Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Creative Business

Verhalen brengen mensen in beweging. Ze helpen gedrag veranderen. Bij ons leer je met zulke verhalen alle vormen van communicatie regisseren op alle plekken waar mensen samenwerken: merken, bedrijven, maar ook ngo's of plekken waar mensen zich inzetten voor diversiteit of duurzaamheid. Je leert communicatie ontwerpen van concept tot creatie. Je regisseert het verhaal dat je ziet: content, beeld, taal, code, video en audio. Je kent het verhaal erachter: theorie, strategie en concept. We zijn de meest volledige communicatie-opleiding van Nederland, mede door onze unieke samenwerking met media-opleiding Creative Business (CB).

Ons studieprogramma is flexibel en modulair (stones verdeeld over impactgebieden) waarbij je als student je eigen leerroute en tempo kan uitstippelen. Er is flexibiliteit in inhoud, tempo, volgorde en in toets- en lesvormen. Intensieve coaching helpt bij het maken van keuzes in je leerroute. Het studieprogramma is daarmee geschikt voor uiteenlopende studenten die wel eenzelfde doel voor ogen hebben: hun talenten ontwikkelen op het gebied van communicatie en media.

Niveau 1

In jaar 1 volg je een programma wat bestaat uit vier verplichte stones op niveau 1. Onze stones zijn ingedeeld in zes verschillende impactgebieden. Elke stone is 15 studiepunten en bestaat uit een deel Strategie (weten), een deel Productie (maken) en een deel Reflectie en Onderzoek. Opdrachten uit het werkveld en met echte opdrachtgevers staan altijd centraal in de stones. De toetsing van een stone is altijd een gevarieerd pakket van een door jou opgebouwd portfolio met beroepsproducten, kennistoetsen en reflectie.

Je komt in een coachgroep die vier jaar lang bij elkaar blijft (onafhankelijk van de leerroute die je volgt) met eenzelfde coach. De coaching is gericht op talentontwikkeling, plannen en jouw leerproces. In het eerste jaar moet je minstens 45 studiepunten behalen anders krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA). Je mag dus maar voor één stone zakken in het eerste jaar.

Niveau 2

In de loop van niveau 1 (het eerste jaar) ga je een leerroute kiezen. Ga je helemaal voor Communicatie? Dan kies je voor stones die horen bij niveau 2 van de impactgebieden van Communicatie. Als Creative Business meer bij je past kan je kiezen voor stones die horen bij de impactgebieden van Creative Business. Je kan je ook stones kiezen uit de gedeelde impactgebieden. Deze keuzes maak je samen met je coach, zodat je de leerroute kiest die het beste bij jou past.

Vanaf niveau 2 kun je binnen de niveaus zelf de volgorde bepalen van de stones die je volgt. Ons programma is zo opgebouwd dat elke stone van 15 studiepunten binnen een niveau én op zichzelf staat én bijdraagt aan de opbouw van jouw ontwikkeling naar de eindkwalificaties: het niveau op het gebied van kennis, vaardigheden, reflectie en onderzoek dat je behaald hebt na afronden van de opleidingen. Aan het einde van niveau 2 loop je een stage van 10 weken. Daarnaast toetsen we jouw ontwikkeling in de vorm van een tussenassessment als afsluiting van niveau 2. Daar worden alle eindkwalificaties op tussenniveau in samenhang getoetst aan de hand van bewijsstukken.

Niveau 3

Voor niveau 3 kies je wederom voor stones die aansluiten bij jouw persoonlijke studieroute, ook nu weer in goed overleg met je coach. Nu wordt je definitieve leerroute goed zichtbaar. Heb je je echt gericht op Communicatie, Creative Business of heb je voor een brede route gekozen? Op niveau 3 kun je ook kiezen voor stones in de vorm van een challenge van 30 studiepunten. Dit is een specifieke onderwijsvorm waarbij we werken aan een complex vraagstuk dat vanuit verschillende disciplines benaderd wordt.

Afstuderen

Tijdens het afstuderen haal je nog één keer het allerbeste uit jezelf. Je hebt alle eindkwalificaties behaald tijdens je eindassessment en nu mag je knallen in een beroepsrol en onderwerp waarin jij talentvol bent.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 30 september 2020