Antenne Amsterdam

Trends in gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs.

Antenne is een methode om ontwikkelingen in middelengebruik op de voet te volgen en nieuwe trends tijdig waar te kunnen nemen.

In Antenne Amsterdam wordt al sinds 1993 jaarlijks het gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs in de hoofdstad in kaart gebracht. Dit gebeurt op basis van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden: interviews met een uitgaanspanel van insiders die vertellen over het trendsettende uitgaansleven, interviews met een panel kwetsbare jeugd waarin professionals zijn vertegenwoordigd die met buurtjongeren werken, een survey (vragenlijsten) over middelengebruik bij wisselende doelgroepen, en analyse van testuitslagen van de Amsterdamse drugstestservices.

Sinds 2017 wordt de methodiek van Antenne ook toegepast in Antenne Gooi en Vechtstreek en in 2019 is gestart met de landelijke regiomonitor Antenne Nederland.

Antenne Amsterdam 2022

Hoewel het jaar nog van start ging in een lockdown, werden de maatregelen in de loop van januari al versoepeld en in februari grotendeels afgeschaft. Na twee zomers zonder festivals, draait het gehele uitgaansleven in 2022 weer op volle toeren. Dit rapport schetst vanuit verschillende bronnen wat dat betekende voor gebruikspatronen en trends in de Amsterdamse wereld van genotmiddelen. Een wereld waarin alcohol alom aanwezig is, maar rokers in de minderheid raken. En waarin ecstasy weer favoriet is, maar niet iedereen feest met drugs.

Lees ook het nieuwsbericht: Druggebruik in Amsterdams uitgaansleven op pre-coronaniveau

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 17 november 2023