We willen immers de lessen die we geleerd hebben in coronatijd meenemen in het vormgeven van de onderwijsprogramma’s. Blended onderwijs is het uitgangspunt en dat betekent maatwerk. De opleidingen overleggen met de opleidingscommissies over wat haalbaar en passend is. Het kost even tijd om dit met elkaar goed in te regelen. De roosters voor dit blok zijn natuurlijk al gemaakt en zelfs voor het volgende onderwijsblok liggen de meeste roosters al klaar.

Thuiswerken of op de campus

Voor alle medewerkers geldt vanaf 25 september: werk thuis als het kan, en op de campus als het je werk ten goede komt. Ben je op de campus, dan hoef je geen anderhalve meter afstand meer te houden, dat mag natuurlijk nog wel. Ga vooral samen en met je leidinggevende in gesprek over hoe je dat zo inricht dat het voor iedereen veilig voelt om op de campuslocaties te werken.

Evenementen en open dagen

Het evenementenprotocol wordt aangepast aan de laatste versoepelingen en regels en verschijnt binnenkort hier. Activiteiten die onderwijsgerelateerd zijn, zoals open dagen, kunnen vanaf 25 september weer voor meer dan 75 personen worden georganiseerd en zonder anderhalve meter. Ook hier geldt dat we blijven kijken naar een vorm van blended, waarbij we delen online en delen fysiek organiseren.

Horeca en restaurants op de campus

Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat in de horeca vanaf 25 september een CoronaCheck wordt gecontroleerd bij binnenkomst. Voor de commerciële horecagelegenheden zoals Fest op de Amstelcampus, het sportcafe in het Muller-Lulofshuis en het Time-out Sportcafé bij het Dr. Meurerhuis. gaat die maatregel dan ook per 25 september in. Voor alle restaurants in de gebouwen, die onderdeel zijn van de HvA, geldt dat niet.

Ventilatie in de gebouwen

De luchtventilatie in de gebouwen van de HvA is met de laatste inzichten van het RIVM nogmaals zorgvuldig onder de loep genomen. Het RIVM stelt dat de huidige bouwregelgeving voldoet om verspreiding van het covid19 virus door middel van aerosolen te minimaliseren. De installaties van de HvA voldoen aan deze eisen.

Zelftesten en vaccineren

Het ministerie vraagt ons om regelmatig een zelftest te doen, wanneer je naar de HvA komt. Omdat je onbewust het virus met je mee kunt dragen en verder verspreiden. Het advies is om dit twee keer per week te doen. Zelftesten zijn verkrijgbaar via zelftestonderwijs.nl en liggen bij de uitgangen van onze locaties.

Vanaf september is iedere volwassene in Nederland in staat gesteld om zich te laten vaccineren. Wij hopen dat iedereen die aan de HvA studeert en werkt ervoor kiest om dat te doen, maar het blijft uiteraard een vrije keuze.

Op vrijdag 13 augustus heeft het demissionair kabinet in een persconferentie aangekondigd dat vanaf 30 augustus de anderhalve metermaatregel in het hoger onderwijs vervalt. Dat betekent dat alle onderwijsactiviteiten weer mogen plaatsvinden op de campussen. Daarbij geldt wel een aantal voorwaarden: bij verplaatsingen in de gangen en liften geldt een mondkapjesplicht en per ruimte is een maximale groepsgrootte van 75 personen toegestaan.

We zijn blij met de ruimte die het onderwijs geboden wordt en we willen daar zorgvuldig en verantwoordelijk mee omgaan. We vragen van jou om je aan de maatregelen te houden die vanaf 30 augustus nog gelden.

Onderwijs en onderzoek

Alle onderwijs- en onderzoeksactiviteiten kunnen weer plaatsvinden op de onderwijslocaties. Dat betekent dat voor studenten en medewerkers het rooster daarop is ingericht en de normale aanwezigheidsplicht weer geldt. Alleen in bijzondere gevallen zoals quarantaine, thuisblijven bij klachten of buitenlandse studenten die vanwege reisbeperkingen niet naar Amsterdam mogen komen, kunnen opleidingen zoeken naar extra mogelijkheden om iedereen onderwijs te laten volgen.

We hebben afgelopen twee jaar versneld ervaring opgedaan met online onderwijs, onderzoek en samenwerken. We behouden online leermethoden, maar onderwijs en interactie vinden veelal op de campus plaats. We zoeken per opleiding naar een goede, doordachte mix van online leeromgevingen, face-to-face onderwijs en praktijkonderwijs: blended learning.

Werken op HvA-locaties

We willen zorgvuldig omgaan met de ruimte die ons geboden wordt om het onderwijs weer op de onderwijslocaties te mogen geven zonder grote beperkingen. Het onderwijs voor onze studenten heeft voorrang maar voor ieder is het mogelijk om af en toe naar de HvA te komen als het werk dat vereist. Dat kan zijn voor overleg of ontmoetingen, trainingen of een persoonlijk gesprek. Als thuiswerken helemaal niet mogelijk is blijft het mogelijk om vaker op de campus te werken. We vragen je om de spitstijden zoveel mogelijk te vermijden, zodat er geen onnodige drukte ontstaat in het openbaar vervoer en bij de ingangen van de gebouwen.

Mondkapjes en looproutes

Bij verplaatsingen in de gangen en liften is een mondkapje vanaf 30 augustus verplicht. Ook zullen we looproutes instellen zodat het niet te druk wordt op bepaalde plekken. We vragen je met klem om je daar aan te houden, zodat we gezamenlijk verantwoordelijk omgaan met de ruimte die het hoger onderwijs krijgt. Herinner elkaar eraan als dat nodig is.

Evenementen en introductieactiviteiten

Alle onderwijsgerelateerde (introductie)activiteiten mogen vanaf 30 augustus plaatsvinden zonder anderhalve meter, maar met de maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Opleidingen die introducties organiseren, moeten dus rekening houden met deze voorwaarden. Voor sociale introductieactiviteiten gelden de regels zoals die ook voor horeca en evenementen gelden.

Zelftesten en vaccineren

Het ministerie vraagt ons om regelmatig een zelftest te doen, wanneer je naar de HvA komt. Omdat je onbewust het virus met je mee kunt dragen en verder verspreiden. Het advies is om dit twee keer per week te doen. Zelftesten zijn nog tot september verkrijgbaar via zelftestonderwijs.nl. Ook in het nieuwe hogeschooljaar blijven de hygiëneregels van kracht. En we blijven thuis bij klachten.

Vanaf september is iedere volwassene in Nederland in staat gesteld om zich te laten vaccineren. Wij hopen dat iedereen die aan de HvA studeert en werkt ervoor kiest om dat te doen, maar het blijft uiteraard een vrije keuze. Vooral voor internationale studenten wordt, in samenwerking met de GGD, een priklocatie ingericht, waar je zonder afspraak terecht kunt voor een vaccinatie. Deze priklocatie komt op de Roeterseiland-campus van de Universiteit van Amsterdam. Dit is dichtbij de Amstelcampus. Ook Nederlandse studenten en medewerkers van de HvA kunnen hier uiteraard terecht, als zij nog niet zijn gevaccineerd.

Ventilatie op HvA-locaties

De luchtventilatie in de gebouwen van de HvA is met de laatste inzichten van het RIVM nogmaals zorgvuldig onder de loep genomen. Het RIVM stelt dat de huidige bouwregelgeving voldoet om verspreiding van het covid19 virus door middel van aerosolen te minimaliseren. De installaties van de HvA voldoen aan deze eisen.

Meer informatie over collegejaar 2021-2022

Voor specifieke informatie kunnen studenten en medewerkers bij hun eigen faculteit of opleiding terecht. Die informatie wordt de komende tijd geüpdatet en gecommuniceerd.

Afgelopen vrijdag kondigde het demissionair kabinet verdere versoepelingen aan. In principe kan bijna alles vanaf 26 juni weer, mits op anderhalve meter afstand. Inmiddels hebben we ook een brief van minister van Engelshoven ontvangen. Zij vraagt het hoger onderwijs om zich voor te bereiden op het organiseren van onderwijs en werken zónder de anderhalve meter maatregel, per 16 augustus.

De belangrijkste versoepelingen op een rijtje en wat dat betekent voor studenten en medewerkers van de HvA:

Mondkapjes op veel plaatsen vanaf 26 juni niet meer verplicht

Het kabinet kondigde aan dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje vanaf zaterdag 26 juni alleen nog in situaties geldt waar de 1,5 meter afstand niet kan worden aangehouden. Daarbij moet je denken aan het openbaar vervoer, op luchthavens en op stations. Binnen de HvA is het dragen van een mondkapje vanaf 26 juni dan ook niet langer verplicht, behalve in situaties dat de 1,5 meter niet kan worden aangehouden: denk aan praktijkonderwijs. Studenten en medewerkers kunnen natuurlijk zelf wel kiezen voor het dragen van een mondkapje.

Loslaten anderhalve meter in het hoger onderwijs

Het belangrijkste goede nieuws is de aankondiging tot het loslaten van de 1,5 meter- maatregel per 16 augustus voor het hoger onderwijs. Op 13 augustus neemt het kabinet hierover een definitief besluit op basis van de situatie (zoals aantal besmettingen en ziekenhuisopname) op dat moment. Daarmee lijkt een ‘normale’ start van het volgend studiejaar zonder corona-beperkingen dichterbij.

Dit betekent tegelijk dat tot de zomervakantie de 1,5 meter-afstand regel nog geldt in het hoger onderwijs en dus ook bij de HvA. We houden daarom de huidige roosters aan waarbij studenten en medewerkers een aantal uren per week naar de campus kunnen komen voor onderwijsactiviteiten of andere activiteiten.

Introductieactiviteiten

Introductieactiviteiten met een onderwijskarakter kunnen zonder anderhalve meter plaatsvinden. Dat gaat dan om introductieactiviteiten die zijn georganiseerd vanuit de HvA, veelal door de opleidingen zelf. Voor de aanstaande introductie-activiteiten die georganiseerd worden door studentenverenigingen met een sociaal karakter gelden de corona-regels die op dat moment gelden voor de betreffende horeca en (evenementen)sector.

De minister vraagt speciale aandacht voor (komend) tweedejaars studenten die in hun eerste studiejaar de introductie hebben gemist. We vragen de opleidingen om ook voor hen een passend programma te maken voor een fysieke kennismaking met de HvA als campus Hogeschool..

De centrale introductie op het Wibauthof gaat dit jaar niet door. Opleidingen kunnen elementen toevoegen aan hun opleidings- of campusintroductie. Daarnaast is er een digitale introductie voor alle studenten beschikbaar.

Thuiswerken

Vanaf 26 juni a.s. geldt het kabinetsadvies om de helft van de tijd thuis te werken. Dat betekent dat er weer wat meer ruimte komt om op locatie te werken. De anderhalve meter regel blijft in elk geval tot 16 augustus van toepassing waardoor het maximum aantal beschikbare werkplekken en toegestane personen in een ruimte beperkt is. De situatie, de mogelijkheden en de behoefte per gebouw en per team zijn verschillend. Overleg dus binnen je team wat er mogelijk is.

Testen en vaccineren

Het is belangrijk dat studenten en medewerkers gebruik blijven maken van zelftesten. Dit studiejaar, maar bijvoorbeeld ook bij de start van het nieuwe studiejaar of wanneer je terugkeert van een vakantie in het buitenland. Studenten en medewerkers kunnen tot eind juli zelftesten aanvragen via SURF www.zelftestonderwijs.nl. Een zelftest blijft vrijwillig.

De versoepelingen die zijn aangekondigd kunnen plaatsvinden omdat het aantal mensen dat gevaccineerd is snel toeneemt en daardoor het aantal besmettingen met het coronavirus afgenomen is. We zijn blij dat nu iedereen boven de 18 jaar kan laten vaccineren. We hopen dan ook dat veel studenten en medewerkers van de HvA zich laten vaccineren. Maar blijven benadrukken dat vaccineren vrijwillig is en dat ieder daarin zijn eigen keuze mag maken.

We zijn bijna aan het einde van het studiejaar en kijken uit naar de zomervakantie: een periode om uit te rusten en nieuwe inspiratie op te doen. Het lijkt erop dat de situatie in Nederland het vanaf september weer toelaat om onderwijs fysiek op de campussen van de HvA te laten plaatsvinden. Daar zien we allemaal naar uit! Wat betekent dat vanaf september?

Het Ministerie van OCW heeft vier ‘scenarios’ opgesteld voor het komende collegejaar . Het meest waarschijnlijke scenario is het ‘basisscenario’ waarin het hoger onderwijs open kan, de 1,5 meter kan worden losgelaten en vrijwillige zelftesten beschikbaar blijven. Het kabinet neemt begin juli definitief het besluit. Toch weten we van het afgelopen jaar dat de feitelijke situatie wat betreft bijvoorbeeld het aantal besmettingen kan leiden tot aangepaste maatregelen. Vooralsnog gaan we van de volgende situatie uit:

Studeren op de HvA-onderwijslocaties

Voor studenten zal vanaf september de normale aanwezigheidsplicht weer gelden, ook voor buitenlandse studenten. Alleen in bijzondere gevallen zoals buitenlandse studenten die vanwege reisbeperkingen niet naar Amsterdam mogen komen, kunnen opleidingen zoeken naar extra mogelijkheden om hen toch onderwijs te laten volgen. Het maximum aantal personen geldt volgens het huidige ‘basisscenario’ niet voor tentamens. Dit betekent dat ook tentamens weer op de campus kunnen worden afgenomen.

Blended HvA

We hebben afgelopen twee jaar versneld ervaring opgedaan met online onderwijs, onderzoek en samenwerken. We behouden online leermethoden, maar onderwijs en interactie vinden in principe op de campus plaats. We zoeken per opleiding naar een goede, doordachte mix van online leeromgevingen, face-to-face onderwijs, individuele begeleidingsgesprekken en praktijkonderwijs: blended learning. Opleidingen maken hun eigen rooster. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van de input van studenten en medewerkers die ontvangen is via de crisismonitoren. Een deel van de lessen die gericht zijn op kennisoverdracht vindt digitaal plaats.

Werken op de HvA-onderwijslocaties

Het uitgangspunt voor de HvA is altijd geweest: mag het, dan kan het. Zoals het er nu uitziet betekent dat vanaf september onderwijs en werken op onze campuslocaties mogelijk is. Dat betekent dat docenten weer aanwezig zijn voor het geven van colleges, werkgroep, onderzoek en andere activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat er tijd en ruimte op de campus kan worden doorgebracht om te werken en elkaar te ontmoeten. Dat geldt niet alleen voor onderwijs- en onderzoekmedewerkers, maar ook voor de medewerkers in de stafdiensten en ondersteunende functies. Per team wordt gekeken naar wat er mogelijk en wenselijk is, want we hebben gemerkt dat een combinatie met thuiswerken ook heel effectief kan zijn. We sluiten hierbij aan bij wat medewerkers in de crisismonitor aangegeven hebben belangrijk te vinden: een combinatie tussen werken op de campus en werken vanuit huis. Het is goed om hier binnen je team heldere afspraken over te maken.

Vaccinatie, zelftest en hygiënemaatregelen

Rond september zijn naar verwachting alle volwassenen in Nederland gevaccineerd. Wij hopen dat veel mensen die aan de HvA studeren en werken kiezen om dat te doen. Toch willen we benadrukken dat vaccineren een vrije keuze. Wij gaan er vanuit dat in het nieuwe studiejaar sommige van de basismaatregelen gelden. De hygiëneregels, geen handen geven en regelmatig handen wassen blijven vooralsnog van kracht. Mondkapjes blijven waarschijnlijk nog wel verplicht tijdens het rondlopen door de gebouwen en er wordt op dit moment uitgegaan van een maximum van 75 personen bij ontmoetingen en colleges. Uiteraard hopen wij dat deze beperkingen op termijn verdwijnen. Als je niet gevaccineerd bent, kun je een zelftest doen voor je naar de campus komt. Zo’n zelftest blijft beschikbaar via SURF , maar is niet verplicht. Uiteraard blijven we thuis bij klachten en als we positief getest zijn.

Meer informatie over collegejaar 2021-2022

Voor specifieke informatie kunnen studenten en medewerkers bij hun eigen opleiding of team terecht.

Vanaf vandaag 10.00 uur is het voor studenten en medewerkers in het hoger onderwijs mogelijk om zelftesten te bestellen via www.zelftestonderwijs.nl . De zelftest is een test die je zelf kan afnemen om snel te zien of je besmet bent met het coronavirus. Door jezelf te testen help je een besmetting (eerder) signaleren en voorkomen dat het virus ongemerkt verder verspreidt.

Het gebruik van een test is vrijwillig. Op de campus blijven de maatregelen gelden om elkaar veilig fysiek te ontmoeten, zoals het dragen van een mondkapje en het houden van anderhalve meter afstand.

Vandaag is er weer iets meer ruimte voor studenten en medewerkers om naar de campus te komen. Wat dat precies betekent hoor je vanuit de opleiding of overleg je met je team en leidinggevende. Jopie Nooren vertelt in een video hoe fijn het is om elkaar weer te kunnen ontmoeten en wat dat betekent voor de komende maanden.

Update 20 april

Het demissionair kabinet heeft vandaag in een persconferentie aangekondigd dat er meer ruimte komt voor hoger onderwijsinstellingen om op locatie onderwijs te geven. De HvA gaat die ruimte zoveel als mogelijk benutten. Ons motto is immers: “kan het, dan mag het”. Binnen de opleidingen is de afgelopen weken hard gewerkt aan roosters om voor studenten mogelijk te maken dat zij een aantal uren per week op de campus kunnen zijn. In verband met 26 april als verplichte vrije dag en Koningsdag op 27 april, gaan deze nieuwe roosters vanaf 28 april in.

Lesroosters

Per opleiding is een rooster voorbereid om ervoor te zorgen dat studenten weer een aantal uren in de week naar de campus kunnen komen. Hoeveel tijd precies kan worden ingeroosterd is per opleiding verschillend. De mogelijkheid om dat binnen de anderhalve meter afstand-maatregelen te kunnen organiseren verschilt per gebouw. Studenten krijgen via de opleiding te horen op welke dag ze weer welkom zijn en binnen welk tijdvak.

Medewerkers

Ook voor medewerkers is er vanaf 28 april ruimte om een aantal uren per week naar de campussen te komen. Voor voorbereidingen op het nieuwe collegejaar, training, noodzakelijke werkzaamheden of ontmoetingen. En natuurlijk blijft dat als thuiswerken niet mogelijk is, er een werkplek op de campus is. Overleg met je leidinggevende wat de mogelijkheden zijn, dat is per locatie verschillend.

Veiligheid en maatregelen

Op onze campussen zijn maatregelen genomen die ervoor zorgen dat je er veilig kunt studeren en werken. We hebben tussen september 2020 en de tweede lockdown ervaring opgedaan met de inrichting en het gebruik van onze gebouwen met inachtneming van de covid-maatregelen.

Kom je naar de campus? Zorg er alsjeblieft voor dat je de veiligheidsrichtlijnen aanhoudt: houd 1,5 meter afstand, draag een mondkapje, was je handen regelmatig en volg de instructies. Bij klachten of een positieve testuitslag blijf je thuis. Hier vind je alle informatie over veilig werken en veilig studeren op de campus. Bekijk het filmpje

Zelftesten

Het ministerie van OCW biedt studenten en docenten gratis zelftesten aan. Hiermee kun je voor jezelf en voor anderen uitsluiten dat je besmet bent met het COVID-19 virus. Het testen is niet verplicht. De zelftesten komen beschikbaar via SURF. Komende weken wordt meer bekend over hoe dat precies in zijn werk gaat. Meer informatie vind je in de veelgestelde vragen van de Rijksoverheid.

Pilot snelteststraat

Studenten die deelnemen aan de pilot met de snelteststraat, vragen we dat vooral te blijven doen. De pilot maakt deel uit van een belangrijk onderzoek naar hoe we elkaar straks wellicht kunnen ontmoeten zonder de covid-maatregelen, met een sneltest vooraf.

Het demissionair kabinet heeft in de persconferentie van 13 april aangegeven dat ze van plan is om vanaf 26 april meer ruimte te geven aan het hoger onderwijs. Of die verruiming er komt hangt af van het aantal COVID-19 besmettingen en de druk op de zorg. De beslissing wordt op 21 april door het kabinet genomen. De HvA heeft zich voorbereid op de eventuele opening en wacht de beslissing van het kabinet af. Verder heeft het kabinet bekendgemaakt dat per ingang van 19 april de buitenschoolse opvang weer helemaal opengaat.

Het kabinet heeft de huidige maatregelen ter beperking van de verspreiding van het Coronavirus verlengd tot dinsdag 20 april. Dat betekent dat we de komende weken nog vooral thuis studeren en werken. De uitzonderingen op de lockdown die er tot nu toe zijn, blijven voorlopig gelden. Praktijkonderwijs en toetsen mogen wel plaatsvinden op locatie. Studenten en medewerkers kunnen in specifieke gevallen gebruikmaken van een studie-of werkplek in gebouw De Leeuwenburg bij het Amstelstation. Zodra de beperkende maatregelen door het kabinet worden opgeheven is de HvA er klaar voor om terug te schakelen naar het rooster zoals dat sinds de afgelopen zomer van kracht is.

HvA doet mee aan pilot met corona-sneltesten

De HvA is deze week gestart met een pilot met corona-sneltesten. In totaal gaan vier HvA-opleidingen meedoen op drie onderwijslocaties. De pilots zijn bedoeld om te testen hoe we veilig kunnen terugkeren naar onderwijs op locatie. Tegelijkertijd wordt de gezondheid van studenten en docenten gewaarborgd.
De primeur is voor Internationale Fysiotherapie. Zij zijn inmiddels begonnen met sneltesten bij het Nicolaes Tulphuis. Forensisch Onderzoek gaat op dezelfde locatie meedoen, als de opleiding daar eenmaal naartoe is verhuisd. Twee andere HvA-opleidingen volgen nog. Die sneltesten worden afgenomen bij het Kohnstammhuis en het Dokter Meurerhuis. De pilot duurt tot begin juli. Studenten en medewerkers die aan de pilot mogen meedoen, worden hierover binnenkort bericht.


Aanleiding

HvA doet er alles aan om de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen in Coronatijd. Bestuursvoorzitter Jopie Nooren van de HvA: ‘Elkaar ontmoeten, met elkaar leren op locatie, is cruciaal voor het onderwijs en ook voor het onderzoek. We snakken er allemaal naar dat dat weer kan. Het zal nog even duren voordat er helemaal geen beperkingen meer zijn. Maar wat van het kabinet mag, dat kan bij de HvA. Deze tests zijn belangrijk, want ze helpen ons een stapje in de goede richting. Hopelijk kunnen we vanaf april allemaal weer wat vaker komen. Dat is nu nog even afwachten.’


Basisregels

Binnen andere lopende pilots worden alle geldende coronabasisregels in acht genomen. Aanwezigen worden geacht anderhalve meter afstand te houden en een mondkap te dragen. Als de situatie het toelaat is het de bedoeling om in de pilots voor het mbo, hbo en wo te onderzoeken onder welke voorwaarden bijvoorbeeld de afstandsregel in een gecontroleerde proefsetting losgelaten zou kunnen worden.

De pilot met corona-sneltesten is een intiatief van het ministerie van Onderwijs. De Amsterdamse pilot wordt samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), het ROC van Amsterdam-Flevoland (ROCvAF) en de Hotelschool The Hague, Campus Amsterdam (HTH) uitgevoerd.

Kabinet verlengt maatregelen hoger onderwijs tot 29 maart

Het kabinet heeft de huidige maatregelen met drie weken verlengd tot 29 maart. Dat betekent dat de avondklok voorlopig gehandhaafd blijft. Ook studeren en werken we de komende weken nog thuis.

De uitzonderingen op de lockdown die er tot nu toe zijn, blijven voorlopig gelden. Praktijkonderwijs en toetsen mogen plaatsvinden op de campus. Studenten en medewerkers kunnen in specifieke gevallen gebruikmaken van een studie-of werkplek in gebouw De Leeuwenburg bij het Amstelstation.

Het kabinet geeft aan dat het hoger onderwijs de prioriteit heeft en dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden om zo spoedig mogelijk meer onderwijs op locatie mogelijk te maken. Wellicht kan dat per 29 maart. Of dat inderdaad het geval is, wordt naar verwachting bekend op 23 maart. Als de maatregelen door het kabinet worden opgeheven is de HvA er klaar voor om terug te schakelen naar het rooster zoals dat sinds de afgelopen zomer van kracht is.

Nadere info:

Uitzondering avondklok voor praktijkonderwijs

Deze week heeft het kabinet bekend gemaakt dat de huidige lockdown en de daarbij horende maatregelen worden verlengd tot en met 15 maart. Voor het hoger onderwijs verandert er ten opzichte van de huidige situatie slechts één ding: vanaf 2 maart geldt een uitzondering op de avondklok voor het volgen van praktijkonderwijs. Dat gold al voor toetsen.

Het College van Bestuur van de HvA is teleurgesteld dat er op dit moment geen verdere versoepelingen mogelijk zijn in het hbo. Ook de komende weken zullen we vooral weer thuis werken en studeren. De HvA hecht veel belang aan contactmomenten, zowel voor studenten als voor medewerkers. Daarom willen we de mogelijkheden die er zijn binnen de huidige kabinetsmaatregelen optimaal benutten. Ook pleiten we in politiek Den Haag voor verdere versoepelingen in het hoger (beroeps)onderwijs.

Net als in de afgelopen periode kunnen praktijkonderwijs en toetsen plaatsvinden op de campus. Studenten en medewerkers kunnen in specifieke gevallen gebruikmaken van een studie-of werkplek in gebouw De Leeuwenburg bij het Amstelstation. Zodra de huidige lockdown door het kabinet wordt opgeheven schakelt de HvA terug naar het rooster zoals dat sinds de afgelopen zomer van kracht is.

Nadere info:

Het kabinet heeft de huidige lockdown verlengd tot 2 maart. Over beëindiging of verlenging van de avondklok na 10 februari valt einde deze week een besluit. Basisscholen en kinderdagverblijven gaan op 8 februari weer open. Maar dat geldt niet voor het hoger onderwijs. Ook de komende weken studeren en werken we dus thuis. Bij ons gelden voorlopig nog alleen de uitzonderingen die er tot nu toe ook al zijn. Praktijkonderwijs en toetsen mogen plaatsvinden op de campus. Studenten en medewerkers kunnen in specifieke gevallen gebruikmaken van een studie-of werkplek in gebouw De Leeuwenburg bij het Amstelstation. Zodra de huidige lockdown door het kabinet wordt opgeheven schakelt de HvA terug naar het rooster zoals dat sinds de afgelopen zomer van kracht is.

Nadere info:

Vanaf zaterdag 23 januari geldt er in Nederland een avondklok van 21.00 uur tot 04.30 uur. Dat is één van de maatregelen waarmee het kabinet de opkomst van het Coronavirus wil terugdringen. Voor de HvA verandert er weinig. We studeren en werken in principe allemaal thuis. Uitzonderingen blijven wel mogelijk voor praktijkonderwijs, toetsen en voor een specifieke groep studenten en medewerkers. Voor toetsen in de avonduren geldt een uitzondering op de avondklok. Dat geldt niet voor praktijkonderwijs of voor het gebruik van een studie- of werkplek. De maatregelen van de rijksoverheid gelden voorlopig tot en met 9 februari.

Het praktijkonderwijs wordt uiterlijk om 20.00 uur afgerond, zodat iedereen vóór 21.00 uur thuis kan zijn. Wie langere reistijd heeft, gaat in overleg met de docent of collega’s eerder naar huis. Studenten die in de avonduren een toets op locatie moeten maken krijgen van hun opleiding een verklaring waarmee ze mogen reizen na ingang van de avondklok. Medewerkers krijgen die via hun leidinggevende. Reizen van en naar het buitenland zijn door het kabinet verder beperkt. Meer informatie daarover staat op de website van de rijksoverheid .

Naar verwachting volgt begin februari nadere informatie over de periode na 9 februari.

nadere info:

Lockdown verlengd: situatie bij HvA ongewijzigd tot en met 9 februari

De lockdown die in Nederland geldt, wordt verlengd tot en met 9 februari. Dat maakte premier Rutte dinsdagavond bekend. De huidige situatie bij de HvA wordt daarmee ook verlengd tot 9 februari. Hoe het daarna verder gaat, is op dit moment nog niet bekend.

In de komende weken vindt bijna al het onderwijs online plaats. Uitzonderingen hierop zijn ingeroosterde toetsen en praktijkonderwijs. Die kunnen wél plaatsvinden op HvA-locatie. Medewerkers werken thuis, behalve als ze betrokken zijn bij examinering of praktijkonderwijs. Voor het gebruik van onderzoeksfaciliteiten die alleen op de HvA beschikbaar zijn, krijgen zij toegang tot het gebouw.

Studenten kunnen indien dat echt nodig is een studieplek reserveren in gebouw de Leeuwenburg van de HvA (bij het Amstelstation). Dat kan door een afspraak te maken via de Servicedesk: (020) 5951403 of servicedesk-fs@hva.nl. Medewerkers voor wie thuiswerken echt niet mogelijk is, kunnen ook terecht in de Leeuwenburg als zij dat hebben besproken met hun leidinggevende. Iedereen die studeert of werkt in de Leeuwenburg, houdt zich uiteraard aan de gebruikelijke regels: mondkapje op, anderhalve meter afstand houden, bij gezondheidsklachten thuisblijven, etc. Volg de instructies van het personeel op.

Voor onderwijspersoneel is volgens de regels van het kabinet noodzakelijke kinderopvang beschikbaar.

Kabinet: voorlopig vrijwel uitsluitend thuis studeren en werken

Vanavond maakte het kabinet maatregelen bekend die ertoe moeten leiden dat het Coronavirus wordt teruggedrongen. Die maatregelen hebben effect op het (hoger) onderwijs. Vanaf aanstaande woensdag (16 december) tot en met zondag 17 januari 2021 studeren en werken we weer vrijwel uitsluitend thuis.

Twee uitzonderingen op online leren en werken

De kabinetsmaatregelen betekenen voor studenten dat bijna al het onderwijs online plaatsvindt. Daarop bestaan twee uitzonderingen. Geroosterde toetsen kunnen in principe volgens planning wél op locatie plaatsvinden. En hetzelfde geldt voor praktijkonderwijs. De opleiding informeert studenten en medewerkers over het rooster. Studenten die echt niet thuis kunnen studeren, kunnen een studieplek reserveren. Dat kan alleen in gebouw de Leeuwenburg bij het Amstelstation en niet in de overige gebouwen. Voor stages geldt dat de regels en protocollen van de organisatie waar de stage plaatsvindt, gevolgd worden.

Alle medewerkers werken thuis. Dat geldt voor docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel. Uitzonderingen daarop vormen mensen die betrokken zijn bij examinering of bij praktijkonderwijs op locatie. En voor onderzoekers die aangewezen zijn op onderzoeksfaciliteiten in een HvA-gebouw. Incidenteel kunnen medewerkers voor wie thuiswerken echt niet mogelijk is terecht in gebouw De Leeuwenburg. Dat doen zij nadat zij dat hebben afgesproken met hun leidinggevende. Personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten wordt door het kabinet gezien als cruciaal beroep, wat betekent dat noodzakelijke kinderopvang beschikbaar is.

Er vinden de komende periode geen groepsbijeenkomsten plaats. Dat geldt ook voor diplomeringen. De HvA-gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk voor de hierboven beschreven doeleinden. De Leeuwenburg is open van 8 uur ’s ochtends tot 6 uur ’s avonds voor wie een studieplek gereserveerd heeft of met toestemming van de leidinggevende een werkplek gebruikt. De kantine is gesloten. Uiteraard blijft iedereen een mondkapje dragen in de gebouwen.

‘Ontmoeting is de kern van het onderwijs’

Waarnemend HvA-bestuursvoorzitter Hanneke Reuling reageert op de nieuwe maatregelen: ‘Het is helaas noodzakelijk, maar wel zeer ingrijpend. Ontmoeting is de kern van het onderwijs. Dat we daar al zo lang zo weinig mogelijkheden voor hebben, is voor ons allemaal heel erg frustrerend. We doen er alles aan om de weinige ruimte die er gelukkig nog wél is, zo goed mogelijk te benutten. Laten we met elkaar proberen de continuïteit van het onderwijs en onderzoek te waarborgen. Kijk wat er wel mogelijk is en zoek naar eventuele alternatieve manieren om zaken online op te lossen.’

Ondanks de huidige beperkingen is Reuling ook hoopvol. ‘Ik zie dat onze studenten het in de afgelopen maanden geweldig hebben gedaan. Onder lastige omstandigheden zijn de meesten erin geslaagd om toch bij te blijven met de studie. Fantastisch. Dat was mogelijk mede dankzij de grandioze inzet van docenten en ondersteunend personeel. Die inzet en kwaliteit geven me er alle vertrouwen in dat we er in zullen slagen om goed door deze komende periode te komen. Houd moed. En zorg goed voor jezelf en voor elkaar.’

Kabinet: nu geen veranderingen in het hoger onderwijs

Er komen op dit moment geen veranderingen in de situatie bij de HvA en elders in het hoger onderwijs. We blijven vooral online studeren en thuiswerken. Dat was de boodschap die premier Rutte gisteravond namens het kabinet bekendmaakte tijdens een persconferentie. Het aantal besmettingen met Corona is te hoog om versoepelingen mogelijk te maken. Het blijft daarom zaak voorzichtig te zijn.

Kabinet: geen nieuwe maatregelen in onderwijs, maar blijf waakzaam

Tot half december blijft de situatie in het hbo in principe zoals die nu is. Maar indien nodig kunnen regionaal alsnog verdere beperkingen worden opgelegd. Het blijft dus zaak voorzichtig te zijn. Dat was de boodschap die premier Rutte gisteravond namens het kabinet bekend maakte.

Zo veel mogelijk thuiswerken

De nieuwe maatregelen hebben voorlopig geen direct effect op de onderwijs en onderzoek aan de HvA. Wel benadrukte de premier dat het belangrijk is dat iedereen zo veel mogelijk thuiswerkt. Op straat bestaat een groep uit maximaal twee personen. Tot medio januari worden alleen strikt noodzakelijke reizen naar het buitenland gemaakt en binnen Nederland blijft iedereen zo veel mogelijk thuis.

‘Let goed op elkaar’

Premier Rutte ging tijdens zijn persconferentie ook in op de soms moeilijke situatie van mensen die al langere tijd veel (alleen) thuis zijn. Hij riep iedereen op goed op elkaar te letten. ‘Een beetje aandacht en interesse kan al heel veel betekenen’. Hanneke Reuling, waarnemend bestuursvoorzitter van de HvA, sluit zich daarbij aan en doet een dringend appèl op alle HvA-ers: ‘Houd je medestudenten en collega’s goed in de gaten. Als je een tijdje weinig hoort, neem dan contact op om te vragen hoe het gaat. Let goed op jezelf en op elkaar. De situatie is verre van ideaal. Maar het (hoger) onderwijs krijgt meer ruimte van het kabinet dan sommige andere sectoren. Laten we die ruimte verstandig gebruiken. Dus: allemaal mondkapjes op, afstand houden, handen wassen, bij klachten blijf je thuis, laat je testen, enzovoort. Zodat we straks weer méér in plaats van minder ruimte krijgen.’

Verantwoordelijk omgaan met de ruimte die we hebben

Op dinsdagavond 13 oktober maakte het kabinet strenge maatregelen bekend waarmee de nieuwe opmars van het coronavirus gestopt moet worden. Dat is een hard gelag voor velen van ons, maar we kunnen er met z’n allen ook aan bijdragen dat deze periode zo kort mogelijk is.

Het (hoger) onderwijs behoort tot de cruciale sectoren die van het kabinet meer ruimte krijgen dan elders. Dit vanwege het grote maatschappelijke belang. De HvA is daar blij mee en wil zorgvuldig omgaan met de geboden ruimte. Daarom dragen alle studenten en medewerkers consequent een mondkapje bij verplaatsing binnen een HvA-gebouw.

Mondkapjes

De nieuwe maatregelen van het kabinet hebben op dit moment weinig gevolgen voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de HvA. Online onderwijs en thuiswerken blijven de norm, maar op kleine schaal blijft het mogelijk om ingeroosterd onderwijs, toetsen of diplomeringen op locatie te organiseren, locatiegebonden onderzoek uit te voeren of – indien echt nodig – een studie- of werkplek te gebruiken. Sportactiviteiten die onderdeel zijn van het reguliere onderwijscurriculum kunnen in principe ook gewoon doorgaan.

De maximale groepsgrootte van 30 personen geldt niet voor het onderwijs, zolang iedereen op elk moment minstens anderhalve meter afstand van elkaar houdt en bij verplaatsing een mondkapje draagt. Stages kunnen in principe ook doorgaan, maar op de stageplek kunnen specifieke maatregelen van kracht zijn.

Het kabinet heeft besloten dat reizen per openbaar vervoer zoveel mogelijk beperkt moet worden maar wél toegestaan blijft voor noodzakelijke activiteiten. Het hoger onderwijs wordt tot die laatste categorie gerekend. Medewerkers en studenten kunnen dus gebruik blijven maken van het OV voor leren en werken. Voor alles geldt: de situatie kan weer veranderen als het kabinet daartoe aanleiding ziet.

Ruimte behouden

‘Ik ben blij dat het kabinet het onderwijs een bijzondere positie geeft en dat sommige beperkingen die elders gelden bij ons nu niet aan de orde zijn’, aldus waarnemend HvA-bestuursvoorzitter Hanneke Reuling. ‘Het laat zien hoe cruciaal het werk is dat wij met z’n allen doen. Dat is een prettige blijk van waardering, maar brengt voor ons allemaal ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Want we krijgen die ruimte alleen zolang we de gezondheid van iedereen goed kunnen blijven waarborgen. Daarom doe ik een dringend beroep op iedereen om te doen wat het kabinet van ons vraagt. Doe altijd een mondkapje op als je je verplaatst in onze gebouwen en houdt altijd en overal minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Alleen zo behouden we de ruimte die we nu krijgen.’

‘De huidige situatie blijft natuurlijk verre van ideaal’, vervolgt Hanneke Reuling. ‘Veel van onze studenten en medewerkers zijn het thuiszitten meer dan zat en verlangen ernaar om weer met elkaar te werken en studeren op locatie. Laten we er met z’n allen alles aan doen om dat weer mogelijk te maken. Houd je zelf aan de regels. En spreek elkaar daar op aan als iemand dat even vergeet. In de gebouwen lopen stewards rond die helpen om alles in goede banen te leiden. Hun aanwijzingen helpen ons allemaal, dus laten we die goed opvolgen. Let goed op jezelf en op elkaar.’

Update 13 oktober - 21:00 uur

Op dinsdagavond 13 oktober heeft het kabinet nieuwe, strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekendgemaakt. Het kabinet laat het onderwijs zo veel mogelijk doorgang vinden. De hogeschool onderzoekt welke overige consequenties de maatregelen van het kabinet hebben voor het onderwijs, onderzoek en ondersteuning. De veiligheid van studenten en medewerkers staat daarbij voorop. De HvA doet alvast een klemmend beroep op iedereen om bij elke verplaatsing in de gebouwen (gangen, trappen, liften) consequent een mondkapje te dragen. Nadere berichtgeving volgt uiterlijk maandag 19 oktober.

Nieuwe coronamaatregelen: het onderwijs kan blijven zoals het is.

Om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken heeft het kabinet voor de komende weken nieuwe landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekendgemaakt. Omdat het aantal besmettingen met corona in Amsterdam al zo hoog is opgelopen dat de bron vaak niet meer te achterhalen is, heeft burgemeester Halsema voor Amsterdam aanvullende maatregelen en adviezen afgegeven.

We realiseren ons dat de impact van de boodschap van burgemeester Halsema groot is en maken ons zorgen over het welzijn van onze medewerkers en studenten. Desondanks zijn we blij dat er geen specifieke maatregelen voor het onderwijs zijn. Alle onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, inclusief diploma-uitreikingen, kunnen doorgaan zoals voorzien. De mix van fysiek en online blijft bestaan en er vindt onderwijs plaats op de campussen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat dat zo blijft en iedereen zich op de campussen daadwerkelijk veilig voelt.

Naleving regels essentieel

Op onze campussen zijn maatregelen genomen die ervoor zorgen dat je er veilig kunt studeren en werken. Naleving van de bestaande regels is essentieel. De communicatie daarover wordt geïntensiveerd en er zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het veilig is en blijft.

Naar de campus?

Kom je naar de campus? Zorg er alsjeblieft voor dat je de veiligheidsrichtlijnen aanhoudt: houd 1,5 meter afstand, was je handen regelmatig en volg de instructies. Bij klachten blijf je thuis. Hier vind je alle informatie over veilig werken en veilig studeren op de campus. Bekijk het filmpje

Effect nieuwe coronamaatregelen

Ondanks het feit dat er geen specifieke maatregelen voor het onderwijs zijn, is de HvA natuurlijk wel gehouden aan de nieuwe maatregelen en adviezen die betrekking hebben op thuiswerken en -studeren, mondkapjes en evenementen en bijeenkomsten.

Thuiswerken

Behalve voor onderwijs en onderwijsondersteuning is thuiswerken de norm. Zo werken we mee aan het beperken van het aantal reisbewegingen. Medewerkers die thuis niet over werkbare faciliteiten of omstandigheden beschikken blijven de komende weken welkom op de campus.

Thuis studeren

Als thuis studeren niet gaat, zijn er studieplekken op de HvA beschikbaar die je kunt reserveren. Kijk op studerenopafstand.

Mondkapjes

In lijn met het dringende advies van burgemeester Halsema adviseren wij iedereen om bij verplaatsing in de gebouwen een mondkapje te dragen. Natuurlijk staat het iedereen vrij om dit ook in de lokalen en andere ruimtes te doen. Heb er begrip voor als iemand daarvoor kiest.

Evenementen en bijeenkomsten

Onderwijs gerelateerde evenementen, zoals een gastspreker of een inhoudelijke kennissessie O&O gerelateerd, worden bij voorkeur uitgesteld of online gemaakt. Als uitstel of online niet kan, geldt er een maximum van dertig aanwezigen. Om het aantal reisbewegingen te beperken gaan andere evenementen en bijeenkomsten op locatie de komende weken niet door.

Op maandagavond 28 september hebben zowel het kabinet als de burgemeester van Amsterdam nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekendgemaakt.. De HvA brengt op dit moment de consequenties van die maatregelen voor de HvA in kaart. Morgen volgt nadere berichtgeving.

Amsterdam is een van de grootste coronabrandhaarden. De burgemeester van Amsterdam heeft daarom nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen hebben geen gevolgen voor de HvA. De burgemeester heeft echter ook aangekondigd dat er, als het aantal besmettingen blijft oplopen, strengere maatregelen worden genomen. Maatregelen die wel gevolgen kunnen hebben voor de HvA. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Niet alleen op de campus, maar ook in de stad en thuis.

Update 16 juli - 11:00 uur

Vanaf 1 augustus vervallen voor een belangrijk deel de reisbeperkingen in het openbaar vervoer. Aanvullend op de landelijke afspraken hebben de gemeente, de HvA, UvA en VU en de vervoersbedrijven afgesproken de roosters zo in te richten dat studenten gespreid over de dag en de week naar de onderwijsinstellingen ­­­­kunnen komen. Een beperkt deel van de colleges van de HvA kan hierdoor ook om 09.00 uur beginnen.

Beperkt deel colleges ook in de ochtend

De gemaakte afspraken zijn geldig tot 31 december 2020. Een deel van de faculteiten heeft al gerekend met deze verruiming. Een ander deel zal de ruimte benutten om eventuele knelpunten in de roosters op te kunnen lossen. Door de 1,5 metermaatregel is de capaciteit van de onderwijsgebouwen echter nog beperkt, waardoor het grootste deel van het onderwijs nog steeds online aangeboden moet worden.

“Met deze aanvullende afspraken benutten we elke mogelijke ruimte voor het fysieke onderwijs op onze campussen”, aldus Huib de Jong. “Goed onderwijs kan immers niet zonder de ontmoeting van studenten onderling en van studenten en docenten. Daarom ben ik blij met de verruiming van het gebruik van het openbaar vervoer en de afspraken die we hierover hebben gemaakt. Ook in de toekomst blijven we ons inzetten om ons fysieke onderwijs verder uit te breiden waar dat kan.”

Met fiets of te voet voor korte afstand

Studenten worden opgeroepen om te voet of met de fiets te komen als zij op een relatief korte afstand van de campus wonen. Dezelfde oproep geldt voor medewerkers van de HvA. Ook is afgesproken om het thuiswerken ook na de versoepeling in stand te houden, zodat het OV niet overvraagd wordt.

Hoe starten we straks het nieuwe studiejaar?

Sinds maart zijn we als HvA plotseling beland in een wereldwijde crisis die ons dwong van onderwijs op locatie over te stappen naar volledig digitaal studeren en werken. Het was weliswaar altijd al onze ambitie om meer gebruik te maken van digitaal onderwijs, maar door de coronacrisis is het onder grote druk en met een enorme snelheid een overstap gemaakt. Hierdoor is het fysiek ontmoeten als fundament van ons onderwijs zwaar onder druk komen te staan en is de balans tussen online en fysiek studeren en werken afwezig.

Het is nu is meer dan anders duidelijk dat ontmoeten op onze campussen broodnodig is om de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek te kunnen waarborgen. Bovendien is het gewoon leuker en prettiger om elkaar ook te ontmoeten buiten het beeldscherm om. We moeten op zoek naar een nieuwe balans. Gelukkig zijn er mooie en inspirerende oplossingen gevonden voor het onlineonderwijs die ons in de toekomst gaan helpen bij de verdere ontwikkeling van blended learning. Creativiteit is in de HvA ruimschoots aanwezig, wat blijkt uit alle online ontmoetingen om toch contact met elkaar te houden.

Balans online en fysiek

Gelukkig zijn de coronabeperkingen versoepeld en is steeds meer mogelijk. Stap voor stap kijken we nu hoe we met elkaar het komend jaar vorm kunnen geven. Om te beginnen het eerste blok. De grote lijnen zijn nu bekend en worden op dit moment verder uitgewerkt.

Zoals het er op dit moment uitziet, kunnen HvA’ers bij de start van het nieuwe studiejaar in grote lijnen het volgende verwachten:

  • Voor elke student wordt in ieder geval minimaal één keer in de week fysiek onderwijs georganiseerd. Omdat de capaciteit in het OV beperkt blijft en de gebouwen minder ruimte bieden door de 1,5 metermaatregel, reizen studenten zo min mogelijk. Onderwijs en toetsing zullen dus nog voor een groot deel online plaatsvinden en er wordt per opleiding nagegaan hoe precies de tijd en ruimte verdeeld worden tussen verschillende groepen. Nieuwe studenten krijgen uiteraard bijzondere aandacht.
  • Medewerkers kunnen meer dan nu het geval is op de HvA werken. Hiervoor worden nadere afspraken gemaakt binnen de teams.
  • Evenementen die te maken hebben met onderwijs en onderzoek zijn weer mogelijk, maar beperkt.
  • Het gebruik van de onderzoeksfaciliteiten is en blijft mogelijk, volgens de nu al geldende voorschriften.
  • De bibliotheken kunnen gebruikt worden door studenten. Wel is het noodzakelijk om een plek te reserveren.
  • De kantines kunnen nog niet worden gebruikt. Wel komen er andere vormen van catering.
  • Voor de veiligheid van iedereen worden de gebouwen opnieuw ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met de voorgeschreven afstand van 1.5 m. Ook zijn de ventilatiesystemen gecontroleerd, zodat we absoluut zeker weten dat ze voldoen aan de vereisten.

Wat dit precies voor jou als student betekent, hoor je zo snel mogelijk, maar in ieder geval tijdig voor de start van het studiejaar van je faculteit of opleiding. Medewerkers worden tijdig door hun leidinggevenden geïnformeerd. Want ook in de zomer blijft de HvA nog steeds op zoek naar maximale ruimte voor ontmoeting. Via mijnhva.nl vind je altijd de laatste informatie. Eerstejaars studenten kunnen ook terecht op hva.nl/startstudiejaar, hogerejaars op hva.nl/studerenopafstand.

Nieuwe maatregelen hoger onderwijs per 1 september

Ondanks de vele mooie voorbeelden van inspirerend onderwijs op afstand, kan goed onderwijs niet zonder de ontmoeting van studenten onderling en van studenten en docenten.

De HvA is daarom voortdurend op zoek naar de maximale ruimte daarvoor en is blij met de vandaag door het kabinet aangekondigde verruimingen voor het onderwijs op locatie.

De nieuwe richtlijnen bieden meer ruimte voor de ontmoeting in het onderwijs en we gaan dan ook met elkaar op zoek naar de manier waarop we deze zo goed mogelijk kunnen benutten. Daarbij houden we rekening met het feit dat de planning van het onderwijs voor volgend jaar al ver gevorderd is. ‘We snappen dat het positieve bericht van het kabinet impact heeft op iedereen in de organisatie. Studenten en medewerkers willen uiteraard weten waar ze bij de start van het studiejaar aan toe zijn’, zegt Huib de Jong, voorzitter van het CvB. ‘Daarom doen we ons uiterste best om iedereen zo snel mogelijk te informeren. Dat gebeurt zowel via de faculteiten en binnen de opleidingen als via MijnHva en de nieuwsbrief’.

Online onderwijs en thuiswerken blijven nog steeds de norm tot het eind van het studiejaar. Vanaf 15 juni is het wél mogelijk om naar de HvA te komen voor het gebruik van specifieke faciliteiten voor praktijkonderwijs en -onderzoek en voor andere activiteiten die niet online kunnen. Gebouwen gaan voor dat doel open. Studenten horen van hun opleiding of dat ook voor hun geldt.

De overheid wil voorkomen dat te veel mensen tegelijk gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarom organiseert de HvA het (weinige) onderwijs dat op locatie gegeven wordt tussen 11.00 en 15.00 uur, zodat iedereen vóór de avondspits kan reizen. Ná 20.00 uur mag dat ook weer.

Het blijft in specifieke gevallen wel mogelijk om incidenteel gebruik te maken van studie- en werkplekken in het Wibauthuis, Nicolaes Tulphuis en de Leeuwenburg. In de andere gebouwen niet. Meer informatie hierover vind je in de FAQ of op MijnHvA .

Het kabinet heeft vanavond bekend gemaakt dat het hoger beroepsonderwijs, net als het middelbaar beroepsonderwijs, vanaf 15 juni de gebouwen beperkt mag openstellen voor onderwijsactiviteiten. In het bijzonder gaat het dan om praktijkonderdelen van opleidingen. Er zijn ook voor deze beperkte openstelling nadere randvoorwaarden geformuleerd met het oog op beperkte mobiliteit in de spits.
In de HvA zijn we uiteraard blij met deze ruimte. We zullen zo snel mogelijk besluiten hoe daar gebruik van wordt gemaakt, binnen de beperkingen die gelden in het openbaar vervoer. Omdat de wij eventuele studievertraging zoveel mogelijk willen beperken, zullen we daarbij prioriteit geven aan die activiteiten waardoor studenten hun afstudeerfase kunnen afronden en aan activiteiten die zorgdragen dat studenten in september zoveel mogelijk met ‘een schone lei’ kunnen beginnen aan het nieuwe studiejaar.

Eind maart legde het kabinet uit dat ook in het meest positieve scenario terugkeer naar de ‘oude situatie’ voor het hoger onderwijs tijd zou vragen. De mededelingen van het kabinet van vanavond maken duidelijk dat het wachten op de mogelijkheid weer onderwijs op de campus te verzorgen langer gaat duren dan studenten, docenten en medewerkers zouden willen. De ruimte binnen de richtlijnen van het Rijk en het RIVM is en blijft voorlopig beperkt. Het Rijk wil omwille van de volksgezondheid verplaatsingen van grote groepen mensen via het openbaar vervoer voorkomen. Desondanks blijft de HvA op zoek naar mogelijkheden om urgente knelpunten in onderwijs en onderzoek op een veilige manier en binnen de gestelde randvoorwaarden op te lossen en het nieuwe studiejaar zo optimaal mogelijk te starten. Het CvB overlegt daarover komende dagen met de decanen van de faculteiten. Medio mei volgt nadere informatie.

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige maatregelen voor het hoger onderwijs na 28 april gecontinueerd worden. Omdat de HvA alles op alles zet om het onderwijs doorgang te laten vinden, en studievertraging te voorkomen, is de HvA aan de slag om binnen de bestaande richtlijnen urgente knelpunten op het gebied van vaardigheidsonderwijs en toetsen in practica-ruimten op te lossen. In de tussentijd blijft de situatie zoals die nu is: er is tot einde studiejaar geen onderwijs op locatie en helaas blijkt het ook niet mogelijk om toetsen op locatie plaats te laten vinden.

Dat de situatie voor de HvA niet verandert houdt ook in dat er op sommige plaatsen in de gebouwen gewerkt wordt om cruciale functies te kunnen borgen: de Leeuwenburg, het Wibauthuis en het Nicolaes Tulphuis blijven op weekdagen open van 08:00 tot 18:00 uur. In deze gebouwen blijven studie- en werkplekken beschikbaar voor studenten en medewerkers die door omstandigheden niet thuis kunnen studeren of werken. Neem je HvA-pas mee en volg de instructies van de HvA-medewerkers op.

Veel dank aan iedereen voor de medewerking tot nu toe, de inzet, het uithoudingsvermogen en de samenwerking met- en ondersteuning binnen de teams.

Tot einde studiejaar geen onderwijs op locatie

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige maatregelen verlengd worden tot 28 april 2020. Tevens is duidelijk geworden dat ook in het meest positieve scenario na 28 april terugkeer naar de ‘oude situatie’ nog tijd zal vragen. Afgelopen donderdag is door het CvB besloten dat er tot het einde van het studiejaar (31 augustus 2020) geen onderwijs op locatie meer plaats vindt en er zoveel mogelijk vanuit huis wordt gewerkt. De HvA zal de ruimte die binnen de richtlijnen van het rijk en het RIVM eventueel geboden wordt optimaal benutten. Dat betekent dat de HvA als dat aan de orde is zal besluiten over tijdstip en de randvoorwaarden voor veilige, gefaseerde, terugkeer van studenten en werkhervatting van medewerkers op fysieke locaties op basis van die richtlijnen. We verwachten eind april, half juni en eind augustus nadere besluiten te nemen.

Onderwijs op afstand in principe tot einde van het studiejaar

De Hogeschool van Amsterdam gaat ook na 6 april door met thuiswerken en het geven van onderwijs op afstand. In principe vindt er tot het einde van het studiejaar (31 augustus 2020) geen onderwijs op locatie meer plaats en wordt dus zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt.

De HvA kiest voor deze maatregel omwille van de rust en duidelijkheid voor studenten en medewerkers. ‘We maken nu in hoog tempo een ontwikkeling naar onderwijs op afstand door. Dat kost bloed, zweet en tranen. We vinden het niet verantwoord om studenten en medewerkers ook de komende periode in onzekerheid te laten over de inrichting van het onderwijs’, aldus Huib de Jong, voorzitter van het College van Bestuur. ‘Omdat niet álles eenvoudig op afstand te realiseren valt kijken we daar waar dit tot onoverkomelijke problemen leidt, zoals practica en andere vormen van vaardigheidsonderwijs en toetsing, naar maatwerk. Dat doen we uiteraard binnen de richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM’.

De HvA realiseert zich dat het besluit ook nu weer een hele ingrijpende maatregel is voor zowel studenten als medewerkers. ‘Ik heb enorm veel respect voor de flexibiliteit van de HvA gemeenschap om de Hogeschool draaiende te houden’, aldus Huib de Jong, die medewerkers en studenten op het hart drukt dat hulp en ondersteuning beschikbaar is. ‘Jullie staan er niet alleen voor, wij zijn er om jullie te helpen’. De Jong benadrukt dat ook vrije tijd en rustperiodes daarom gewoon ingeroosterd moeten worden. Niet alleen voor de eigen vitaliteit, maar ook om werk of studie en privé te combineren. ‘Zorg goed voor elkaar en voor jezelf, en zorg dat je op tijd rust neemt’.

Toetsweek

Bij veel opleidingen is er vanaf maandag 30 maart een toetsweek. Er wordt nu per opleiding geïnventariseerd of en hoe de toetsen digitaal kunnen worden afgenomen. Studenten horen van de opleiding waar zij op kunnen rekenen. Het spijt ons dat we de eerder genoemde datum van 20 maart niet in alle gevallen hebben kunnen halen. Voor nu geldt: als je nog geen bericht hebt ontvangen, volgt dat zo snel mogelijk!

Volgend op de persconferentie van het kabinet van gisteravond wordt snel met de minister besproken wat dit voor de HvA betekent. Tot die tijd gelden de huidige regels.

Check de FAQ op hva.nl/coronainfo

De HvA schort het BSA (bindend studieadvies) op. De hogeschool laat het onderwijs en de tentamens zoveel mogelijk doorgaan. Daar wordt door de opleidingen hard aan gewerkt. Toch is het niet uit te sluiten dat studenten door de coronacrisis vertraging oplopen waardoor zij de norm voor het bindend studieadvies niet halen. Daarom worden de spelregels rond het bindend studieadvies veranderd: elke huidige eerstejaarsstudent kan volgend jaar de opleiding voortzetten. Ondanks dat is het belangrijk dat iedereen het onderwijs volgt en tentamens behaalt. Dat helpt om volgend studiejaar de propedeuse te halen en de aanzienlijke kosten van studievertraging te voorkomen. Studenten die twijfelen over voortzetting kunnen een beroep doen op advies en begeleiding.

In de FAQ op hva.nl/coronainfo lees je hoe de opschorting van de BSA in zijn werk gaat.

Om studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus te helpen, wordt het geven van een bindend studieadvies (BSA) in principe uitgesteld tot het eind van het tweede studiejaar. De HvA zal zo snel mogelijk laten weten hoe dit precies uitgewerkt wordt.

Het kabinet heeft gisteren nieuwe maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze betekenen voor de HvA onder andere dat de periode waarin geen onderwijs op locatie gegeven kan worden verlengd wordt tot en met 6 april. Hieronder volgt een update van de situatie in en rond de hogeschool.

HvA sluit aantal gebouwen

Nu er de komende weken geen onderwijs gegeven kan worden, is het niet nodig en wenselijk om alle gebouwen van de HvA open te houden. Er wordt op sommige plaatsen wél gewerkt, om cruciale functies te kunnen waarborgen. Vanochtend besloot het College van Bestuur dat het Wibauthuis, de Leeuwenburg en het Nicolaes Tulphuis open blijven. De overige gebouwen worden gesloten met ingang van dinsdag 17 maart om 18.00 uur. Voor gebouwen die wél open blijven, gelden aangepaste openingstijden: ze zijn open van 08.00 tot 18.00 uur. De bibliotheken sluiten. Online zijn ze wel bereikbaar. In de gebouwen die wél openblijven (LWB, WBH en NTH) blijven de openbare studieplekken wel beschikbaar.

Onderwijs: continuïteit en kwaliteit vragen nu om flexibiliteit

Ook onder de huidige omstandigheden doet de HvA er alles aan om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Daarbij kunnen – en willen – we geen concessies doen aan de vastgelegde kwaliteitsnormen voor tentamens en examens. Dit vraagt om enorm veel flexibiliteit en improviseren van de docenten en opleidingen.

Het College van Bestuur heeft oog en begrip voor lastige dilemma’s waar studenten, docenten en opleidingen zich nu voor geplaatst zien. Wat te doen als het onder de huidige omstandigheden niet lukt om onderwijs en examens af te ronden binnen de reguliere periode? Passen we de jaarplanning daarop aan? En als dit betekent dat studenten langer studeren dan eerder gepland; wat betekent dat dan voor de financiering van de studie? Hoe gaan we om met eerstejaars studenten die door de huidige situatie de norm voor het bindend studieadvies niet kunnen halen? Pasklare antwoorden op dergelijke vragen zijn nu nog niet te geven. Het College van Bestuur is op dit moment in overleg met opleidingen, examencommissies en met landelijke partijen om begrip te vragen voor de omstandigheden en te bespreken hoe de belangen van studenten en medewerkers het beste behartigd kunnen worden. Nadere informatie hierover volgt later.

Online onderwijs en toetsing op afstand

Op dit moment zijn opleidingen hard aan de slag om te bekijken hoe zij met online onderwijs de voortgang van het primair proces zo veel mogelijk kunnen organiseren. Dat vraagt om veel inzet en creativiteit en het kost tijd. Dat gaat niet overal op korte termijn voor de volle 100% lukken. Maar het ziet er naar uit dat we heel veel wél voor elkaar krijgen en dat is een mooie prestatie.

Afgelopen weekend is een webpagina geopend waar veel informatie op staat over digitaal onderwijs.

Begin april is er een geplande toetsperiode. Er wordt nu per opleiding geïnventariseerd of – en hoe - de toetsen digitaal afgenomen kunnen worden. Studenten horen van de opleiding waar zij op kunnen rekenen.

Onder de huidige omstandigheden worden ict-systemen en infrastructuur zwaar belast. Niet alleen bij de HvA, maar in heel Nederland en over de hele wereld. Dit is een unieke situatie. We kunnen niet uitsluiten dat sommige delen van de landelijke infrastructuur gaan steunen en kreunen onder de zware belasting en af en toe tijdelijk niet beschikbaar zijn. De HvA heeft zich tevoren goed voorbereid, door systemen extra te verstevigen en extra infrastructuur beschikbaar te stellen. Een team van specialisten is dag en nacht aan het werk om alles in goede banen te leiden. Mochten zich desondanks toch verstoringen voordoen, dan vragen wij ieders begrip en geduld. Aan opleidingen wordt gevraagd om het gebruik van live streaming te beperken, want dat vergt meer netwerkcapaciteit dan vooraf opgenomen beelden die online staan.

Thuiswerken

Voor alle medewerkers geldt: in principe werkt iedereen thuis. En we reizen zo min mogelijk. Uitsluitend wanneer dat nodig is om cruciale processen en faciliteiten te waarborgen, komen we naar de HvA. Tegelijkertijd zijn basis- en middelbare scholen gesloten, dus veel kinderen zijn thuis. Dat vergt van collega’s met kinderen enig improviseren. Als dit tot problemen leidt, bespreek dat dan svp met de leidinggevende.

Niet reizen

In verband met de toenemende onzekerheid over de situatie in het buitenland en het feit dat landen in hoog tempo hun grenzen aan het sluiten zijn, vinden vanuit de HvA in deze periode geen reizen plaats naar het buitenland voor studie of werk. Andersom komen studenten en medewerkers uit het buitenland nu niet naar de HvA. Aan studenten of medewerkers die al in het buitenland zijn voor studie of werk, luidt het dringende advies om– in overleg met de opleiding of afdelingshoofd – zo spoedig mogelijk terug te keren naar huis. Over privé-reizen, die niet in verband staan met studie of werk aan de HvA, beslist iedereen zelf. Toch raadt de hogeschool aan om ook in dat geval niet te reizen.

Het stilleggen van de onderwijsactiviteiten is verlengd tot en met 6 april.

Speciale website voor medewerkers geopend voor Onderwijs op afstand

Vandaag is een nieuwe webpagina gelanceerd: digitaalonderwijs.mijnhva.nl . Daarop staan heel veel handige instructies voor het werken met verschillende applicaties binnen Brightspace. Daarmee is de website een belangrijke hulpbron om onderdelen van het onderwijs op afstand aan te bieden. Dat is extra belangrijk nu onderwijs op locatie tot en met 31 maart niet mogelijk is in verband met het coronavirus.

Dus ga ermee aan de slag, vind uit hoe het werkt en maak gebruik van de mogelijkheden om studenten digitaal onderwijs te bieden. De webpagina is "work in progress" en zal voortdurend worden bijgewerkt. In de komende periode wordt regelmatig nieuwe informatie toegevoegd. Dat kunnen nieuwe instructies zijn over nuttige applicaties of informatie over de didactische aspecten van onderwijs op afstand.

Heb je vragen over digitaal onderwijs? Op de webpagina digitaalonderwijs.mijnhva.nl staat ook wie je daarvoor kunt benaderen.

Geen onderwijs op locatie en thuiswerken t/m 31 maart

Het kabinet heeft alle hogescholen en universiteiten opgeroepen om alle onderwijsactiviteiten en evenementen op locatie stil te leggen. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat geldt ook voor de HvA. Daarom vervallen vanaf vrijdag 13 maart om 17.00 uur alle onderwijsactiviteiten op locatie. Dit geldt in elk geval tot en met 31 maart.

De snelle verspreiding van het Coronavirus en de huidige maatregelen van het kabinet hebben ingrijpende gevolgen voor iedereen. Deze situatie vraagt om flexibiliteit en begrip van ons allen. Niet op alle vragen kunnen we op dit moment een passend antwoord geven. Laten we telkens met elkaar zoeken naar de best haalbare oplossingen. We vertrouwen op jullie begrip, medewerking en steun.

Onderwijs niet op locatie, wel online

De geplande onderwijsactiviteiten en tentamens op locatie gaan deze maand niet door. We proberen zoveel mogelijk door te laten gaan via online kanalen. Onderwijs op afstand, dus. Waar dat niet mogelijk is, moet een ander alternatief gezocht worden. Specifieke informatie over je eigen studie krijg je vanuit de opleiding. Voor nadere informatie raden we je aan om coronainfo.mijnhva.nl en/of hva.nl/coronainfo in de gaten te blijven houden.

De HvA doet er alles aan om te zorgen dat deze sluiting van het onderwijs op locatie zo min mogelijk invloed heeft op de studievoortgang van studenten. Het is belangrijk dat studenten en de opleiding hier voortdurend goed contact over hebben. De omstandigheden kunnen immers snel veranderen.

Stages

Studenten die een stage lopen, bespreken met het stagebedrijf en met de opleiding wat ze doen. Wie vragen en/of problemen heeft, bespreekt deze met de opleiding. Deze informeert studenten en medewerkers zelf ook actief.

Toetsweek: nadere info volgt later

Bij veel opleidingen is er vanaf maandag 30 maart een toetsweek. Tot en met dinsdag 31 maart gaan de toetsen op locatie niet door. Of de toetsen vanaf 1 april wel of niet door kunnen gaan, is op dit moment nog niet bekend. Daarover volgt uiterlijk vrijdag 20 maart nadere informatie van de opleiding. Toetsen die niet doorgaan worden zo snel mogelijk ingehaald.

Evenementen en onderwijsbijeenkomsten afgelast

Onderwijsbijeenkomsten en overige evenementen op de locaties van de HvA gaan tot en met 31 maart niet door. Dat geldt ook voor evenementen van studieverenigingen.

Medewerkers: thuiswerken

Medewerkers wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken en onderlinge besprekingen via online kanalen te houden. Probeer cruciale overleggen indien mogelijk door te laten gaan, zo mogelijk online. Doe dat altijd in overleg met de eigen afdeling en overige collega’s. Mensen met verkoudheid, hoesten of koorts moeten thuis blijven. Wie te maken heeft met zorg voor kwetsbare personen neemt – in overleg - passende maatregelen.

Gebouwen wel open

De gebouwen van de HvA zijn wel open om een aantal cruciale zaken in de ondersteunende organisatie en faciliteiten te kunnen garanderen. De kantines gaan dicht. Het kan zijn dat een aantal gebouwen alsnog tijdelijk gesloten moet worden. Als dat gebeurt, volgt z.s.m. nadere informatie daarover.

Algemene richtlijnen gezondheid

Het is belangrijk dat alle Nederlanders zich houden aan de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM. Lees die goed en houd je daar aan. Kijk regelmatig naar updates op de site van het RIVM .

Vandaag, 13 maart, gaan alle onderwijsactiviteiten door (lessen en tentamens), m.u.v. hoorcolleges met meer dan 100 personen.
Van 16 maart t/m 31 maart liggen de onderwijsactiviteiten op locatie stil. De HvA volgt de landelijk afgesproken lijn rondom #coronavirus. Net als andere instellingen kijken we vandaag hoe we dat de komende periode vorm geven.

Door onvoorziene omstandigheden zijn de werkzaamheden aan MijnHvA uitgelopen, werkzaamheden worden vanochtend afgerond.

Het kabinet heeft vanmiddag aangekondigd dat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen vanaf vandaag niet door kunnen gaan in verband met het coronavirus. Daarover is iedereen vanavond geïnformeerd via coronainfo.mijnhva.nl . Later vanavond kwam tot ieders verrassing het bericht dat colleges in het hoger onderwijs helemaal geen doorgang meer zouden kunnen vinden.

De HvA acht het niet verantwoord om het onderwijs aan alle studenten zomaar plat te leggen. Daarom nemen we 1 dag de tijd om te bekijken hoe we dit – in goed overleg met elkaar - goed kunnen organiseren.
Dus: de colleges gaan morgen (vrijdag) in principe wél door (tenzij meer dan 100 mensen). Wij komen morgenmiddag met nadere informatie over het vervolg.

Op donderdag 12 maart hebben het kabinet en het RIVM nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus bekendgemaakt. Minister Bruins van medische zorg roept universiteiten en hogescholen op in ieder geval tot 31 maart alleen nog onderwijs op afstand te geven. De HvA volgt ook deze aanwijzingen op. Dit betekent:

1. De HvA streeft naar continuïteit van de activiteiten en wil tegelijk helpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
2. Het onderwijs gaat zoveel mogelijk door. De HvA onderzoekt op dit moment hoe invulling te geven aan de oproep van minister Bruins om alleen nog onderwijs op afstand te geven.
3. Studenten en medewerkers beperken waar mogelijk contacten en beperken werken in fysieke nabijheid van anderen.
4. Voor kwetsbare personen (met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Anderen beperken bezoek aan deze kwetsbare personen. Wie in de naaste (privé-)omgeving leven en/of werk deelt met kwetsbare personen, neemt in overleg met de opleiding en/of leidinggevende noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.
5. Colleges, tentamens en andere bijeenkomsten waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn, gaan niet door. Opleidingen zoeken naar alternatieven. Studenten worden hierover geïnformeerd door de opleiding.
6. Waar mogelijk werken studenten en medewerkers thuis. De HvA heeft de capaciteit van de netwerken daarvoor uitgebreid. Thuiswerken gebeurt altijd in overleg met de leidinggevende.

Studenten en medewerkers zijn hierover geïnformeerd via coronainfo.mijnhva.nl

Op dit moment kijkt de HvA hoe we omgaan met de nieuwe maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om het coronavirus te beteugelen. De verwachting is dat eind van de dag hierover meer bekend is. Houd daarom coronainfo.mijnhva.nl in de gaten voor de laatste informatie en de veel gestelde vragen en antwoorden.

Kabinet en RIVM: Thuiswerken in Noord-Brabant

Het kabinet en de RIVM roepen bewoners en werkenden in Noord-Brabant om zoveel mogelijk thuis te werken. Wat betekent dit voor studenten en medewerkers van de HvA?

Stage of werk in Noord-Brabant?

Het kabinet en RIVM vragen aan mensen uit Noord-Brabant om zoveel mogelijk thuis te werken. Studenten van de HvA die aan stage lopen in deze provincie, gaan daar dus in principe niet heen. Zij overleggen met de stagebieder en met de opleiding wat te doen. Datzelfde geldt voor medewerkers van de HvA die werkafspraken hebben in Noord-Brabant. Ga in principe niet en probeer het geplande overleg per telefoon of op andere manier te voeren.

Afkomstig uit Noord-Brabant?

Studenten of medewerkers uit Noord-Brabant die aan de HvA studeren of werken, blijven thuis om uit te zieken als zij verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben. Neem bij verergering van de klachten telefonisch contact op met de huisarts en informeer de opleiding. Dat schrijft het RIVM voor. Datzelfde geldt voor wie in Noord-Brabant woont en een werkbezoek aan de HvA wil brengen. Heb je gezondheidsklachten, blijf thuis en informeer de betreffende afdeling.

Wie uit Noord-Brabant komt en geen gezondheidsklachten heeft (hoest, verkouden, koorts), kan in principe naar de HvA komen om daar onderwijs te volgen of te werken. Daarbij is voorzichtigheid wel geboden. Indien mogelijk probeert iedereen uit Noord-Brabant zoveel mogelijk thuis te studeren of werken. Altijd in overleg met de opleiding of afdeling.

Maatregelen geldig tot 16 maart

Deze oproep van het kabinet en RIVM blijft de komende zeven dagen gelden, tot en met maandag 16 maart.

Als je hoest, kucht of verkouden bent, kom je dan wel of niet naar de HvA? En als je uit Brabant komt, wat doe je dan? Hieronder volgt het antwoord op die veelgestelde vragen.

De HvA volgt – net als alle andere hogescholen en universiteiten – de richtlijnen van het RIVM. Voor mensen uit Noord-Brabant geldt op dit moment een aangescherpte richtlijn. Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen wordt inwoners van Noord-Brabant uit voorzorg geadviseerd om met klachten als verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Kom in dat geval dus ook niet naar de HvA.

Ik woon in Noord-Brabant moet ik nu thuisblijven?

Als je klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts, kom dan niet naar school, werk of naar andere plekken waar veel mensen bij elkaar komen. En ga in dat geval dus ook niet naar de HvA. 24 uur nadat de klachten over zijn, kan je het normale leven weer oppakken. Als je geen klachten hebt, kan je gewoon naar de HvA komen.

Ik heb morgen een toets of tentamen en kom uit Noord-Brabant, wat moet ik dan doen?

De HvA volgt het advies van het RIVM. Kom je uit Noord-Brabant en heb je klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, dan blijft je thuis totdat de klachten over zijn. Een dag nadat de klachten over zijn, kan je weer naar school komen. Meld dan ook vooraf bij de examencommisise dat je om deze reden afwezig bent. Hievoor gelden verder de gewone regels van de HvA voor studenten die wegens ziekte een tentamen missen.

En als ik niet uit Noord-Brabant kom?

Dan volg je ook de richtlijnen van het RIVM. Die houden in dat je dan gewoon naar de HvA kan komen, tenzij je recent bent teruggekomen uit een risicogebied, zoals bijvoorbeeld Noord-Italie. Ook daarvoor geldt dat je thuisblijft als je verkoudheidsklachten en/of koorts hebt. Totdat je weer gezond bent. Als je klachten toenemen, neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

De Hogeschool van Amsterdam volgt de verspreiding van het coronavirus op de voet en zal indien nodig passende maatregelen nemen.

De richtlijnen van het RIVM , het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap , het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD zijn leidend.

Vooralsnog betekent dit dat we geen extra maatregelen hoeven te nemen voor studenten en medewerkers. Wel vragen we ieders aandacht voor hygiëne.
• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt of je zorgen maakt. Op MijnHvA vinden medewerkers en studenten relevante informatie en een overzicht van de veel gestelde vragen en antwoorden.

Voor andere vragen is het speciale mailadres coronainfo@hva.nl beschikbaar.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 april 2022