Verklaring van behaalde studiepunten

Heb je niet genoeg studiepunten behaald na je 1e jaar en na je 4e jaar, dan krijg je geen propedeuse of diploma. Wel kun je van de examencommissie een verklaring krijgen van je behaalde studiepunten. Een verzoek daartoe kan je indienen bij het FBE Onderwijsbureau:

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 24 december 2021