Financiën

Studenten die een hbo-opleiding doen, betalen collegegeld en hebben in veel gevallen recht op studiefinanciering.

Collegegeld

De hoogte van het collegegeld wordt ieder jaar door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld.

Studenten die aan de eisen voldoen die het Ministerie stelt, betalen collegegeld. Studenten die niet aan de eisen voldoen, betalen instellingsgeld.

Op de pagina Collegegeld staan de eisen waaraan een student moet voldoen. Ook staat op de pagina de collegegeldmeter. Hiermee kan een student berekenen wat de hoogte van zijn collegegeld is.

Studiefinanciering

Een student die nog niet eerder een mbo, hbo of universitaire opleiding heeft gedaan, kan studiefinanciering krijgen.

Iedere student moet zelf studiefinanciering aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Studiefinanciering bestaat uit een studievoorschot. Dit is een lening en moet na de studie worden terugbetaald. De hoogte van het te lenen bedrag bepaalt de student zelf.

Aanvullende beurs of toelage

In het geval dat ouders niet kunnen bijdragen aan de studiekosten vanwege bijvoorbeeld een laag inkomen, komt de student mogelijk in aanmerking voor een aanvullende beurs of toelage. Of uw kind hiervoor in aanmerking komt vindt u hier.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 30 september 2022

Goed onderwijs: daar staan we voor bij de HvA

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien