Antenne Nederland

Regiomonitor drugs en risicojongeren

Antenne is een methode om ontwikkelingen in middelengebruik op de voet te volgen en nieuwe trends tijdig waar te kunnen nemen.

Antenne Nederland wordt sinds 2019 uitgevoerd in opdracht van Verslavingskunde Nederland (VKN) in samenwerking met preventiewerkers van verschillende verslavingsinstellingen. In deze landelijke regiomonitor wordt op basis van verhalen en impressies van professionals ‘aan het front’ informatie verzameld over middelengebruik en risico’s bij opgroeiende risicojongeren in dorpen en steden verspreid over Nederland.

Deze landelijke regiomonitor is gebaseerd op de Antenne monitor die sinds 1993 in Amsterdam en sinds 2017 in Gooi en Vechtstreek wordt uitgevoerd.

Antenne Nederland

Antenne Nederland 2020-2021 is een regiomonitor die midden in de coronacrisis plaatsvond in een werkveld dat niet optimaal kon functioneren, maar met het nodige kunst en vliegwerk toch vaak contact wist te houden met jongeren in dorpen en steden. De coronacrisis heeft een forse wissel getrokken op jongeren, en vooral ook op kwetsbare opgroeiende jongeren. Deskundigen maken zich dan ook zorgen over de ‘covidgeneratie’ van jongeren/studenten die vastlopen door de lange beperking van hun bewegingsvrijheid.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 18 juli 2023