Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

HBO-Rechten

Je wordt tot de opleiding HBO-Rechten toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4 diploma.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Van belang is dat je goed afweegt of een hbo-opleiding voor jou de juiste keuze is. De manier van leren is immers anders.

  • Je kunt op de open dagen meer informatie krijgen van studenten en docenten.
  • Je kunt bij je eigen mbo-opleiding een mentor raadplegen om te bespreken of een hbo-opleiding voor jou haalbaar is.
  • Je kunt een dag proefstuderen, waardoor je een goed beeld krijgt van wat studeren op hbo-niveau precies inhoudt.

Let op! Voor studiejaar 2020-2021 geldt een speciale regeling voor mbo-studenten die in september 2020 willen starten en een kleine studievertraging hebben opgelopen door de maatregelen rond de coronacrisis. Bekijk de actuele informatie over de toelating op deze pagina.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je de afdeling Studentenzaken vragen je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma 2 (NT2). Meer informatie over de diplomawaardering vind je op hva.nl/diplomawaardering.

Taal- en schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees meer

Je kunt tot de hoofdfase van de opleiding worden toegelaten als je in het bezit bent van een propedeusediploma HBO-Rechten. Dit diploma heb je eerder behaald aan de HvA of aan een van de erkende zusteropleidingen HBO-Rechten in Nederland.

Als je vragen hebt over toelating tot de hoofdfase stuur dan een e-mail naar teamassistenten-hbo-rechten@hva.nl. 

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 augustus 2020