Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Tijdens de master GGZ-Verpleegkunde combineer je theorie en praktijk. De master duurt 2 jaar en is opgebouwd uit 4 semesters van elk 20 weken. Lees meer over wat je leert tijdens deze masteropleiding.

Je werkt tijdens de master GGZ-Verpleegkunde aan de hand van 4 hoofdthema's: Professionalisering en Organisatie, (Psycho)Pathologie, Interventiekunde en Wetenschap.

1. Professionalisering en Organisatie

Binnen het hoofdthema Professionalisering en Organisatie verdiep je jouw kennis van 3 belangrijke componenten van verpleegkundige GGZ-zorg: 

 • zorgverlening binnen modellen van ambulante en klinische psychiatrische zorg
 • klinisch leiderschap en interprofessionele samenwerking
 • complexe zorgsituaties waarbij veel hulpverleners en/of instanties zijn betrokken

Capita Selecta

Capita Selecta is een vast onderdeel binnen het thema Professionalisering en Organisatie. Je krijgt ondersteuning en werkt aan je verdere (persoonlijke) ontwikkeling.

Capita Selecta bestaat uit:

 • Studentcoaching: op het gebied van studievaardigheden, persoonlijke factoren en/of studieresultaten.
 • Supervisie: in kleine groepen bespreek je situaties uit de beroepspraktijk.
 • Startseminar:
 • Startseminar: elk semester start met een 2-daags seminar. In het startseminar leer je je medestudenten beter kennen, en gaat het over jouw nieuwe rol als masterverpleegkundige. In de andere seminars oriënteer je je op kennis en wetenschap en bespreek je thema's rondom praktijkonderzoek voor de masterthesis. Bijvoorbeeld ethiek en methodologie en de voortgang van het praktijkonderzoek.
 • Portfolio-ontwikkeling: je werkt aan een portfolio waarin je laat zien hoe je je ontwikkelt in de praktijk.

2. (Psycho)Pathologie

Binnen dit hoofdthema doe je kennis op over psychiatrische en somatische gezondheidsproblemen en medicatieleer. Hierdoor kun je beter klinische besluiten nemen binnen de complexe zorgpraktijk.

3. Interventiekunde

Binnen dit hoofdthema leer je hoe je Evidence Based Practice (EBP) integreert in het klinisch redeneren.

4. Wetenschap

 • Het onderzoek richt zich op het innoveren van de beroepspraktijk. Je leert hoe je de kwaliteit van onderzoek kritisch benadert en hoe je gegevens verzamelt en analyseert als voorbereiding op je masteronderzoek.
 • In jaar 2 start je met de opzet van je masterthesis. Hierdoor sluit het ondersteunend onderwijs goed aan op jouw eigen onderzoek. 
 • Je werkt in peergroups aan opdrachten die bijdragen aan de totstandkoming van praktijkonderzoek.
Studieprogramma
StudiejaarSemester Thema's / onderwerpen
1Semester 1
 • Psychopathologie 
 • Interventiekunde
 • Professionalisering en Organisatie: project en Capita Selecta
1Semester 2
 • Psychopathologie 
 • Interventiekunde: werkingsmechanismen interventies 
 • Professionalisering en Organisatie: klinisch leiderschap en Capita Selecta
 • Wetenschap: Journal Club en verzamelen gegevens
2Semester 3
 • Psychopathologie: Multiproblematiek
 • Interventiekunde: het geïntegreerd zorgplan 
 • Project over klinische en ambulante zorg
 • Wetenschap: case study en Evidence base van de dagelijkse zorg
2Semester 4
 • Wetenschap
 • Masterthesis

Titel en diploma

Na het afronden van de master behaal je de opleidingsgraad master GGZ-Verpleegkunde (MSc GGZ-V) en mag je jezelf master in de GGZ-Verpleegkunde noemen. 

Vrijstellingen

Ben je al een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) en heb je een bachelordiploma Verpleegkunde? Dan kun je voor bepaalde onderdelen vrijstelling aanvragen. Heb je een oude Inservice-opleiding Verpleegkunde, dan ben je onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar. Neem hiervoor contact met ons op via mggz-v@hva.nl.

Doorstromen naar master GGZ-VS

Wil je aansluitend nog de master GGZ-VS (opent in nieuw venster) volgen om verpleegkundig specialist GGZ te worden? Dan kom je ook mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Meer weten? Neem contact op met GGZVS.

Hoeveel tijd kost deze opleiding per week?
Download de opleidingsflyer (pdf)
(opent in nieuw venster)