Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Verbinder van ondernemerschap, onderzoek en onderwijs

Als je naar de projecten, opleidingen en onderzoeken kijkt waarbij in het studiejaar 2014-2015 is gewerkt aan ondernemerschap, ontstaat al snel het beeld van een eilandenrijk. Op veel kleine en grote eilandjes worden geweldige projecten of onderzoeken uitgevoerd rond ondernemerschap. En op andere eilanden worden mooie bedrijfjes gestart of ondernemers begeleid. Het zijn deze eilandjes die het fundament vormen van het programma Ondernemerschap.

Een programma opgebouwd uit onderzoek en onderwijs met de ambitie om de HvA onlosmakelijk te verbinden met Amsterdam als startup capital.

Doel van het programma Ondernemerschap is om de nieuwe ondernemers die we opleiden zo goed mogelijk te equiperen om kansen, nu of in de toekomst, te benutten. Om dit te realiseren is het van groot belang dat we de verschillende ondernemerschapseilandjes binnen en buiten de Hogeschool van Amsterdam met elkaar verbinden. Kennis, ervaringen en netwerken met elkaar delen om zo de ontwikkeling van (student)ondernemers te ondersteunen, bestendigen en versnellen.

Deze ambitie vertaalt zich voor de komende jaren in vier actiepunten. Een uitmuntend onderzoeksprogramma, ruimte - in de breedste zin van het woord - voor ondernemerschap binnen het onderwijs, het inspireren, interesseren en enthousiasmeren voor ondernemerschap en tot slot de verbinding met Amsterdam.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 20 februari 2019