Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot de opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een vwo-diploma of als je al een bachelor of master hebt afgerond. Je kunt ook instromen met een havo-diploma, maar alleen als je gemiddelde eindcijfer op het havo-diploma een onafgeronde 8,0 of hoger is.

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus worden de toelatingstoetsen voor de Pabo gespreid afgenomen in de periode half juni t/m half december. Je kunt in september dus starten aan de Pabo zonder de toelatingstoetsen te hebben gehaald. De voorwaarde is dan wel dat je uiterlijk 1 januari 2021 alsnog de toelatingstoetsen behaalt. Voor ieder vak waarvoor je de toets moet doen krijg je twee kansen. Haal je de toelatingstoetsen niet voor 1 januari 2021? Dan kun je niet verder studeren aan de Pabo.

Na je aanmelding in Studielink ontvang je van ons een bericht met een aanmeldlink voor de toetsen. Had je je al ingeschreven voor de toelatingstoetsen in juni, juli of augustus en heb je bericht gehad van Cito dat je bent uitgeschreven? We nemen snel contact met je op en sturen je dan een nieuwe aanmeldlink voor de toelatingstoetsen.

Wil je je voorbereiden op de toetsen? Kijk dan op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/studenten/.

EXTRA LANDELIJKE TOELATINGSEISEN

Wil je instromen met een havo-diploma, dan gelden er extra landelijke toelatingseisen. Je moet in dat geval landelijke toelatingstoetsen maken voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Heb je eindexamen gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en een van de vakken biologie, natuurkunde of natuur, leven & technologie dan hoef je de betreffende landelijke toelatingstoets(en) niet te maken.

AANMELDEN VOOR EEN TOELATINGSTOETS

Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de opleiding ontvang je in het voorjaar informatie over de manier waarop je jezelf kunt aanmelden voor deelname aan de toelatingstoets(en) in de periode april - augustus.

MEER WETEN OVER DE TOELATINGSTOETS?

Op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je informatie over de toetsen, de regels voor toetsdeelname en materiaal dat je kunt gebruiken voor zelfstudie.

Vrijstellingsaanvragen

De opleiding telt 180 studiepunten verdeeld over 3 jaar. Het is mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor studieonderdelen als de inhoud ervan overeenkomt met een vak dat je tijdens een eerdere opleiding al hebt behaald. Op deze manier kun je de duur van de opleiding verkorten.

Heb je al een bachelor- of masterdiploma behaald? Dan kun je op basis van dat diploma een vrijstelling aanvragen voor de minor (30 studiepunten) zodat de opleiding met een half jaar wordt verkort en dus 2,5 jaar duurt.

Vrijstellingsaanvragen kun je na de start van de opleiding indienen bij de examencommissie. De examencommissie bepaalt uiteindelijk of de vrijstelling wordt toegekend.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het onderwijsbureau, via e-mail: onderwijsbureau-foo@hva.nl.

Extra toelatingsmogelijkheden

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 oktober 2020