Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Na deze master

De masteropleiding GGZ-Verpleegkunde is een nieuwe opleiding voor GGZ-verpleegkundigen. Je leert complexe zorgverlening te onderbouwen via klinisch redeneren. Als MGGZ-verpleegkundige verbeter je de kwaliteit van de zorgverlening structureel en doelgericht op basis van diepgaande achtergrondkennis en het beste wetenschappelijk bewijs.

Na afronding van de master:

  • overzie je complexe situaties snel. Je gebruikt diepgaande kennis over een diversiteit aan psychiatrische aandoeningen en behandelingen al dan niet in combinatie met lichamelijke en/of sociale problemen.
  • heb je voldoende bagage om de rol van klinisch leider op je te nemen. Je neemt verantwoordelijkheid voor zorg in alle facetten en ziet en doet ‘wat nodig is’. Hierdoor vervul je een sleutelrol in een effectieve samenwerking binnen een zorgnetwerk en werk je indien nodig samen met functionarissen uit het sociale domein. Denk aan gemeente, politie en justitie. Je bent de verbindende schakel tussen verschillende disciplines in de zorgketen en dat wordt steeds belangrijker, want organisaties, procedures en regelingen veranderen snel.
  • ben je een proactief reagerende en kritisch reflecterende professional. Een actief lerende professional, die tijdig kansen, mogelijkheden en/of knelpunten signaleert en daar vlot en weloverwogen op reageert.
  • beschik je over onderzoeksvaardigheden om de kwaliteit van de patiëntenzorg en ook de patiëntveiligheid systematisch te verbeteren en integreer je wetenschap in de dagelijkse praktijkvoering.

Naast deze vaardigheden beschik je als master-verpleegkundige over uitgebreide, diepgaande en actuele verpleegkundige kennis en vaardigheden. Voorbeelden zijn: vroegsignalering, crisisinterventie, (kortdurende) behandelstrategieën, herstelgerichte zorg, systeemgericht werken, verslavingszorg en het toepassen van de principes van cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Maar je hebt ook oog voor somatische comorbiditeit. Je kent vele typen medicatie en je weet hoe complex de interacties zijn bij verschillende aandoeningen en medicaties.