Gendergelijkheidsplan

In het Gender Equality Plan (GEP) omschrijft de HvA wat onze hogeschool doet om gendergelijkheid te bevorderen.

Onder diversiteit verstaan we de verschillende aspecten waarop we van elkaar verschillen, zoals leeftijd, gender, beperkingen, talenten, seksuele voorkeur, nationaliteit, religie en veel meer. Gendergelijkheid is een van de pijlers in het diversiteitsbeleid van onze hogeschool. De HvA streeft naar een gelijkwaardige verdeling van mannen en vrouwen in alle lagen van de organisatie en een onderwijsomgeving die vrij is van gendervooroordelen. Als onderdeel van het programma Diversiteit & Inclusie van de HvA is het Gender Equality Plan (GEP) opgesteld. Dit plan maakt inzichtelijk wat de HvA doet om gendergelijkheid te bevorderen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 18 maart 2022