Programma Ondernemerschap

Mate van Betrokkenheid (DoE) Het Samen

KIEM2020

DoE staat voor Degrees of Engagement: een toolkit voor betrokkenheid van stakeholders op meerdere niveaus.

De doelstellingen van DoE Het Samen zijn:

1. Inzicht in stakeholderconfiguraties om beslissingen over stakeholderbetrokkenheid te ondersteunen,
2. Het bouwen van een consortium van partijen dat het project voortzet door longitudinaal onderzoek te doen naar het gebruik van de uitbreiding van het DoE-diagram en het maken van een werkend prototype, en het testen van de digitale versie ervan.

Onderzoek

De mate van betrokkenheid hulpmiddel wordt verder ontwikkeld door onderzoek te doen naar:

1. De attributen op individueel niveau en mogelijke nieuwe kenmerken op project- en organisatieniveau,

2. De mate waarin deze attributen van invloed zijn op het bepalen van de juiste prikkels, het realiseren van partnerbelangen en het al dan niet succesvol verlopen van innovatieprojecten,

3. Een verkenning van een digitale versie.

Het project loopt van februari 2021 tot januari 2022.

Onderzoekers

Andere betrokkenen

Marije Poel

Marco L. M. van Hees

Marcio Fuckner

Inge F. Oskam

Onderwijs

Studenten nemen deel aan het verzamelen van gegevens en het ontwikkelen van een gedigitaliseerde versie van het diagram

Contact details

Richard A. Martina - r.a.martina@hva.nl

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 25 mei 2022