Programma Ondernemerschap

Dr. Juanfra Alvarado Valenzuela

Onderzoeker

JuanFra Alvarado Valenzuela, socioloog, is een onderzoeker op het gebied van ondernemend falen en herstel. Dit project, genaamd Fenix, creëert de grootste database met ondernemersverhalen over mislukking en herstel en integreert het onderwerp veerkracht in educatieve programma's. Ook worden de bevindingen omgezet in tools en rapportages voor gemeenten en organisaties die ondernemers in moeilijke tijden helpen.

In zijn promotieonderzoek onderzocht hij de rol van innovatie en sociale netwerken van migrantenondernemers in Italië en Nederland. Naast onderzoeksactiviteiten is Dr. Alvarado Valenzuela betrokken bij de verspreiding van academische kennis onder beleidsmakers via projecten met de gemeente Amsterdam, het Metropolis Project en het IMISCOE Network.

Thema's

Falen en herstel

Ondernemerschapsonderwijs

Projecten

Fenix

Onderwijs

Honours Societal Entrepreneurship – Faculteit Gezondheid

Publicaties

Wetenschappelijke Publicaties

Professionele Publicaties

Conferenties

  • 2019-21 3E Conference – ECSB Entrepreneurship Education Conference: Entrepreneurship Education in the 2020ies
  • CAREM-CEDIS Research Conference
  • 2020 Higher Education Conference
  • 2019 RENT Conference

Media Verschijningen

Contact details

E-mail: j.f.alvarado.valenzuela@hva.nl

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/juanfra-alvarado/

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 1 juli 2021