Diploma en propedeuse

Als je alle 60 studiepunten in het 1e jaar hebt behaald dan ontvang je het Getuigschrift Propedeuse HBO.

Decanenbrief

Hierin wordt gevraagd om je persoonsgegevens te checken in Studielink. Deze persoongegegevens worden overgenomen op je propedeuse. Controleer dit dus goed en geef onjuistheden door op de in de brief aangegeven wijze.

Cum laude vermelding

Heb je tijdens je propedeusejaar hoge cijfers gehaald, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een cum laude vermelding. Controleer tijdig je cijfers in SIS en controleer in de OER van jouw opleiding of je aan de - eventueel aanvullende - voorwaarden voldoet. Daarna dien je een verzoek in bij de Examencommissie.

Aanmaken propedeuse

Zodra het Onderwijsbureau vastgesteld heeft dat je aan alle onderwijsverplichtingen hebt voldaan van je propeudeuse jaar en je cijfers goed verwerkt zijn, zal je propedeuse aangemaakt worden. Het proces van aanmaken van het propedeuse wordt elke maand gestart in de 2e week, voor de studenten die hun propedeuse in de maand ervoor hebben behaald. Je kunt dan in de 3e of 4e week van de maand bericht verwachten van het Onderwijsbureau dat je propedeuse gereed is.

Propedeuse-uitreiking

Elke opleiding organiseert een propedeuse-uitreiking. Je ontvangt van je opleiding hiervoor een officiële uitnodiging.

Aan het einde van je 4e jaar moet je in totaal 240 studiepunten hebben behaald. Hoe deze studiepunten zijn verdeeld over de vakken van jouw opleiding, vind je in de studiegids.

Voldoe je aan alle eisen, dan krijg je je diploma:

 1. het getuigschrift
 2. een cijferlijst
 3. een Engelstalig diplomasupplement

Controleer je cijfers is SIS en je persoongegevens in Studielink

 • Controleer altijd en op tijd of al je cijfers goed in SIS staan. Problemen? Zorg dan dat je vóór de 'deadline aanleveren cijfers door docenten' contact opneemt met het Onderwijsbureau.
 • Zodra je in SIS 180 studiepunten hebt, ontvang je een mail om je persoonsgegevens te checken in Studielink. Deze persoonsgegevens worden overgenomen op je getuigschrift. Controleer dit dus goed en geef eventuele wijzigingen op tijd door op de in de mail aangegeven wijze.
 • Controleer op tijd of Onstage in orde is. Problemen? Zorg dan dat je contact opneemt met het coördinatie team van jouw opleiding.

Honoursprogramma gevolgd, maar niet afgemaakt?

Geef dit dan tijdig door aan het Onderwijsbureau, want zolang in SIS je Honoursvereisten open staan, beschouwt SIS je 'als niet afgestudeerd'. En zolang wordt je Getuigschrift Bachelor HBO niet aangemaakt. De studiepunten van de Honours, die je wél hebt behaald worden op je cijferlijst geplaatst onder de extracurriculaire activiteiten.

Cum laude

Heb je tijdens je studie hoge cijfers gehaald, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een cum laude vermelding op je diploma. Controleer tijdig je cijfers in SIS en controleer in de OER van jouw opleiding of je aan de - eventueel aanvullende - voorwaarden voldoet. Daarna dien je een verzoek in bij de Examencommissie via Digitaal Servicepunt Examencommissie.

Aanmaken diploma

Zodra het Onderwijsbureau vastgesteld heeft dat je aan alle onderwijsverplichtingen hebt voldaan en al je cijfers goed verwerkt zijn, zal je diploma aangemaakt worden. Wanneer het klaar is ontvang je van het Onderwijsbureau bericht met de optie:

 • of je getuigschrift te ontvangen tijdens de feestelijke uitreiking;
 • of deze zelf op te halen bij het Servicepunt (zie onder voor informatie hierover)

Hoe lang duurt het?

Buiten diploma-uitreikingen om wordt het proces van aanmaken van diploma's elke maand gestart in de 2e week, voor de afgestudeerden van de maand ervoor. Je kunt dan in de 4e week van de maand bericht verwachten van het Onderwijsbureau dat je diploma gereed is.

In periodes van diploma-uitreikingen worden diploma’s vaker aangemaakt en kun je je diploma tijdens de uitreiking in ontvangst nemen. Ben je niet aanwezig tijdens de uitreiking, dan kun je je diploma na bericht van het Onderwijsbureau ophalen bij het Servicepunt.

Diploma-uitreiking

Elke opleiding organiseert één of meerdere keren een diploma-uitreiking. Je ontvangt van je opleiding hiervoor een officiële uitnodiging.

Wil je je diploma zelf ophalen? Dat kan zodra je van het Onderwijsbureau een e-mailbericht hebt ontvangen dat deze voor je klaar ligt bij het Servicepunt.

Uitgifte Wibauthuis
Servicepunt op de begane grond van het gebouw Wibautstraat:

 • maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
 • dinsdagavond tot 20.00 uur

Uitgifte Fraijlemaborg
De uitgifte van de getuigschriften en certificaten wordt geregeld via het Servicepunt op de de begane grond van de Fraijlemaborg. Openingstijden:

 • Maandag - donderdag van 08.00 - 17.00 uur
 • Vrijdag van 08.00 - 16.00 uur

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 11 juli 2023