Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Failure & Recovery

Verhalen over vallen en opstaan in ondernemersland

Ondernemerschap wordt gekenmerkt door vallen en opstaan en de realiteit is dat veel ondernemingen het niet redden. Deze mislukkingen en vooral de manier waarop ondernemers deze te boven komen, is de kern van ons onderzoek.

Doelstelling

We krijgen inzicht in het proces van mislukken en het te boven komen van deze mislukkingen door ondernemers en ondernemingen. We trachten patronen te herkennen en daaruit lessen af te leiden voor (toekomstige) ondernemers, studenten in ondernemerschap, wetenschappers, beleidsmakers en professionals die betrokken zijn bij ondernemers.

In het bijzonder streven we ernaar:
• bewustwording te creëren ten aanzien van de frequentie van ondernemersfalen en –herstel;
• te laten zien dat falen en herstel een natuurlijk onderdeel vormt van het ondernemerschapsproces en dat zelfs de beste en meest ervaren ondernemers hiermee te maken kunnen krijgen;
• te beschrijven hoe ondernemers en hun stakeholders reageren op ondernemingsfalen en het daarvan te boven komen;
• lessen te formuleren om de (financiële, sociale, emotionele en andere) kosten van ondernemingsfalen te verminderen en het herstelproces te versnellen;
• deze lessen, via publicaties, presentaties, lesmateriaal, en beleidsadviezen te delen

Aanpak

Dit willen we te bereiken door verhalen te verzamelen en te analyseren van ondernemers die te maken hebben gehad met ondernemersfalen. Op basis van inzichten uit onderzoek hebben de HvA-onderzoekers een protocol ontwikkeld waarmee de ondernemers geïnterviewd kunnen worden door studenten.

Hoewel elk verhaal persoonlijk is, zullen de interviews vooral gericht zijn op hoe cognities van en interacties tussen de ondernemer en hun sociale netwerken het faal- en herstelproces beïnvloeden. Na het anonimiseren en bewerken van de interviews, worden de verhalen opgenomen in onze database. Deze database zal uitsluitend worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijsdoeleinden en uitsluitend in geanonimiseerde vorm. In geen geval zal een verhaal in de database herleidbaar zijn tot een individuele ondernemer of onderneming.

Wat voor verhalen hebben we?

We verzamelen verhalen over verschillende soorten ondernemersfalen en -herstel. De faalervaringen kunnen betrekking hebben op extreme gevallen zoals faillissement of onvrijwillige beëindiging of verkoop van een (een deel van de) onderneming.

We zijn ook op zoek naar gevallen waarin een innovatieproject, een nieuwe marktintroductie of andere investering verkeerd is gegaan en de onderneming ertoe heeft gebracht een filiaal of afdeling te sluiten, een of meer werknemers te ontslaan of het management te vervangen om de rest van het bedrijf om te laten overleven. De ondernemer is een rolmodel door het delen van de ervaringen, en helpt zo toekomstige ondernemers zich voor te bereiden op en om te gaan met mislukkingen en beter te herstellen.

Het onderzoeksteam

Dr. Ingrid Wakkee, HvA-lector Entrepreneurship is de initiatiefnemer en onderzoeksleider van dit onderzoeksproject. Samen met college Dr. Frank Jan de Graaf, lector Corporate Governance and Finance is zij verantwoordelijk voor het bewaken van de onderzoeksagenda en wetenschappelijke kwaliteit.

Dr. Juanfra Alvarado Valenzuela en drs. Jeanne Martens zijn de senior onderzoekers op dit project. Zij zijn verantwoordelijk voor instrumentontwikkeling, dataverzameling en –analyse. Zij worden bijgestaan door drs. Jet van der Werf en Paul Grijsbach, MSc.

Het onderzoeksteam werkt samen met diverse ondernemerschaps- en ondernemersadviesopleidingen van de HvA.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 1 april 2020