Programma Ondernemerschap

REVALORISE+

Erasmus Plus

REVALORISE+ is een Erasmus+-project onder leiding van het University Industry Innovation Network (UIIN). Het heeft als doel een nieuwe generatie professionals op het gebied van valorisatie van sociale en menswetenschappen (SSH) te ontwikkelen en hen de mogelijkheid te bieden hun onderzoek te gebruiken om de maatschappij te beïnvloeden.

ReValorise Onderzoeksproject

Het REVALORISE+ team bestaat uit negen partners uit zeven Europese landen, waaronder de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het partnerschap omvat een verscheidenheid aan instellingen en vakgebieden - traditionele universiteiten, toegepaste wetenschappen, business schools - en bedrijven om het scala aan vaardigheden te omvatten dat nodig is voor de uitvoering van het project. Samen onderzoeken en behandelen ze de specifieke lacunes in de SSH-valorisatievaardigheden van professionals op het gebied van kennis en onderzoekers en technologieoverdracht (KT/TT) om de SSH-valorisatiecapaciteiten binnen universiteiten te ontwikkelen.

Gedurende de looptijd van het project zal een Europees SSH Valorisatie Trainingsprogramma worden ontwikkeld voor SSH valorisatie professionals en een REVALORISE+ HackTheResearch Valorisatie Trainingsprogramma voor onderzoekersteams. Uiteindelijk zal het Europese SSH Valorisatie Trainingsprogramma professionals bijscholen met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het REVALORISE+ HackTheResearch Valorisatie Trainingsprogramma uit te voeren en onderzoeksteams op te leiden.

Het HackTheResearch Valorisation Training Programme zal promovendi, post-docs, universitair hoofddocenten en hoogleraren helpen om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en de impact van hun onderzoek te vergroten. Het zal het commerciële potentieel van hun SSH-onderzoek stimuleren en helpen om een eindproduct te genereren dat van waarde is voor de lokale/regionale markt.

Download the ReValorise Brochure

Meer over het project, het team en de trainingsprogramma's

Onderzoekers

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 31 juli 2023