Programma Ondernemerschap

Oplus

in samenwerking met Gemeente Amsterdam

Oplus is een samenwerkingsplatform van ROC Amsterdam-Flevoland, de HvA, Stichting ZZP Nederland en de Gemeente Amsterdam. Het platform wil ondernemers in de metropoolregio Amsterdamondersteunen door ze weerbaarder te maken.

Het platform Oplus richt zich op drie pijlers, namelijk: Ontmoeten, Opleiden en Onderzoeken, waarbij de pijler Onderzoeken is ondergebracht bij de HvA.

Onderzoek door lectoraat Ondernemerschap

Binnen deze pijler Onderzoek wordt onderzocht hoe professionals beter ondersteund kunnen worden bij de levenslange ontwikkeling en verbetering van ondernemende vaardigheden. Vragen zijn: Hoe ontwikkelen we een gedeeld vocabulaire voor ondernemende vaardigheden? Hoe sluiten we aan bij de belevingswereld van de praktijk? Via welke netwerken zoeken ondernemers naar nieuwe kennis? Hoe ontsluiten we aanbod en maken we het aantrekkelijk voor ondernemers om actief deel te nemen?

Platform Onderneemvaardig

Het digitale platform www.onderneemvaardig.nl faciliteert het netwerk in wording. Hier kunnen ondernemers elkaar vinden en van elkaar leren. Er staat al een uitgebreid educatie- en ontwikkelaanbod voor ondernemers op. De kennis, tools en artikelen op het platform geven richting aan een toekomst als ondernemer of helpen juist bij een overstap naar loondienst.

Studenten van de HvA ondersteunen (startende) ondernemers bij het opzetten, uitvoeren en professionaliseren van hun bedrijf. Het doel van deze studenteninzet is tweeledig. Ondernemers worden ondersteund in het wendbaar maken van hun onderneming voor de toekomst, bijvoorbeeld voor het aantrekken van meer klanten. Daarnaast kunnen studenten hun kennis en kunde toepassen en ervaring opdoen in de praktijk.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 25 mei 2022