Studieprogramma

Social Work

Mensen leren activeren om mee te doen in de samenleving en regie te krijgen over hun eigen leven staat centraal bij de opleiding Social Work. In het onderwijs leer je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt in de praktijk. En je gaat meteen aan de slag met en nadenken over creatieve oplossingen voor de sociale vraagstukken die in de metropoolregio Amsterdam spelen.

Bekijk de video over de sociale agenda van Social Work

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Welk profiel kies jij?

Bij Social Work kies je meteen voor een van de drie profielen: Welzijn en Samenleving, Zorg, of Jeugd. Zo leer je vanaf de eerste dag samen met studenten die hetzelfde profiel gekozen hebben in colleges en werkgroepen.

Profiel Welzijn en Samenleving

Signaleer kansen en problemen in de buurt, wijk of stad en werk op een creatieve manier met de mensen daar om de problemen zelf aan te kunnen pakken!

Profiel Zorg

Zet je in om het leven van mensen met complexe en langdurige zorgvragen te verbeteren, zodat ze een zo waardig en zelfredzaam mogelijk leven kunnen leiden!

Profiel Jeugd

Ondersteun, activeer en bescherm kinderen en jongeren zodat ze zich ontwikkelen tot zelfstandige, actieve en maatschappelijk betrokken volwassenen en hun talenten kunnen ontwikkelen!

Lees meer over de profielen.

Twijfel je over welk profiel het best bij jou past? Geen zorgen: jouw eerste keuze is niet definitief. Tot aan het einde van het tweede jaar van de opleiding kun je nog wisselen. Om de juiste keuze te maken, kun je hier altijd over in gesprek gaan met jouw docenten.

De Sociale Agenda

Samen met studenten vanuit verschillende profielen, docenten, onderzoekers en toekomstige collega’s uit de praktijk werk je in leergemeenschappen aan vraagstukken van de Sociale Agenda.

Bekijk de video over de eind exposities van semester 1 van de Sociale Agenda.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

De vraagstukken van de Sociale Agenda zijn onderverdeeld in thema’s. Je kiest per semester voor een thema. Je kan elk semester hetzelfde thema kiezen, maar ook wisselen voor verschillende inzichten. Binnen elk thema van de Sociale Agenda staat een uitdaging of challenge centraal.

Thema Challenge
Thema 1. Bestaanszekerheid Minimaliseer bestaansonzekerheid, maximaliseer menselijke waardigheid: hoe kun je mensen een waardig bestaan geven met de zekerheid op fatsoenlijk onderdak, eten, dagbesteding en inkomen?
Thema 2. Sociale inclusie

Een inclusieve stad: samen leven zónder drempels: wat is nodig om iedereen, ongeacht leeftijd, religie of zorgvragen, gelijke kansen te geven in de samenleving?

Thema 3. Ruimte voor kinderen en jongeren Kinderen en jongeren bepalen mee: hoe laat je kinderen en jongeren meedenken en -beslissen over hun eigen leven in de stad?
Thema 4. Lokale democratie en mensenrechten Mensenrechten voor iedereen: hoe bevorder je mensenrechten en draag je bij aan de lokale democratie?
Thema 5. Groene duurzaamheid Samen maken we de stad voor iedereen duurzaam: hoe creëren we met elkaar een groene en duurzame stad voor iedereen?

Didactisch concept

Social Work op de HvA werkt met het didactisch concept High Impact Learning that Lasts (HILL). HILL geeft je veel keuzevrijheid en eigen regie, focust op samen leren (in de praktijk), en leren naar aanleiding van urgente actuele vraagstukken.

Praktijk in het eerste jaar

Als sociaal werker heb je een belangrijke functie in het sociaal domein. Je hebt een signalerende en preventieve rol, maar ook invloed op lokaal beleid, lokale prioriteiten en lokale organisaties. Daarom ga je op de opleiding Social Work vanaf het eerste jaar meteen in het sociaal domein in de praktijk leren.

In het eerste studiejaar ben je als student een dag in de week in de praktijk. Het praktijkleren staat vooral in het teken van contact maken met de doelgroep en de organisatie en een eerste stap zetten in je ontwikkeling als professional op de werkvloer.

De opleiding heeft een uitgebreid netwerk en beschikt over ruim voldoende gekwalificeerde praktijkplekken voor alle studenten. Docenten van de opleiding begeleiden jou in het maken van de keuze voor praktijkplekken en ook tijdens het leren in de praktijk.

Beroepscompetenties

Tijdens je opleiding werk je aan de ontwikkeling van verschillende beroepscompetenties zodat je een professionele sociaal werker bent na je opleiding. Je bent dan een sociaal werker die:

  • mensen benadert, luistert en dialoog aangaat en bevordert tussen mensen;
  • het sociaal functioneren en emanciperen van individuen en netwerken bevordert;
  • ondersteunt bij het vormgeven van kwaliteit van (samen)leven en relationele autonomie;
  • effectieve regie voert in het maken, uitvoeren en evalueren van plannen;
  • bijdraagt aan de kwaliteit van de organisatie waar je voor werkt;
  • initiatief neemt, preventief handelt en verbindt;
  • creatief en sociaal ondernemend is;
  • een eigen visie heeft op het beroep;
  • innovatie in het beroep stimuleert.

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 10 december 2021