Gedragscode

De HvA heeft een gedragscode die van toepassing is op alle medewerkers en studenten van de HvA. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan en wat te doen als er sprak is van ongewenst gedrag.

Het creëren van een sociaal veilige werk- en leeromgeving doe je niet alleen door zelf het gewenste gedrag te vertonen en uit te dragen, maar ook door op te treden tegen ongewenst gedrag door anderen. Iedereen draagt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid daaraan bij. Deze gedragscode bevat uitgangspunten die gelden voor alle studenten en medewerkers, ongeacht hun functie en rol binnen de HvA.

Dit is versie 1 van de HvA gedragscode die vanaf september 2022 nader wordt uitgewerkt voor alle aspecten van veiligheid.

31 augustus 2022