Hogeschool van Amsterdam

Communication and Multimedia Design

Bachelor, voltijd

Bij de studie Communication and Multimedia Design (CMD) in Amsterdam leer je digitale interactieve producten te ontwerpen en realiseren met oog voor de eindgebruiker. Hierdoor kun je (digitale) producten, diensten en ook hele organisaties verbeteren.

In het eerste anderhalf jaar doe je basiskennis en skills op die je helpen je te ontwikkelen tot een ontwerper van digitale interactieve producten en diensten. We maken alles wat digitaal is en werken vanuit de gebruiker en andere stakeholders. Je maakt digitale applicaties en zorgt dat deze overdraagbaar zijn zodat een ontwikkelaar er verder mee kan. Je werkt multidisciplinair en bent altijd bezig met het ontwerpen van oplossingen. Daarna verdiep of verbreed je je ontwerpcompetenties in de profileringsfase. Het laatste halfjaar is gereserveerd voor het afstuderen. Dan ben je een startend digital designer in diversie (internationale) organisaties.

Lees meer

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Het aantal contacturen in het eerste jaar is ca. 16. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo'n 40 uur met je studie bezig.

Lees meer

De opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) stelt ‘ontwerpen’ centraal in het onderwijsprogramma. Je wordt opgeleid tot een ontwerper van digitale interactieve producten en diensten. De opleiding sluit goed aan op de wensen en behoeften van de beroepspraktijk van de creatieve industrie, maar ook steeds meer daarbuiten. Er is veel vraag naar (afgestudeerde) CMD-studenten. Niet alleen bij ontwerpbureaus, maar ook steeds vaker in andere branches, zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg, logistiek en de kunst- en cultuursector. Ook daar is behoefte aan jonge ontwerpers met verstand van digital interactive design.

Lees meer

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor het havo-profiel Cultuur en Maatschappij geldt dat het vak wiskunde A of B een nadere vooropleidingseis is.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 3 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie