Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Leraar Natuurkunde

Studielast

De opleiding biedt jou de mogelijkheid in je eigen tempo en zelfstandig (een deel van) het onderwijs te volgen.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, practica, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleidingen tentamens. Wanneer je het volledige programma volgt is het aantal contacturen circa 10 uur per week. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Daarnaast moet je rekening houden met circa 15 a 20 uur zelfstudie per week waarbij je werkt aan projecten en opdrachten. In deze tijd bereid je ook je lessen voor en leer je voor de tentamens.

Lesdagen

De colleges zijn ingeroosterd op een hele dag, voor het eerste jaar op dinsdag en voor de hoofdfase op dinsdag en donderdag. Je kunt ook een aantal vakken op afstand volgen. Hiervoor is op donderdag ondersteuning beschikbaar. Reken daarnaast op vijftien tot twintig uur zelfstudie per week, wanneer je het volledige studieprogramma volgt. Voor de vakken die je op afstand kunt volgen is op donderdag ondersteuning aanwezig. Let wel: dit geldt voor het studiejaar 2022-2023.

Studiepunten

De studie omvat in totaal 240 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Het aantal uren dat je wekelijks daadwerkelijk besteedt aan de opleiding is afhankelijk van je individuele studietraject.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het 1e studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het 2e studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan ontvang je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.