Programma Ondernemerschap

Sociaal Ondernemerschap

Ondernemen met als doel om maatschappelijke problemen op te lossen wordt steeds gebruikelijker in Nederland. In het afgelopen decennium zijn er veel sociale ondernemingen bijgekomen en is er ook vanuit ‘reguliere’ ondernemingen, beleidmakers én het onderwijs toenemende aandacht voor sociaal ondernemerschap.

In de onderzoekslijn ‘Sociaal Ondernemerschap’ kijken we vanuit praktijkgericht perspectief naar urgente vragen rond dit thema. Zulke vragen zijn er op het gebied van:

 1. kenmerken en vaardigheden van de sociaal ondernemer;
 2. herkenning en erkenning van de sociale onderneming;
 3. samenwerking in het ecosysteem rond sociaal ondernemerschap.

We formuleren lessen en ontwerpen praktische tools voor (toekomstige) sociaal ondernemers, beleidsmakers en professionals die sociaal ondernemers ondersteunen.

Wat doen wij?

In het lectoraat Ondernemerschap doen we wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar sociaal ondernemerschap in brede zin. We werken samen met verschillende faculteiten en afdelingen binnen en buiten de Hogeschool van Amsterdam.

Ondernemerschapsonderwijs |Onderzoek | HvA

Doelstelling

Het doel is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap in Nederland, omdat we dit zien als belangrijke stap op weg naar een duurzame en eerlijke economie. Sociaal ondernemers zijn pioniers op weg naar deze nieuwe economie. Het helpen ontwikkelen doen we op verschillende manieren:

 • We helpen jonge mensen hun sociaal ondernemende vaardigheden te ontwikkelen.
  Dat doen we door onderzoek te doen naar onderwijsprogramma’s rond sociaal ondernemerschap en de impact daarvan, op allerlei niveaus. Zo ontdekken we welke competenties passen bij sociaal ondernemers. Daarnaast zijn onderzoekers natuurlijk betrokken bij het sociaal ondernemerschapsonderwijs aan de HvA zelf.
 • We helpen sociale ondernemingen om beter in beeld te krijgen wat ze betekenen voor de maatschappij én om dit ook erkend te krijgen.
  Sociale ondernemingen zijn gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen. Hun bijdrage aan die oplossingen druk je uit in meer dan alleen geld. Maar hoe breng je impact goed in kaart? En hoe beloon je die impact vervolgens? Daar doen we onderzoek naar.
 • We helpen sociale ondernemingen samen te werken met andere organisaties en andersom.
  Het ecosysteem rond sociaal ondernemerschap is sterk in ontwikkeling. De overheid heeft er steeds meer belangstelling voor en ook ‘reguliere’ bedrijven werken graag samen met sociale ondernemingen. Maar hoe doe je dat precies? Daar doen we onderzoek naar.

In onze onderzoeksprojecten ontwikkelen we nieuwe kennis, maar vooral praktische tools waarmee sociaal ondernemers, docenten sociaal ondernemerschap en anderen in het ecosysteem aan de slag kunnen.

In het bijzonder streven wij naar:

 • Meer inzicht krijgen in de kenmerken van sociaal ondernemers, en de competenties die je nodig hebt om succesvol sociaal te ondernemen. Dat biedt directe input voor de ontwikkeling van onderwijs rond sociaal ondernemerschap.

 • Bijdragen aan een betere herkenning en erkenning van sociale ondernemingen. Dat betekent dat we onder meer werken aan tools waarmee sociale ondernemingen hun maatschappelijke impact in kaart kunnen brengen. Ook dragen we bij aan het debat over de definitie van een sociale onderneming en de ontwikkeling van een nieuwe rechtsvorm

 • Meer inzicht krijgen in de werking van sociaal ondernemende ecosystemen en de samenwerking tussen sociale ondernemingen en anderen daarin. In Nederland ontstaan steeds meer regionale ecosystemen waarin sociale ondernemingen samenwerken met gemeenten en andere overheden, maar ook met maatschappelijk gedreven ondernemingen. Wat werkt goed in die samenwerkingen en wat kan beter?

Onderzoekers

Projecten

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 12 februari 2024