Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Jaar 1

De vierjarige deeltijdopleiding Finance & Control bestaat uit acht semesters die elk een half jaar duren. Tijdens de opleiding staan twee belangrijke uitgangspunten centraal: de beroepspraktijk en het ontwikkelen van vaardigheden op hbo-niveau.

Studieopbouw

De studie bestaat uit acht semesters van elk een half jaar. Deze semesters kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. Door de semesters parallel te volgen is het mogelijk de studie versneld af te ronden. De eerste 6 semesters bestaan uit twee blokken van 10 weken. Je zit gemiddeld met 20 – 25 studenten in de klas. Daarnaast zijn er nog twee semesters: de minor (keuzesemester) en het afstudeersemester waarin je je afstudeeropdracht schrijft.

De beroepspraktijk: vandaag leren, morgen doen

De deeltijdopleiding Finance & Control is een beroepsgerichte opleiding. Elk semester draait om een kerntaak uit de praktijk. Vakkundige docenten uit het bedrijfsleven geven je colleges. Je gaat aan de slag met concrete beroepsproducten, zoals een balanced scorecard, het opstellen van een jaarrekening of het maken van een investeringsanalyse. De kennis die je opdoet, kunt je direct toepassen op je werkplek.

Bachelorvaardigheden

Je hebt niet alleen vakkennis, maar ook professionele vaardigheden op hbo-niveau nodig. Denk aan onderzoeken, analyseren, communiceren, samenwerken maar ook oplossingsgericht denken en doen. Deze vaardigheden worden in het semester Bachelorvaardigheden getraind.

Jaar 1

Het eerste jaar is de propedeuse. Dit jaar is verdeeld in twee semesters van elk een half jaar. Je start met de module Organisatieperspectieven, samen met studenten van andere economische opleidingen. Zo bestudeer je organisaties vanuit verschillende invalshoeken: bedrijfsvoering, marketing, human resources en finance. 

Aan de hand van inspirerende beroepsgerichte opdrachten en gezamenlijke projecten met je medestudenten leer je welke taken je binnen financiële functies in een organisatie  uitvoert. Je doet bijvoorbeeld mee met een Management Game en stelt in teamverband een ondernemingsplan voor het MKB op.

Lees meer over de studievakken per jaar in de studiegids(opent in nieuw venster)

Sneller door je studie? Verzilver je werkervaring

Bij onze deeltijdopleiding gaan we ervan uit dat je werkervaring hebt en ons onderwijs sluit hierop aan. Heb je als professional (ruime) werkervaring op hbo-niveau, dan kan je deze werkervaring wellicht verzilveren met een Leerweg Onafhankelijke Toets (LOT). Voor de start van een onderwijsonderdeel kan je via een assessment aantonen dat je de leeruitkomsten van dat onderdeel al voldoende beheerst. Je kunt hiervoor je werkervaring, gevolgde scholing, cursussen en/of trainingen als bewijsmateriaal opvoeren.

Haal je een voldoende via LOT, dan kan dit tijdwinst opleveren. Je kunt dan namelijk die onderwijsonderdelen van het studieprogramma overslaan en hierdoor de opleiding versneld doorlopen. Het assessment is wel een stevig traject, omdat je moet kunnen aantonen dat je over de gewenste kennis en vaardigheden beschikt.

Denk je voor LOT in aanmerking te komen? Geef dit dan aan bij een van onze medewerkers tijdens de Studiekeuzecheck (SKC) of tijdens de opleiding bij de studieadviseur. Zij kunnen je informeren over de procedure.

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de deeltijdopleiding Finance & Control mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren.

Jaar 2, 3 en 4
Werken en studeren
Download hier de opleidingsflyer
(opent in nieuw venster)