Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Fysiotherapie

De opleiding Fysiotherapie duurt vier jaar en bestaat uit de propedeutische fase (eerste studiejaar) en de hoofdfase (tweede, derde en vierde studiejaar).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Jaar 1

Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit twee semesters, elk verdeeld in twee modulen van 8 weken en een module van 4 weken. In het eerste semester staat het thema gezond bewegen centraal. Hoe en waarom bewegen gezonde mensen? Je leert over anatomie, pathologie, fysiologie en psychologie en je doet praktische vaardigheden op zoals het testen van de spierkracht- en lengte. Tijdens semester 2 doe je kennis op over de meest voorkomende aandoeningen en klachten aan het bewegingsapparaat zoals meniscus letsel, artrose en (chronische) pijn. Je leert hoe je patiënten met aandoeningen en klachten kunt onderzoeken en behandelen.

Onderwijsprogramma: verbinding onderdelen

Het onderwijsprogramma kent geen losse vakken. Alle onderdelen binnen het onderwijsprogramma zijn met elkaar verbonden. In de kennislabs ga je in kleinere groepen actief aan de slag met de stof die je eerder hebt opgedaan in de colleges. Vervolgens train je binnen de praktijklabs met meerdere docenten de praktische vaardigheden. Je volgt vakken als Anatomie, Fysiologie, Pathologie en Communicatie Vaardigheden. Je past deze kennis toe in het klinisch redeneren en het praktisch handelen als fysiotherapeut in opleiding. Met de theorie leg je de basis om de patiënt zo goed mogelijk te helpen. Ook leer je samenwerken met andere (zorg)professionals waarbij je vanaf het tweede studiejaar samen met studenten van de opleidingen Geneeskunde, HBO-Verpleegkunde, Ergotherapie en Oefentherapie gezamenlijk onderwijs volgt.

Minor

In je derde jaar volg je een minor naar keuze, waarmee je je wil profileren op de arbeidsmarkt. Het laatste studiejaar staat in het teken van afstuderen en bestaat uit een bachelor thesis groepsopdracht (inclusief een innovatie opdracht) en je laatste grote stage, waarmee je aantoont op hbo-niveau te werken.

Digitaal onderwijs leersysteem

Bij de opleiding Fysiotherapie wordt uitgegaan van modern onderwijs. Dit heeft als doel jou als fysiotherapeut in opleiding uit te dagen en het studeren interessanter en leuker maken. Er wordt gebruik gemaakt van een volledig digitaal onderwijs leersysteem (BSL Academy), zodat studenten waar en wanneer zij dat willen kunnen studeren en trainen.

STUDENTBEGELEIDING

Studentbegeleiding is bedoeld om je te begeleiden bij je studie en je toekomstige loopbaan. Je wordt hierin begeleid door de studentbegeleider. Je krijgt gedurende je hele opleiding studentbegeleiding. De opleiding wil hierdoor een studieomgeving bieden waarin jij het beste uit jezelf kunt halen.

PROFESSIONELE VORMING

Binnen professionele vorming bepaal je zelf als student hoe je naast het reguliere onderwijsprogramma werkt aan je professionele vorming. Je hebt verschillende mogelijkheden om activiteiten te doen die hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld cursussen, klassenvertegenwoordiger, vrijwilligerswerk, extra stages of helpen bij studiekeuzeactiviteiten als open dagen of proefstuderen.

Studie in Cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 18 januari 2021