Antenne Gooi en Vechtstreek

Trends in gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs.

Antenne is een methode om ontwikkelingen in middelengebruik op de voet te volgen en nieuwe trends tijdig waar te kunnen nemen.

Antenne Gooi en Vechtstreek is het ‘zusje’ van Antenne Amsterdam, dat al sinds sinds 1993 trends op de hoofdstedelijke drugsmarkt volgt. Sinds 2019 is er ook een landelijke regiomonitor Antenne Nederland.

ANTENNE GOOI EN VECHTSTREEK 2022

In Antenne Gooi en Vechtstreek wordt sinds 2017 jaarlijks het gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs in de regio in kaart gebracht. Dit gebeurt op basis van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden.

In 2022 verzamelden we informatie via:

  • interviews met een panel van 4 professionals en een jongere die vertellen over de leefwereld, vrijetijdsbesteding en middelengebruik van straat- en uitgaansgroepen.
  • een anonieme survey (vragenlijsten) over middelengebruik bij 107 uitgaanders.
  • een analyse van testuitslagen van 276 vrijwillig aangeleverde drugsmonsters bij de Hilversumse testservice.

Dit rapport schetst vanuit verschillende bronnen gebruikspatronen en trends in de wereld van genotmiddelen in Gooi en Vechtstreek.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 17 januari 2024