Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

SmartUp

Screening for business health

De kwaliteit van ondernemerschapsonderwijs is relevant voor het bereiken van ondernemingsdoelen als slimme, duurzame en inclusieve groei. Naast aandacht voor groei is ook aandacht voor faillissement en falen van belang, omdat deze onderdelen bij ondernemerschap horen. Andere projecten binnen het thema Failure & Recovery zijn opgezet om lessons learned en patronen van falen vast te stellen, maar er is nog steeds beperkte aandacht voor het voorkomen van falen.

Doelstelling

Het doel van SmartUp is het identificeren en interpreteren van vroege waarschuwingssignalen van een bedrijfscrisis. Dit doen we in gesprek met startende ondernemers en gevestigde mkb-eigenaren en/of managers. Dit biedt de gelegenheid om tijdig maatregelen te nemen, waardoor de kans op groeien of overleven groter is.

SmartUp biedt ondersteuning aan beroepsonderwijs, trainers en MKB-adviseurs en hulp en advies voor zelfstandigen en mkb’ers.

Impact

Een toename van het aantal adviseurs dat in hun trainingsprogramma’s waarschuwingssignalen voor een bedrijfscrisis en interventiestrategieën opneemt om risico's te verminderen. Adviseurs ontwikkelen kennis over het beter kunnen identificeren en omgaan met waarschuwingssignalen voor een crisis.

Door de vaardigheden en attitudes van bedrijfsadviseurs te verbeteren, heeft SmartUp niet alleen invloed op de effectiviteit van ondernemerschapstrainingen, maar kunnen ook verandering teweeg worden gebracht in het ondernemerschapsonderwijs als geheel.

Research output:

SmartUp Framework

Via een uitgebreid maar toegankelijk digitaal document zal up-to-datekennis worden gedeeld met ondernemers over financiële en niet-financiële vroegsignalering bij een bedrijfscrisis. We laten effectieve opties zien voor waarneming van falen en interventie om bedrijven te verbeteren.

Dit project zorgt ervoor dat organisaties, trainers en beleidsmakers kennis maken met falen in bedrijven, begrijpen hoe vroegsignalering kan plaatsvinden en hoe maatregelen voor verbetering genomen kunnen worden.

SmartUp Curriculum

Geeft trainers, bedrijfsadviseurs, docenten en bedrijfsopleiders toegang tot een nieuw onderwijsmodel dat ze kunnen gebruiken om het onderwerp tijdige interventie bij bedrijfsfalen of crisisinterventie in hun lessen kort te introduceren.

SmartUp MOOC

Een SmartUp MOOC biedt een persoonlijk leertraject binnen een flexibele trainingsmodule. De MOOC is te volgen op een computer, tablet of smartphone, zodat gebruikers in hun eigen tempo, ongeacht de beschikbare tijd of geografische locatie kunnen leren. De MOOC faciliteert peer-to-peer leren door begeleidde en spontane interactie op het cursusplatform.

Links

LinkedIn SmartUp | Screening for business health

Facebook SmartUp | Screening for business health

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 1 april 2020