Hogeschool van Amsterdam

Master Critical Care

Master, duaal

De master Critical Care geeft hbo-verpleegkundigen die werkzaam zijn in de acute en intensieve zorg de mogelijkheid om zich verder 'aan het bed' te ontwikkelen. De opleiding geeft je de kans je kennis en vaardigheden op het gebied van verpleegkundige zorg te verdiepen. Daarnaast ontwikkel je uitgebreide onderzoeksvaardigheden.

Door vergrijzing en multimorbiditeit komen er meer hoogcomplexe patiënten. Ontwikkelingen in medische/verpleegkundige behandelingen volgen elkaar snel op. Dat vraagt om hoger opgeleide verpleegkundigen op complexe intensieve zorgafdelingen van een algemeen ziekenhuis.

De master biedt twee uitstroomprofielen:

  • Intensive Care
  • Acute Cardiologie

De master Critical Care duurt achttien maanden en is opgebouwd uit drie semesters. De praktijk- en theorieperioden wisselen elkaar af in een ritme van ongeveer vier weken praktijkleren en één week les. Het laatste half jaar staat in het teken van je afstuderen. Dan werk je aan je masterthesis en aan de praktijkcomponent ‘hoog-complexe zorg’.

Lees meer over het studieprogramma van de master Critical Care

Het studieprogramma bestaat uit 48 lesdagen, verspreid over anderhalf jaar. Periodes van vier weken praktijkleren worden afgewisseld met een week theorie. De opleiding kent 2000 praktijkuren. Er is een goede verhouding tussen theoretisch onderwijs en praktijkleren. Wekelijks besteed je gemiddeld ongeveer 16 uur aan zelfstudie.

Lees meer over de studiebelasting van de master Critical Care

De masteropleiding MCC is een nieuwe opleiding en richt zich op klinisch redeneren, kwaliteit en klinisch leiderschap. De opleiding biedt ambitieuze studenten een carrière aan het bed (hands-on-the bed). Als MCC-verpleegkundige blijf je werkzaam in het verpleegkundig vak in de acute zorg. Daar neem je het initiatief tot kwaliteitverbeterprojecten.

Lees meer over de beroepsmogelijkheden na de master Critical Care

De opleiding tot MCC-verpleegkundige is voor hbo-verpleegkundigen die al werken of die willen werken in het acute cluster. Je wordt direct toegelaten als je over de juiste kwalificaties beschikt. In andere gevallen kun je meedoen aan een voorbereidende schakelmodule.

Lees meer over de toelatingseisen voor de master Critical Care

De master Critical Care start in september. Wil je met de opleiding beginnen, dan kun je je vanaf 1 januari inschrijven aan de hand van het stappenplan. Vóór 1 juli moet je via Studielink je hebben ingeschreven voor de master Critical Care.

Lees meer

Iets voor jou? 

  • Ben je een hbo-verpleegkundige en werk je in de acute of intensieve zorg of wil je daar gaan werken? Of heb je (onlangs) je HBO-V diploma gehaald?
  • Ben je bovendien een ambitieuze verpleegkundige die een passende loopbaan zoekt in de directe patiëntenzorg (hands-on-the bed)?
  • Zie je het als een uitdaging om werken en leren in de praktijk te combineren met onderwijs op masterniveau?

Dan is de nieuwe masteropleiding Critical Care (MCC) misschien iets voor jou!

De master Critical Care richt zich in het bijzonder op klinisch leiderschap, klinisch redeneren, patiëntveiligheid en evidence-based practice. Deze master is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam UMC Amstel Academie.

Deze master is uniek in het opleiden van jou tot een expert intensive care-verpleegkundige op masterniveau. 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid