Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Fysiotherapie

De opleiding Fysiotherapie duurt vier jaar en bestaat uit de propedeuse (jaar 1) en de hoofdfase (jaar 2, 3 en 4).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Jaar 1

Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit twee semesters. Per semester volg je twee modulen van 8 weken en een module van 4 weken. In het eerste semester staat het thema Gezond Bewegen centraal. Hoe en waarom bewegen gezonde mensen? Je leert over anatomie, pathologie, fysiologie en psychologie en je doet praktische vaardigheden op zoals het testen van de spierkracht- en lengte.

Tijdens semester 2 doe je kennis op over de meest voorkomende aandoeningen en klachten aan het bewegingsapparaat zoals meniscus letsel, artrose en (chronische) pijn. Je leert hoe je patiënten met aandoeningen en klachten onderzoekt en behandelt.

Studieprogramma: verbinding onderdelen

Het studieprogramma van de opleiding Fysiotherapie kent geen losse vakken; alle onderdelen zijn met elkaar verbonden. In kennislabs ga je in kleine groepen actief aan de slag met de stof die je eerder hebt opgedaan in de colleges. Vervolgens train je binnen de praktijklabs met meerdere docenten de praktische vaardigheden.

Je volgt vakken als Anatomie, Fysiologie, Pathologie en Communicatievaardigheden. Je past deze kennis toe in het klinisch redeneren en het praktisch handelen als fysiotherapeut in opleiding. Met de theorie leg je de basis om een patiënt zo goed mogelijk te helpen. Ook leer je samenwerken met andere (zorg)professionals. Je krijgt bijvoorbeeld vanaf het tweede studiejaar gezamenlijk onderwijs met studenten van de opleidingen Geneeskunde, HBO-Verpleegkunde, Ergotherapie en Oefentherapie.

Minor en afstuderen

In je derde jaar volg je een minor naar keuze over een onderwerp waarmee je je wilt profileren op de arbeidsmarkt. Het laatste studiejaar staat in het teken van afstuderen. Je maakt een bachelor thesis groepsopdracht (inclusief een innovatie opdracht) en volgt je laatste grote stage waarmee je aantoont op hbo-niveau te werken.

Digitaal onderwijs leersysteem

Bij de opleiding Fysiotherapie maken we gebruik van modern onderwijs. Dit heeft als doel jou als fysiotherapeut in opleiding uit te dagen en het studeren interessanter en leuker maken. De opleiding gebruikt een volledig digitaal onderwijs leersysteem (BSL Academy), zodat je waar en wanneer je dat wilt, kunt studeren en trainen.

Studentbegeleiding

Studentbegeleiding is bedoeld om je te begeleiden bij je studie en je toekomstige loopbaan. Je wordt hierin begeleid door de studentbegeleider. Je krijgt tijdens je hele opleiding studentbegeleiding. De opleiding wil hierdoor een studieomgeving bieden waarin jij het beste uit jezelf kunt halen.

PROFESSIONELE VORMING

Binnen professionele vorming bepaal je zelf als student hoe je naast het reguliere onderwijsprogramma werkt aan je professionele vorming. Je hebt verschillende mogelijkheden om activiteiten te doen die hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld cursussen, klassenvertegenwoordiger, vrijwilligerswerk, extra stages of helpen bij studiekeuzeactiviteiten als open dagen of proefstuderen.

Studie in Cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 16 maart 2021