Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Wiskunde duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht waarin je de vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt direct leert toe te passen in je stag. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

In het derde jaar kies je een minor en één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. De vakken in het vierde jaar hangen af van deze keuze. Het behalen van de landelijke kennistoets aan het eind van de opleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

Op  www.studiegids.hva.nl vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Voor vwo’ers bestaat de mogelijkheid om te versnellen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de intakecoördinator van deze opleiding

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 17 juni 2020
Daniël Teeuw - Leraar Wiskunde

De docenten op de HvA blijken erg betrokken, wat niet van zelfsprekend is op een hogeschool

Lees verder