Antenne Nederland

Regiomonitor drugs en risicojongeren

Antenne is een methode om ontwikkelingen in middelengebruik op de voet te volgen en nieuwe trends tijdig waar te kunnen nemen.

Antenne Nederland wordt sinds 2019 uitgevoerd in opdracht van Verslavingskunde Nederland (VKN) in samenwerking met preventiewerkers van verschillende verslavingsinstellingen. In deze landelijke regiomonitor wordt op basis van verhalen en impressies van professionals ‘aan het front’ informatie verzameld over middelengebruik en risico’s bij opgroeiende risicojongeren in dorpen en steden verspreid over Nederland.

Deze landelijke regiomonitor is gebaseerd op de Antenne monitor die sinds 1993 in Amsterdam en sinds 2017 in Gooi en Vechtstreek wordt uitgevoerd.

Antenne Nederland

Antenne Nederland 2022-2023 schetst een actueel beeld van risicojongeren en hun middelengebruik, verteld door (ambulant) jongeren- en straathoekwerkers. Vanaf de frontlinies van het sociale domein vertellen ze over de huidige leefwerelden van minderjarige jongeren en jongvolwassenen in vinexwijken en arme volksbuurten, in dun- en dichtbevolkte delen van het land én over plekken waar ze elkaar treffen en soms ook alcohol en drugs gebruiken: van keet tot voetbaltribune, van de straat tot clubs en raves. De regiomonitor ondersteunt professionals en beleidsmakers in het sociale- en veiligheidsdomein bij het begrijpen en duiden van alcohol- en drugsgebruik in risicogroepen die beginnen te experimenteren of al fors gebruiken, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 april 2024