Verklaring van afstuderen

Heb jij een verklaring van afstuderen nodig voor bijvoorbeeld je werkgever of vervolgopleiding? Zodra je diploma is vastgelegd in SIS kun je een verklaring van afstuderen opvragen bij de Centrale Studentenadministratie via csa@hva.nl. In SIS onder het kopje opleidingsinformatie, diploma’s kun je zien of jouw diploma is vastgelegd. Is je diploma vastgelegd in SIS, dan is het tevens mogelijk om direct zelf een uittreksel uit het DUO diplomaregister te downloaden.

Indien je diploma/propedeuse nog niet is vastgelegd in SIS, maar je hebt wel de vereiste 240 of 60 ECTS in SIS behaald, dan kun je een verklaring van afstuderen / propedeuse aanvragen bij de examencommissie via:

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 24 december 2021