Antenne Amsterdam

Trends in gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs.

Antenne is een methode om ontwikkelingen in middelengebruik op de voet te volgen en nieuwe trends tijdig waar te kunnen nemen.

In Antenne Amsterdam wordt al sinds 1993 jaarlijks het gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs in de hoofdstad in kaart gebracht. Dit gebeurt op basis van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden: interviews met een uitgaanspanel van insiders die vertellen over het trendsettende uitgaansleven, interviews met een panel kwetsbare jeugd waarin professionals zijn vertegenwoordigd die met buurtjongeren werken, een survey (vragenlijsten) over middelengebruik bij wisselende doelgroepen, en analyse van testuitslagen van de Amsterdamse drugstestservices.

Sinds 2017 wordt de methodiek van Antenne ook toegepast in Antenne Gooi en Vechtstreek . en in 2019 is gestart met de landelijke regiomonitor Antenne Nederland.

Antenne Amsterdam 2021

Het jaar 2021 ging van start midden in een harde lockdown met de invoering van een avondklok. In het voorjaar zit het uitgaansleven nog steeds op slot en zijn vooral thuisfeesten populair. Na een teleurstellende ‘bummer of love’ zonder festivals, komt het uitgaansleven na de zomer weer op gang, met een bloeiende ravecultuur en een overdag-editie van het Amsterdam Dance Event. Maar daarna worden door stijgende besmettingscijfers weer steeds strengere maatregelen ingevoerd en volgt in december een nieuwe lockdown. Niet alleen voor het uitgaansleven kende het jaar 2021 twee gezichten, op alle vlakken van het dagelijks leven was het een achtbaan. In deze Antenne onderzoeken we in hoeverre dat zijn weerslag had op het middelengebruik van uitgaanders, kwetsbare jongeren, en mbo-studenten in Amsterdam.

Lees ook het nieuwsbericht: HvA en Jellinek onderzoeken drugsgebruik in Amsterdams MBO

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 18 juli 2023