Toelatingseisen

HBO-Verpleegkunde duaal

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.

Vereiste voor start opleiding

Om te kunnen starten met de opleiding dien je aangenomen te zijn bij een van de aangesloten zorginstellingen.

Vooropleiding

Bekijk hieronder de aanbevelingen of toelatingsprocedure per vooropleiding.

Er gelden bij een havo- of vwo-diploma geen specifieke profiel- of vakkenpakketeisen. We adviseren je een cursus biologie te volgen wanneer je geen biologie hebt gehad tijdens je vooropleiding.

Bekijk online cursus biologie (ExpertCollege)

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten. Er zijn geen aanvullende eisen, wel een aanbeveling: het vak Biologie. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2021 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Studievertraging door coronamaatregelen

Heb je je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma? Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo-opleiding in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Geen biologie tijdens je vooropleiding?

We adviseren je een cursus biologie te volgen wanneer je geen biologie hebt gehad tijdens je vooropleiding.

Bekijk online cursus biologie (ExpertCollege)

Mbo-hbo-schakeltraject voor MBO-Verpleegkundigen

Voor MBO-Verpleegkundigen is er de mogelijkheid om het driejarige mbo-hbo-schakeltraject te volgen. Hier gelden andere toelatingseisen voor.

Bekijk de toelatingseisen voor het mbo-hbo-schakeltraject

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden onder deficiëntie- en opfriscursussen .

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Meer informatie over de diplomawaardering vind je onder Praktische zaken.

Taal- en Schakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject.

Heb je een propedeuse HBO-Verpleegkunde en heb je je studie tijdelijk onderbroken of wil je vanuit een andere HBO-Verpleegkunde opleiding bij ons komen studeren? Dan kun je bij de opleiding een verzoek indienen om te starten in de hoofdfase.

Let op: Instromen in het tweede jaar van de duaalopleiding na het behalen van je propedeuse in jaar 1 van de voltijdopleiding is beperkt mogelijk. Dit hangt af van het aantal vrijgekomen opleidingsplaatsen en studieprestaties.

Een verzoek indienen om in te stromen in de hoofdfase doe je als volgt:

1. Schrijf je in voor de opleiding via Studielink. Geef bij het indienen van je verzoek tot inschrijving aan dat je in de hoofdfase wilt starten.

Let op: je inschrijving in Studielink geeft nog geen toegang tot de hoofdfase van de opleiding. De opleiding moet hier eerst toestemming voor geven.

2. Nadat je je verzoek tot inschrijving hebt ingediend via Studielink dien je een verzoek bij de opleiding in. Dit verzoek dien je in door een e-mail te sturen met de volgende bijlagen:
- Motivatiebrief
- Propedeusecertificaat hbo-verpleegkunde
- Cijferlijst van de propedeuse
- Overige cijfers behaald in hogere jaren HBO-V (indien van toepassing).

Stuur de e-mail naar instroomhbov@hva.nl.

LET OP: indien de inschrijving in studielink niet correct is verlopen en indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden kun je niet starten met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 19 mei 2021