Hogeschool van Amsterdam

Competenties HBO-ICT

Om te functioneren als een professional in de ICT moet je je kennis en vaardigheden kunnen toepassen in de praktijk. Wij noemen de combinatie van kennis, vaardigheden en attitude, oftewel houding, een competentie.

De studie is zo opgebouwd dat je werkt aan het verwerven van alle competenties, elk jaar op een hoger niveau. Kennis doe je meestal op tijdens de cursussen, terwijl je vaardigheden en de juiste attitude kunt leren tijdens de projecten en op stage.

De beroepstaken waaraan een Bachelor of ICT werkt, zijn beschreven in het boekje “Bachelor of ICT”. Je kunt de competenties voor onze opleidingen hier rechts terugvinden. Natuurlijk kun je niet in één keer de competenties verwerven die noodzakelijk zijn voor een ICT’er.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 19 maart 2020