Toetsvoorzieningen

UITVOERING TOETSTIJDVERLENGING FBE blok 1 studiejaar 23-24

LET OP: bij goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

Goedkeuring TTV vóór vrijdag 15 september 2023
Je toegekende toetsvoorziening gaat in vanaf de tussentijdse tentamens in week 4, 5 en 6 van blok 1

Goedkeuring TTV tussen vrijdag 15 september en vrijdag 6 oktober 2023
Je toegekende toetsvoorziening gaat in vanaf de tentamenperiode in week 7, 8, 9 en 10 van blok 1

Goedkeuring TTV na vrijdag 6 oktober 2023
Je toegekende toetsvoorziening gaat in vanaf blok 2

UITVOERING TOETSTIJDVERLENGING FBE blok 2 studiejaar 23-24

LET OP: bij goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

Goedkeuring TTV tussen vrijdag 6 oktober 2023 en vrijdag 24 november 2023
Je toegekende toetsvoorziening gaat in vanaf de tentamenperiode in week 4, 5 en 6 van blok 2

Goedkeuring TTV tussen vrijdag 24 november 2023 en vrijdag 15 december 2023

Je toegekende toetsvoorziening gaat in formulieren vanaf de tentamenperiode in week 7, 8, 9 en 10 van blok 2

Goedkeuring TTV na vrijdag 15 december 2023
Je toegekende toetsvoorziening gaat in vanaf blok 3

UITVOERING TOETSTIJDVERLENGING FBE blok 3 studiejaar 23-24

LET OP: bij goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

Goedkeuring TTV tussen vrijdag 15 december 2023 en vrijdag 16 februari 2024
Je toegekende toetsvoorziening gaat in vanaf de tentamenperiode in week 4, 5 en 6 van blok 3

Goedkeuring TTV tussen vrijdag 16 februari 2024 en vrijdag 8 maart 2024
Je toegekende toetsvoorziening gaat in vanaf de tentamenperiode in week 7, 8, 9 en 10 van blok 3

Goedkeuring TTV na vrijdag 8 maart 2024
Je toegekende toetsvoorziening gaat in vanaf blok 4

UITVOERING TOETSTIJDVERLENGING FBE blok 4 studiejaar 23-24

LET OP: bij goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

Goedkeuring TTV tussen vrijdag 8 maart 2024 en vrijdag 26 april 2024
Je toegekende toetsvoorziening gaat in vanaf de tentamenperiode in week 4, 5 en 6 van blok 4

Goedkeuring TTV tussen vrijdag 26 april 2024 en vrijdag 24 mei 2024
Je toegekende toetsvoorziening gaat in vanaf de tentamenperiode in week 7, 8, 9, 10 en 11 van blok 4

Goedkeuring TTV na vrijdag 24 mei 2024
Je toegekende toetsvoorziening gaat in vanaf het nieuwe studiejaar

Heb je ADHD, dyslexie, ASS, een chronische ziekte of een andere persoonlijke omstandigheid die invloed heeft op je concentratie- en/of leesvermogen? Dan kun je extra tijd (toetstijdverlenging; ttv) aanvragen voor schriftelijke tentamens. Dat geldt dan ook voor tentamens, die (online) op een laptop worden afgenomen.

Als je een visuele beperking hebt, krijg je 50% meer tijd; in de meeste andere gevallen 25%. De studentendecaan kent deze extra tijd namens de examencommissie toe.

Ook andere toetsvoorzieningen kun je aanvragen bij de studentendecaan. Denk dan bijvoorbeeld aan het maken van een schriftelijke toets op een laptop, toiletbezoek tijdens een schriftelijk tentamen, eten/drinken en het gebruiken van medicatie of een gebruik van een koptelefoon tijdens een schriftelijk tentamen.

In welke situaties kun je toetstijdverlenging (ttv) aanvragen?

Je hebt recht op extra tijd als je moeite hebt met concentreren en/of lezen en kunt aantonen dat dat komt door persoonlijke omstandigheden, zoals:

  • dyslexie
  • AD(H)D
  • ASS
  • blindheid of slechtziendheid
  • een beperking die concentratieproblemen voortbrengt
  • je bent buiten Nederland opgegroeid.

Twijfel je? Overleg dan met je studentendecaan.

Hoe vraag je toetstijdverlenging (ttv) aan?

Heb je dyslexie? Je hoeft dan niet zelf naar de studentendecaan toe, maar je kunt direct toetstijdverlenging (ttv) en vergrote toetsformulieren digitaal aanvragen. Lees meer op Student Info of vraag direct aan via het Digitaal Servicepunt.

Voor alle andere omstandigheden kun je toetstijdverlenging via de studentendecaan aanvragen. Maak een afspraak.

Andere voorzieningen?

Misschien heb je (ook) baat bij andere voorzieningen. Het is het beste om zo snel mogelijk naar de studentendecaan van jouw opleiding te gaan als je extra behoeftes hebt. Met de studentendecaan bespreek je welke toetsvoorziening voor jou een passende voorziening is. ‘Passend’ betekent dat de voorziening geschikt is – je hebt er dus echt wat aan – en dat je hem echt nodig hebt vanwege jouw persoonlijke omstandigheid. Wanneer de voorziening passend is en als de studentendecaan het bewijs voor de omstandigheid heeft gecontroleerd, kan de toetsvoorziening meteen aangevraagd worden. Maak een afspraak.

Wanneer gaat mijn toetsvoorziening in?

Het verschilt per opleiding hoe snel je aanvraag verwerkt kan worden. Wanneer je je toetsvoorziening 2 weken voor de start van de tentamenperiode is toegekend én aangevraagd bij het Toets en Planningsbureau, dan kun je gebruik maken van je toetsvoorziening.

Wat moet je zelf nog regelen?

Neem het toekenningsbesluit van je toetsvoorziening geprint mee naar je toets.

Meer info

Voltijdstudenten: Is je Toetstijdverlenging toegekend?

Bij digitale tentamens is er geen apart TTV-lokaal, wel zijn er in de digitale tentamenzalen stoelen gereserveerd voor studenten met recht op Toetstijdverlenging.

Deeltijdstudenten: Is je Toetstijdverlenging toegekend?

  • Dan start je TTV-tentamen op dinsdag, woensdag en donderdag om 18:40 uur. Je toegekende voorziening (bijvoorbeeld 30 minuten extra toetstijd, gebruik van woordenboek) wordt in het tentamenlokaal gefaciliteerd.
  • Op zaterdag begint je tentamen om 10:00 uur. Je toegekende voorziening (bijvoorbeeld 30 minuten extra toetstijd, gebruik van woordenboek) wordt in het tentamenlokaal gefaciliteerd.

Kijk op de tentamendag zelf op het whiteboard bij de ingang van lokaal CTH 0.001 voor het tentamenlokaal.

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 13 november 2023