Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Waar ga je aan de slag?

Met een tweedegraadsbevoegdheid, afstudeerrichting beroepsonderwijs ben je er klaar voor om les te geven op het vmbo, mbo en volwassenonderwijs of in het voortgezet onderwijs.

Je kunt als leraar verschillende functies vervullen.  Deze verschillen in hoeveel tijd je onderwijs geeft en wat je precies doet. Voorbeelden zijn:

 • Tweedegraads bevoegde leraar techniek in het voortgezet onderwijs.
 • Tweedegraads bevoegde leraar technisch beroepsonderwijs in vmbo of mbo (hbo-bachelorniveau).
 • Hybride docent:  werken in een functie op het gebied van techniek bij een bedrijf of instelling en dit combineren met een of twee dagen lesgeven.
 • Trainer bij het bedrijf of de instelling waar je werkt.
 • Gastdocent: op uitnodiging geef je een les over een specifiek onderwerp in techniek.

Vmbo

Je kunt lesgeven bij een of meer opleidingen die behoren bij de volgende profielen van het vmbo:

 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Media, Vormgeving en ICT (MVI)
 • Dienstverlening en Producten (D&P)

Tijdens je studie kies je zelf voor welk profiel je vakbekwaam wilt worden. Je krijgt dan kennis en vaardigheden die behoren bij de technische specialismen die horen bij het profiel.

Mbo

Je kunt les geven bij verschillende beroepsopleidingen. Tijdens de opleiding heb je een vaktechnisch specialisme gekozen waar je praktijkonderwijs in gaat geven. Bijvoorbeeld:

 • Elektrotechniek
 • Bouwkunde
 • Werktuigbouwkunde
 • Media en vormgeving
 • ICT
 • Motorvoertuigen
 • Procestechniek

Algemene techniek

Je haalt een bekwaamheid in een van de volgende vakken:

 • Techniek
 • T&T (Technologie en Toepassing)
 • ITTL (Informatietechnologie nieuwe leerweg)

Voortgezet onderwijs havo/vwo

In het voortgezet onderwijs word je leraar techniek. Je geeft dan les in het brede vak techniek in zowel de onder- als bovenbouw van havo/vwo.