Hogeschool van Amsterdam

Internationaal

Als HRM-professional krijg je ook te maken met een internationaal werkveld: het wordt steeds makkelijker voor mensen om (tijdelijk) in het buitenland te werken. Bovendien is de regio Amsterdam zeer internationaal: er werken veel expats, hoofdkantoren van multinationals zijn in Amsterdam gevestigd, en internationale studenten blijven na hun studie graag in onze mooie stad wonen.

Ook organisaties in Amsterdam zonder specifiek internationaal karakter hebben dikwijls een diverse samenstelling qua medewerkers en klanten. De steeds internationalere (arbeids)markt levert nieuwe vraagstukken op hoe medewerkers in en tussen organisaties efficiënt, effectief en creatief kunnen samenwerken.
In het studieprogramma houden we hier rekening mee, bijvoorbeeld met internationale theorieën en internationale casussen. Op diverse momenten besteden we aandacht aan de verschillende culturele achtergronden van mensen, maar ook welke weerslag culturele verschillen kunnen hebben op de organisatiecultuur, bijvoorbeeld bij internationale fusies.

Daarnaast krijg je Business English waarin je wordt opgeleid tot het B2-niveau.

Je kunt voor de stage of de minor naar het buitenland. Via het brede relatienetwerk van Faculteit Business en Economie vind je een internationale stage in het buitenland of bij een international in Nederland. Studenten die zich willen profileren in het internationale vakgebied kunnen verschillende internationale minoren kiezen

HRM studenten die behoefte hebben aan nog meer internationale context kunnen in jaar twee en drie een internationaal honourstraject doen: “International HR”, met een stage in het buitenland of bij een internationaal opererende organisatie. Met de afronding van dit programma krijgen de studenten een aantekening op het diploma.

"Je leert je staande te houden in een andere cultuur."

"We hebben er veel contacten aan over gehouden."

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 29 april 2019