Programma Ondernemerschap

Saskia Stoker

Onderzoeker

Saskia Stoker onderzoekt in haar promotieonderzoek hoe vrouwelijke ondernemers beter ingebed kunnen worden in het ondernemersklimaat. Welke elementen zitten er in een inclusief ecosysteem? En hoe creëren we gelijke kansen? Daarnaast is Saskia docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam, bij de faculteit Business & Economie. Verantwoordelijk voor het lesgeven in de vakken als onderzoeksmethodiek, inclusiviteit en verwante vakken. Saskia is afstudeerbegeleider en coacht de studentambassadeurs diversiteit & inclusie werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam.

Projecten

Saskia is projectleider van het Europese project “WeRin”. Een baanbrekend EU-programma om het aandeel vrouwelijke afgestudeerde ondernemers te vergroten. Aangezien vrouwen ongeveer 60% van de afgestudeerden uit het hoger onderwijs vertegenwoordigen, is hun ondervertegenwoordiging onder start-ups een zeer duidelijke uitdaging. WeRIn is een 3-jarig project om een inclusief ecosysteem te creëren. Meer informatie vind je op de WeRIn Website (https://werinproject.eu/), LinkedInpagina of het twitteraccount.

Het promotieonderzoek van Saskia Stoker, ‘Embedding women entrepreneurs in entrepreneurial industries’, startte in december 2021 en loopt naar verwachting tot september 2026. In de eerste van de vier deelstudies gebruikte ze de data van project WeRin als springplank.

Thema's

Inclusie en ondernemerschap

Gender en ondernemerschap

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Ondernemerschap 11 juli 2023