Programma Ondernemerschap

Saskia Stoker

Onderzoeker

Saskia Stoker is docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam, bij de faculteit Business & Economie. Verantwoordelijk voor het lesgeven in de vakken als onderzoeksmethodiek, inclusiviteit en verwante vakken. Daarnaast is Saskia afstudeerbegeleider en coacht zij de studentambassadeurs diversiteit & inclusie werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam.

Projects

Saskia is projectleider van het Europese project “WeRin”. Een baanbrekend EU-programma om het aandeel vrouwelijke afgestudeerde ondernemers te vergroten. Aangezien vrouwen ongeveer 60% van de afgestudeerden uit het hoger onderwijs vertegenwoordigen, is hun ondervertegenwoordiging onder start-ups een zeer duidelijke uitdaging. WeRIn is een 3-jarig project om een inclusief ecosysteem te creëren. Meer informatie vind je op de WeRIn Website (https://werinproject.eu/), LinkedInpagina of het twitteraccount.

Publications

Professional Publications

  • Stroila, I., Rossano-Rivero S., Stoker S., Wakkee I. (2021) Women Entrepreneurs in Regional Inclusive Entrepreneurial Ecosystems (literature review) (https://werinproject.eu/resources/)
  • Stoker, S., Martens, J., Wakkee I. (2022) Regional Scan of the Current State of Gender Inclusivity; the Netherlands (whitepaper) (https://werinproject.eu/resources/)

Media Appearences

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 17 maart 2022