Opleidingscommissies faculteit Techniek

De Opleidingscommissie houdt zich bezig met het op peil houden en indien mogelijk het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding.

De OC bestaat zowel uit studenten als docenten, op deze manier wordt het werkveld goed weerspiegeld. De commissie inventariseert gegevens aan de hand van eigen ervaringen maar ook de ervaringen van de andere studenten en docenten. Met behulp van deze gegevens brengt de commissie een advies uit aan de opleidingsmanager van de opleiding.

OC heeft medezeggenschap

Vanaf september 2017 is de opleidingscommissie officieel een medezeggenschapsorgaan. De OC geeft dus niet alleen advies, maar mag ook meebeslissen over belangrijke zaken binnen de opleiding.

Wil jij lid worden van de OC?

De OC heeft een belangrijke positie en een stem in de vormgeving van de opleiding. Elk jaar zoekt de opleidingscommissie nieuwe leden. Wil jij als student of docent/medewerker actief een bijdrage leveren aan het verbeteren van de opleiding en bestuurlijke ervaring opdoen? Mail je opleidingscommissie en laat je informeren over de beschikbare vergoedingen (medewerkers krijgen tijd en studenten een financiële vergoeding).

OC-scholing

Studentenzaken verzorgt ieder jaar een training voor (nieuwe) leden van opleidingscommissies.

Kijk voor meer informatie over OC-scholing op de website van het Centrum voor Medezeggenschap.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 18 juni 2021