Programma Ondernemerschap

Digitale Innovatie

Erasmus + onderzoeksproject

Doel van het Digitale Innovatieproject is een beter inzicht krijgen in de manier waarop kleine dienstverlenende bedrijven nieuwe producten ontwikkelen, zodat docenten dit kunnen meenemen in het onderwijs.

Onderzoeksproject Innovating Digitally logo

Deskundigen op het gebied van innovatie en economie dringen aan op intensievere inspanningen om het aantal innovatieve resultaten te vergroten, en universiteiten hebben hierbij een belangrijke rol te spelen. Universiteiten combineren theorie met praktijk, zij stellen ook normen vast voor toekomstige werkpraktijken, en daarom hebben docenten actuele, betrouwbare informatie nodig om moderne lesprogramma's te ontwikkelen.

Het doel van het Digitale Innovatieproject is dan ook een beter inzicht te krijgen in de manier waarop kleine dienstverlenende bedrijven momenteel te werk gaan bij de ontwikkeling van nieuwe producten, zodat we de manier waarop innovatie in de dienstensector wordt onderwezen, kunnen verbeteren door docenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van actuele cursussen over innovatiemanagement.

Daarnaast ondersteunt het project aanbieders van hoger onderwijs om effectief onderwijs in digitale vaardigheden te integreren in het onderwijs over diensteninnovatie door open-source onderwijsmateriaal van hoge kwaliteit aan te bieden voor gebruik binnen instellingen voor hoger onderwijs.

Erasmus + project: 6 partners

Het Digital Innovation Project wordt gefinancierd door het Strategic Alliance programma van de Europese Commissie en wordt uitgevoerd door de 6 partners in de Europese Unie. Samen hebben we gewerkt aan het Digital Innovation Project om digitale innovatie benchmarking tools en probleemgebaseerd leren open leermiddelen te bieden.

DOELSTELLINGEN & METHODEN

Universiteiten combineren theorie met praktijk, ze stellen ook normen voor toekomstige werkpraktijken, daarom hebben docenten actuele, betrouwbare informatie nodig om een modern cursus-curriculum te ontwikkelen. Het doel van het Digital Innovation Project is dus een beter inzicht te krijgen in de manier waarop kleine dienstverlenende bedrijven momenteel nieuwe productontwikkeling aanpakken, zodat we de manier waarop innovatie in de dienstverlening wordt onderwezen, kunnen verbeteren. Om dit te bereiken, produceren we drie belangrijke resultaten in de vorm van onze projectoutputs

Intellectuele output 1:

Digital Innovation Audit is een state-of-the-art review over nieuwe dienstontwikkelingsprocessen door micro-dienstverlenende bedrijven en KMO's, dit onderzoek zal de hoeksteen vormen voor alle van de volgende outputs.

Intellectuele output 2:

Digital Innovation Benchmarking Tool is een innovatief, online interactief zelfbeoordelingsinstrument voor kleine en middelgrote dienstverlenende bedrijven om hun huidige digitaliseringsniveaus te identificeren en te benchmarken. Dit krachtige instrument zal bedrijven helpen een benchmark te creëren van hun huidige gebruik van digitale instrumenten in het proces van de ontwikkeling van nieuwe producten. De verzamelde gegevens van het instrument zijn bijzonder interessant en nuttig voor academici, omdat ze een longitudinaal beeld kunnen schetsen van de toenemende (of afnemende) digitalisering binnen kleine dienstverlenende bedrijven.

Intellectuele output 3:

Problem Based Learning (PBL) Open Educational Resources zal flexibele PBL-hulpmiddelen bieden die in de klas met studenten gebruikt kunnen worden, om te laten zien hoe digitale tools beter gebruikt kunnen worden in het serviceontwikkelingsproces, wat leidt tot meer en betere service-innovatie.

PARTNERS

  • Uniwersytet Szczecinski, Polen
  • Fachhochschule Münster - Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen, Duitsland
  • Stichting Hogeschool van Amsterdam, Nederland
  • Momentum Marketing Services Limited, Ierland
  • EUCEN, België
  • Europees Instituut voor e-learning, Denemarken

PUBLICATIES

Helmer, J., Łobacz, K., Kör, B., & Wakkee, I. (2021). Innovating digitally for services: A review of innovation process literature focused on digital innovation and service innovation. Procedia Computer Science, 192, 2797-2806.

WEBSITE

https://www.innovatingdigitally.eu/

Researchers

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 1 april 2022