Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De voltijdopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

Tijdens deze vierjarige studie ga je vanaf het eerste jaar in de praktijk aan de slag. De inhoud van het lesprogramma wordt toegespitst op de maatschappelijke en sociale actualiteit én op ontwikkelingen in technologie, ontwerp en design.

De tweedegraads lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs in voltijd rust op vier pijlers:

  • technologielijn 
  • beroepsopdrachten
  • werkplekleren 
  • opbouw van een vaknetwerk.

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Ook sta je vanaf het eerste jaar bij een van onze opleidingsscholen voor de klas en geef je al een aantal lessen. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school en hoe er lesgegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. In het eerste semester volg je onder andere modules als 'Ontwerpen en Innoveren', 'Productievaardigheden' en  'De ontwikkeling van de adolescent’.

Ben je benieuwd naar het volledige studieprogramma? In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over jaar 1, 2, 3 en 4.

Technische vakgebieden

Als leraar Technisch Beroepsonderwijs geef je les in technische vakken. Je haalt een bevoegdheid Technisch Beroepsonderwijs met een bekwaamheid in één of meer technische vakgebieden. Dit kan binnen drie hoofdgroepen.

Vmbo

Je kunt afhankelijk van je vooropleiding kiezen voor een van de volgende profieldelen:

  • Bouwen Wonen en Interieur (BWI)
  • Produceren Installeren en Energie (PIE)
  • Mobiliteit en Transport (M&T)
  • Media Vormgeving en Ict (MVI)
  • Dienstverlening en Producten (D&P)

Mbo

Afhankelijk van je vooropleiding haal je een bekwaamheid in bijvoorbeeld:

  • Elektrotechniek
  • Bouwkunde
  • Werktuigbouwkunde
  • Media en vormgeving
  • ICT
  • Motorvoertuigen
  • Procestechniek

Algemene techniek

Je haalt een bekwaamheid in een van de volgende vakken:

  • Techniek
  • Techniek (AVO)
  • T&T (Technologie en Toepassing)
  • ITTL (Informatietechnologie nieuwe leerweg)
  • IT (AVO)
  • Onderzoeken en Ontwerpen (O&O)

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar technisch beroepsonderwijs.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?