Antenne Amsterdam

Trends in gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs.

Antenne is een methode om ontwikkelingen op de drugsmarkt en in middelengebruik op de voet te volgen en nieuwe trends tijdig waar te kunnen nemen.

Antenne is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Jellinek Preventie. Kern van Antenne Amsterdam is een panelstudie, waarbij tweemaal per jaar (kwalitatieve) interviews worden gehouden met insider-experts. Daarnaast wordt elk jaar een survey gehouden onder een specifieke doelgroep, afwisselend mbo-scholieren, clubbezoekers, cafébezoekers, coffeeshopbezoekers of jongeren in de jeugdzorg. Ook worden uitslagen van de Amsterdamse drugstestservices geanalyseerd.

Antenne Amsterdam bestaat sinds 1993 en volgt dus al zo'n vijfentwintig jaar trends op de hoofdstedelijke drugsmarkt. Sinds 2017 wordt de methodiek van Antenne ook toegepast in Antenne Gooi en Vechtstreek.

Antenne 2020

Het coronajaar 2020 was een uniek jaar voor deze monitor. Hoe is het de Amsterdammers vergaan met een afwezig uitgaansleven, in de wetenschap dat normaliter een aanzienlijk deel van het middelengebruik hier plaatsvindt? Verschoof het gebruik naar andere settings? Werd er minder of juist meer gebruikt? Deze vragen zijn voorgelegd aan een panel van insiders uit het trendsettende uitgaansleven en professionals die met buurtjongeren werken. Ook is een speciale online survey opgezet om veranderingen in alcohol en drugsgebruik, gokken en gamen tijdens corona te kunnen volgen.

Lees hier het persbericht over Antenne 2020 - Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers.

In Antenne Amsterdam wordt al meer dan een kwart eeuw jaarlijks het gebruik en de markt van alcohol, tabak en andere drugs in de hoofdstad beschreven. Trends en ontwikkelingen worden in kaart gebracht op basis van (1) interviews met een uitgaanspanel van insiders die vertellen over het trendsettende uitgaansleven, (2) interviews met een panel kwetsbare jeugd waarin professionals zijn vertegenwoordigd die met buurtjongeren werken, (3) een survey met vragenlijsten over het gebruik van genotmiddelen, en (4) testuitslagen van bij de testservices aangeleverde drugs.

Het coronajaar 2020 was uniek voor de Antenne monitor, met een speciale landelijke online Antenne NL Corona Special survey, en een panelstudie die verhaalt over een ravecultuur in sluimerstand in plaats van een bruisend uitgaansleven. Dit leverde een hoop nieuwe vragen op. Werd met de drooglegging van de horeca ook minder alcohol gedronken? Wat deden Amsterdammers die drugs gebruiken toen nachtleven en festivals werden opgeschort? Waren er veranderingen in aanbod, kwaliteit of prijzen van drugs? En wat doen coronaverveling, stress en behoefte aan een uitlaatklep met kwetsbare jongeren in de aandachtwijken?

Het antwoord op deze en andere vragen vind je in dit rapport. Want ook in een pandemie valt er nog genoeg te vertellen over middelengebruik en drugsmarkt in Amsterdam.

6 december 2021