Hogeschool van Amsterdam

Afstudeerportfolio & -rapport HBO-ICT

Alleen voor voltijd instroom vanaf september 2013

In je portfolio neem je bewijsstukken op voor de competenties die je niet in je afstudeerrapport aantoont. Bij het go no go gesprek rond week 15 van je afstudeeropdracht moet je portfolio compleet zijn, zorg daarom dat je je portfolio in week 14 in OnStage zet zodat je afstudeerbegeleider nog feedback kan geven die jij kunt verwerken. Gebruik de checklist rechts op deze pagina om te controleren of je portfolio volledig is.

De formele afronding van je portfolio vindt tijdens de afstudeerzitting plaats.

Het rapport over je afstudeeropdracht is geschreven in het Nederlands met goed lopende zinnen en is natuurlijk zonder spel- en stijlfouten. Een samenvatting in het Engels en Nederlands wordt op prijs gesteld. Als het rapport in het Engels moet worden geschreven, meld dat dan bij je afstudeerbegeleider. Moet het rapport in nog een andere taal worden geschreven, overleg dan met je afstudeerbegeleider.

Met het rapport verantwoord je je afstudeeropdracht bij je afstudeerbedrijf en bij de opleiding. Met het rapport toon je op hbo-niveau aan een opdracht te kunnen uitvoeren. Het afstudeerrapport draait om een product dat je hebt ontwikkeld/ontworpen of vervaardigd.

Richtlijnen over de indeling en opmaak van het afstudeerrapport vind je in het afzonderlijke document ‘Richtlijnen afstudeerrapport' rechts op deze pagina.

N.B. Het komt soms voor dat een opdrachtgever bezwaar maakt tegen het beschikbaar stellen van materiaal dat binnen de opdracht opgeleverd wordt. De opleiding behoudt zich dan het recht voor om de afstudeerzitting te annuleren. Als opleiding behoren wij immers dat wat de student geproduceerd heeft op een goede manier te kunnen beoordelen. Uiteraard opereren we in dit soort gevallen in alle redelijkheid. Het tekenen van een geheimhoudingsverklaring behoort hierbij tot een van de mogelijkheden.

Tijdens je afstudeeropdracht word je twee keer opgeroepen voor intervisie gericht op het schrijven van je afstudeerrapport. Je ontvangt de groepsindeling van het stagebureau. Afspraak met je afstudeerbedrijf is dat het bedrijf je de mogelijkheid geeft deze intervisies bij te wonen.  

De eerste bijeenkomst wordt gepland rond afstudeerweek 2-4; deze intervisiebijeenkomst is gericht op de onderzoeksvraag. De tweede bijeenkomst vindt plaats rond afstudeerweek 7-10; er wordt gekeken of je op de goede weg bent en feedback gegeven op het rapport.

Na iedere intervisie bespreek je de output met je afstudeerbegeleider. 

Het portfolio is af bij het go / no go gesprek rond week 15 van je afstuderen. Het afstudeerrapport lever je uiterlijk 2 weken voor de datum van je afstudeerzitting in via je dossier in OnStage (onstage.hva.nl). Uiterlijk op de dag van je afstudeerzitting lever je ook je presentatie in via OnStage.

Het stagebureau zorgt voor distributie van je rapport naar de externe deskundige indien van toepassing. Zelf zorg je ervoor dat je bedrijfsbegeleider tijdig een exemplaar ontvangt.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 19 juli 2019