Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Frans Tweedegraads duurt vier jaar. In het eerste ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De opleiding Leraar Frans Tweedegraads duurt vier jaar. In het eerste ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren, vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht. De vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt leer je direct toe te passen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

In het derde jaar kies je een minor of ga je in Frankrijk studeren met een Erasmus beurs. Aan het eind van de opleiding neem je deel aan de landelijke kennistoets. Hierin wordt jouw eindniveau als Leraar Frans getoetst. Het behalen van de landelijke kennistoets is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

De opleiding Frans werkt nauw samen met de opleiding Duits omdat de (vak)didactiek van vreemdetalenonderwijs op dezelfde didactische principes gebaseerd is. Daarom volg je een aantal colleges samen met de medestudenten van de opleiding Duits.

In de Studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van deze opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 juni 2020
Susan Appelman - Leraar Frans

Toen ik de open dag en een meeloopdag van deze opleiding bezocht, voelde ik echt een klik met de opleiding; een soort van thuiskomen

Lees verder