Programma Ondernemerschap

Ondernemen vanuit een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Research

‘Ondernemerschap vanuit kwetsbare arbeidsmarktposities’ is een nieuw praktijkgericht onderzoeksproject dat de HvA in samenwerking met partners uitwerkt. Centrale vraag is: Op welke wijze kan zelfstandig ondernemerschap een realistisch en zinvol perspectief zijn voor mensen in kwetsbare arbeidsmarktposities, gegeven de kapitaalvormen waarover zij beschikken? Het project wil bijdragen aan een eerlijkere en duurzamere economie en samenleving door te voorzien in de behoeften van (potentiële) ondernemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Het onderzoek moet leiden tot inzicht in push en pull-factoren van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en hoe zij hun menselijk, sociaal, en economisch kapitaal in de verschillende fasen van ondernemerschap, van pre-starter, startende tot gevestigde ondernemer inzetten. De empirische inzichten leiden tot een instrument om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in de verschillende stadia van ondernemerschap een zo goed mogelijk beeld te geven van hun kapitaalvormen en mogelijkheden.

Thema's

(Collaborative) Business Models – Sociaal Ondernemerschap

Andere betrokkenen

Hafid Ballafkih (The Work Lab)

Onderzoekers

Maarten Hogestijn

Professionele publicaties

Hogenstijn, M. (Author), Ballafkih, A. (Author), & Elmers, B. (Author). (2020). Onderzoeksvideo Ondernemerschap vanuit kwetsbare arbeidsmarktposities. Digital or Visual Products, Hogeschool van Amsterdam. https://www.youtube.com/watch?v=_acSan3SyLs&feature=emb_logo

Contact details

Maarten Hogenstijn - m.hogenstijn@hva.nl

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 25 mei 2022