Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Kwaliteitsafspraken

Een overzicht met alle informatie

Op deze pagina vind je verwijzingen naar alle belangrijke informatie over de Kwaliteitsafspraken.

Over de kwaliteitsafspraken

Hoe kan de kwaliteit en toegankelijkheid van het Nederlands hoger onderwijs worden gewaarborgd? Na het afschaffen van de basisbeurs van studenten zijn de zogenaamde ‘studievoorschotmiddelen’ vrijgekomen. Over de besteding van deze middelen zijn landelijke afspraken gemaakt: de kwaliteitsafspraken. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft met studentenorganisaties en de Vereniging Hogescholen en Vereniging van Universiteiten (VSNU) afgesproken dat instellingen de studievoorschotmiddelen zullen besteden aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Hierbij zijn de volgende thema’s afgesproken:

  • Intensiever en kleinschaliger onderwijs
  • Meer en betere begeleiding van studenten
  • Studiesucces, onderwijsdifferentiatie
  • Passende en goede onderwijsfaciliteiten
  • Docentkwaliteit

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien


Alle informatie

Kijk in de kennisbank van Participatie HvA voor alle informatie betreffende de kwaliteitsafspraken.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 29 juni 2020