Programma Ondernemerschap

Monitor Digitale Werkplekken

MKB Digital Workspace project bevordert kennisuitwisseling binnen kennisinstellingen en het Nederlandse MKB door academisch onderzoek te koppelen aan praktijkcases.

MKB Digital Workspace project

Het MKB Digital Workspace-initiatief fungeert als een bemiddelingsplatform tussen het MKB en kennisinstellingen om het MKB en geschikte opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar in contact te brengen (d.w.z. studenten die over relevante digitale vaardigheden beschikken).

Een gebrek aan digitale vaardigheden en capaciteiten kan leiden tot misvattingen over de werkelijke risico's (zoals cyberbeveiligingsrisico's, privacyrisico's, compliancerisico's en automatiseringsrisico's) en het blokkeren van de voordelen die voortvloeien uit de toepassing van nieuwe digitale technologieën. Het MKB Digital Workspace-initiatief is bedoeld om het Nederlandse MKB te helpen dergelijke obstakels te overwinnen. Daarnaast helpt MKB Digital Workspace met digitaliseringsprocessen van MKB-bedrijven door het opzetten en uitvoeren van concrete projecten met groepen studenten en professionele begeleiding (d.w.z. digitale sprints). Samenwerking en participatie van studenten spelen hierbij een belangrijke rol in de digitaliseringsprocessen van het MKB.

Studenten van diverse kennisinstellingen

De deelnemende studenten zijn afkomstig van de Hogeschool van Amsterdam (AUAS), het ROC en de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Door deze samenwerking is niet alleen de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven versterkt, maar worden ook de digitaliseringsprocessen van het MKB bevorderd.

Financiering

Het project MKB Digitale Werkplaats is mede mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Amsterdam en Rabobank Amsterdam. Met deze financiering kan de MKB Digitale Werkplaats tijd investeren in het werven van deelnemende MKB-bedrijven en hen helpen bij het verwoorden van hun behoeften en vragen.

Onderzoekers

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 25 mei 2022