Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Duits heeft een afwisselend programma van colleges, werkcolleges, stages en zelfstudie. Je wordt optimaal voorbereid op het beroep van leraar.

De opleiding rust op drie leerlijnen; vakinhoud en (vak)didactiek, je persoonlijke en professionele ontwikkeling tot leraar en het werkplekleren (stage). Naast de Duitse taal en cultuur leer je dus ook hoe je een les moet geven, dat noemen we vakdidactiek. Belangrijke vakken in het eerste jaar zijn Spracherwerb, Landeskunde, Literatur, het werkplekleren en de twee Beroepsopdrachten. Daarnaast volg je ook een module waarin de ontwikkeling van de adolescent wordt behandeld.

De opleiding Duits werkt  ook nauw samen met de opleiding Frans omdat de didactiek van het vreemdetalenonderwijs op dezelfde theoretische principes gebaseerd is.  Daarom volg je een aantal colleges samen met de medestudenten van de opleiding Frans.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juni 2020
Sara Nap - Leraar Duits

Samen resultaten boeken met leerlingen geeft energie

Lees verder