Hogeschool van Amsterdam

Studielast

HBO-ICT

Bij deze opleiding heb je minimaal 8 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

Lessen zijn op maandag- en donderdagavond, 18:40 – 22:00 uur. Daarnaast vinden er op incidentele basisactiviteiten plaats op dinsdag- en woensdagavond, zoals gesprekken met je loopbaanadviseur, herkansingen, ondersteunende lessen en workshops. Deze zijn niet structureel en niet voor iedereen verplicht. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 8. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacturen besteed je circa 15 tot 25 uur per week (afhankelijk van je leertempo) aan het verwerven van voor de studie relevante kennis en vaardigheden tijdens het werk en in projecten, onderzoek, opdrachten en zelfstudie (voorbereiding lessen en tentamens) waarbij geen docent of begeleider aanwezig is. Bij deze deeltijdstudie is het goed mogelijk om studie- en werkuren te combineren. De verdeling van de studie- en werkuren verschilt per student en is afhankelijk van leerroute, studievoortgang en baan.

De gemiddelde grootte van de werkgroep bij HBO-ICT deeltijd is 20 studenten.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar kun je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Over de totale studie dien je minimaal 240 punten te halen.

Meer informatie over BSA vind je op de pagina Bindend Studieadvies (BSA).

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 31 augustus 2020